Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Zrušme odpisy

Zmyslom odpisov je podať reálny obraz o majetku firmy, napríklad pre účely auditu. Je predsa logické, že zakúpená linka nestratí svoju celú hodnotu okamžite, ale … Viac.