Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Martin Poliačik – kandidát na poslanca do parlamentu | Voľby 2016

Mgr. Martin Poliačik, kandidát na poslanca do parlamentu Slovenskej republiky, kandiduje vo voľbách 2016 za stranu SaS z ôsmej pozície ako tímlíder pre školstvo.

Martin Poliačik - kandidát na poslanca do parlamentu

Martin Poliačik – tímlíder SaS pre školstvo

Kandidát na poslanca do parlamentu Martin Poliačik je hlasným kritikom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ako tímlíder SaS pre školstvo kritizuje hlavne:

  • preregulovanosť a centrálne riadenie slovenského školstva
  • neprehľadný, nespravodlivý a neefektívny systém financovania škôl a školských zariadení
  • zastaralý školský systém a metódy vyučovania a
  • nedostatočné vzdelávanie učiteľov smerom k porozumeniu a efektívnemu vzdelávaniu detí.

Kandidát na poslanca do parlamentu Martin Poliačik – stručný životopis

Martin Poliačik vyštudoval systematickú filozofiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Svoje vzdelanie neskôr uplatnil na súkromnej základnej škole Montessori v Bratislave, kde pôsobil ako učiteľ. Od roku 1996 sa z pozície aktívneho člena Slovenskej debatnej asociácie vypracoval na jej výkonného riaditeľa, kde zotrval do roku 2006.

Martin Poliačik je spolutvorcom metodológie akademickej debaty, ktorá je dnes na Slovensku využívaná mnohými žiakmi a študentami. Takisto patrí k medzinárodne akreditovaným debatným trénerom, rozhodcom a lektorom. V súčasnosti ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky vedie poslanecký klub SaS a zastáva členstvo vo výbore pre vzdelávanie, vedu mládež a šport.

Vzdelávací systém postavený na slobode, pluralite a …

Ako kandidát na poslanca do parlamentu Slovenskej republiky a tímlíder strany SaS chce Martin Poliačik presadzovať reformy, ktoré prinesú do školstva slobodnejšie vzdelávanie zahŕňajúce rôzne vzdelávacie potreby žiakov a študentov.

Jeho víziou je vzdelávací systém, ktorý je postavený na slobode, pluralite a pripravenosti na nové potreby a trendy.

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.