Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Eurozóna | 7 dôvodov, prečo Grécku neposkytnúť pôžičku

Richard Sulík vysvetľuje, prečo by Slovensko nemalo finančne pomôcť Grécku:

1, Poskytnúť pôžičku Grécku nie je solidarita.

Solidarita je pomoc bohatých chudobným. V Grécku sú tri krát vyššie platy a štyri krát vyššie dôchodky ako na Slovensku. Grécko je bohatšia krajina ako Slovensko a Slovensko nemá čo pomáhať bohatým krajinám. Slovensko môže Grécku pomôcť, keď budú v Grécku platy a dôchodky také ako na Slovensku.

2, Poskytnutá pôžička Slovenska by nešla Grécku ale bankám.

Peniaze, ktoré by Slovensko poskytlo Grécku, by obratom išli zahraničným bankám. To preto, lebo Grécko má dnes predsa dlhy a potrebuje ďalšie pôžičky na splatenie existencii dlhov. Viac ako 70 % gréckeho dlhu držia zahraničné banky. Takouto pomocou Slovensko len pomáha zahraničným bankám chrániť ich zisk.

3, Slovensko nie je grécka banka.

Gréci si dlhé roky požičiavali peniaze od bánk. Teraz banky nie sú ochotné Grécku požičať preto, lebo Grécko je po x rokoch socializmu krátko pred krachom. No, tak sa obrátilo na krajiny ale Slovensko nemá čo požičiavať, lebo nie je žiadna banka. Navyše, už vonkoncom nemá čo požičiavať krajine, ktorá je krátko pred krachom.

4, Pôžička Grécku problémy nerieši iba ich oddiali.

O rok, alebo o dva, budeme mať presne tieto isté problémy opäť. Problémy Grécka sú tie, že majú mimoriadne vysoké výdavky štátnej správy. Napríklad : odstupné pre zamestnanca je až sto násobok mesačnej mzdy, čo znamená, že keď zamestnanec má 2000 € mzdu, tak musí dostať 200 000 € odstupné a tieto problemy si musí Grécko riešiť. Pôžička ich nevyrieši.

5, Pôžička Grécku je hrubé porušenie Lisabonskej zmluvy.

Volá sa to síce pôžička, v skutočnosti je to pomoc Grécku preto, lebo Slovensko tieto peniaze neuvidí buď vôbec, alebo hrozne dlho. Pomoc iným štátom Lisabonská zmluva nedovoľuje. V článku 125 Lisabonskej zmluvy je napísané, že za svoje záväzky ručí každý člen eurozóny samostatne.

6, Grécko sa do eurozóny dostalo podvodom.

Gréci robili takzváne kreatívne účtovníctvo do takej miery, až tie čísla nejako upravili, aby boli akurát tak prijatý do eurozóny. V skutočnosti Grécko nikdy od deväťdesiateho piateho roku, nikdy nespĺňalo Maastrichské kritéria a preto nikdy nemalo byť prizvané do eurozóny. Jednoducho Grécko, so svojím hospodárením, so svojou socialistickou vládou, do eurozóny nepatrí. Do eurozóny patria krajiny, ktoré hospodária zodpovedne. Zodpovednosť je cudzí pojem pre všetkých socialistov, či gréckych, alebo našich.

7, Pôžička Grécku je mimoriadne zlý signál

Pôžička Grécku je zlým signálom pre všetkých nezodpovedných investorova nezodpovedných voličov, lebo všetci uvidia, že nič sa nedeje, keď je zle,, príde niekto a zachráni nás. Preto pôžičku Grécku musí Slovensko odmietnuť.

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.