Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /zeta/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Ako voliť v parlamentných voľbách 2016?
Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Ako voliť v parlamentných voľbách – priebeh hlasovania vo volebnej miestnosti 

Ako voliť v parlamentných voľbách býva často nejasné. Zo štyroch základných princípov volieb, ktorými sú všeobecnosť, rovnosť, priamosť a tajnosť, jasne vyplýva, že isté pravidlá musia byť striktne dodržiavané. Ako voliť …

Ako voliť v parlamentných voľbách

… v nadchádzajúcich parlamentných voľbách 2016 upravuje nový volebný zákon č. 180/2014 Z. z. v paragrafoch 24 a 58 v časti „Spôsob hlasovania“. Ak sa vám však nechce hľadať informácie ako voliť v zákone alebo ste príliš zaneprázdnení, stačí ak si prečítate nasledujúci článok o priebehu hlasovania vo volebnej miestnosti. Hneď na úvod je dôležité zdôrazniť, že volič vždy hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do volebnej miestnosti, a to osobne, pričom jeho zastúpenie sa nepripúšťa. A ako voliť v nadchádzajúcich parlamentných voľbách 2016?

1, Po vstupe do volebnej miestnosti sa volebnej komisii preukážte občianskym preukazom

Po vstupe do volebnej miestnosti sa okrskovej volebnej komisii preukážte občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti s vašou podobizňou a údajmi o vašej osobe. V prípade, že nepredložíte občiansky preukaz alebo iný úradný doklad do skončenia hlasovania, samotné hlasovanie vám nebude umožnené. Ak ste si teda svoje doklady totožnosti zabudli doma, musíte sa po ne vrátiť a navštíviť volebnú miestnosť aj po druhýkrát.

2, Prevezmite si volebné hlasovacie lístky a obálku

Ako voliť ďalej? Po tom, čo okrsková volebná komisia zakrúžkuje vaše poradové číslo v zozname voličov, prevezmite si od jej členov hlasovacie lístky a obálku, ktorých prevzatie potvrďte vlastnoručným podpisom. Ak sa z rôznych dôvodov podpísať nemôžete, predseda okrskovej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v zozname voličov.

3, Vstúpte do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov

Po obdržaní hlasovacích lístkov a obálky jednotlivo vstúpte do priestoru určeného na hlasovanie, teda za „plentu“, kde je spôsob hlasovania nasledovný. Vyberte si jeden hlasovací lístok s vami preferovanou politickou stranou alebo koalíciou.

Ako voliť konkrétneho kandidáta a existuje vôbec taká možnosť?
Áno, existuje.

V prípade záujmu, môžete na vybranom hlasovacom lístku zakrúžkovaním poradových čísel maximálne štyroch kandidátov udeliť svojim obľúbencom tzv. prednostný hlas.

Pomýlili ste sa pri krúžkovaní?
Nevadí.

Požiadajte okrskovú volebnú komisiu o nové hlasovacie lístky a tie nesprávne vyplnené vložte do zapečatenej schránky určenej na odloženie nepoužitých hlasovacích lístkov. Ak hlasujete mimo volebnej miestnosti, nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotíte pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Čas na úpravu hlasovacieho lístka nie je ničím obmedzený. Nik vás nemôže súriť, aby ste priestor za plentou opustili.

V prípade závažných zdravotných dôvodov, napr. kvôli nemožnosti čítať alebo písať, si volič môže so sebou „za plentu“ zobrať iného voliča. Nesmie však ísť o člena volebnej komisie.

4, Upravený hlasovací lístok vložte do obálky

Po správnej úprave vložte hlasovací lístok do obálky. Obálku je vhodné zalepiť, aby ste sa vyhli prípadnej nevhodnej manipulácii.

5, Zalepenú obálku vhoďte do volebnej schránky

Následne opustite hlasovaciu kabínku a zalepenú obálku vhoďte pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky. Ak tak nemôžete urobiť kvôli zdravotnému postihnutiu, môže za vás vhodiť obálku do volebnej schránky iný volič, nie však člen volebnej komisie.

Nezabúdajte, že ako volič ste povinný vložiť nepoužité hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na to určenej.

Zo závažných, najmä zdravotných, dôvodov môžete hlasovať mimo volebnú miestnosť. Musíte však o to vopred požiadať komisiu. V takom prípade k vám okrsková volebná komisia vyšle najmenej dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou.

Ako voliť v parlamentných voľbách 2016 už viete. Stačí sa len zúčastniť!


Ľubomír Galko Parlamentné voľby 2016

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.