Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Kandidát na prezidenta SR – Peter Osuský

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) oznámila svojho kandidáta na prezidenta SR a je ním poslanec za SaS Peter Osuský. Peter Osuský je politik, občiansky aktivista a mysliteľ v jednej osobe. Predstavuje človeka stálych postojov a pevného charakteru. Pán Osuský dal na známosť, že tak ako predtým, nebude ani teraz a ani v budúcnosti kývalom nijakých politikov.

Nepodporí nič len to, o čom bude presvedčený, že je pre Slovensko správne. Kandidát na prezidenta SR Peter Osuský je zárukou a alternatívou pre všetkých slobodných občanov Slovenskej republiky.

*****

Richard Sulík: Strana Sloboda a solidarita sa rozhodla do prezidentských volieb 2014 ponúknuť občanom Slovenskej republiky kandidáta Petra Osuského, o ktorom sme si istí, že nesklame. Peter Osuský je človek pevných postojov a pevného charakteru. Je to politik, občiansky aktivista a mysliteľ v jednej osobe, ktorý vždy stál na správnej strane a nikdy nepodľahol zlu. My v SaS sme hrdí na to, že Peter Osuský je medzi nami. Imponuje nám svojimi skúsenosťami, rozhľadenosťou, svojim životným príbehom, ale aj zmyslom pre humor a láskavosťou. S obdivom hľadíme na jeho činorodosť a temperament.

Budúcoročné voľby prezidenta Slovenskej republiky

V uplynulých mesiacoch sme sa viackrát snažili o to, aby opozícia, aby strany Ľudovej platformy našli spoločného kandidáta na prezidenta a ponúkli verejnosti takého kandidáta, ktorý bude prijateľný aj pre liberálneho voliča. Naše očakávania sa bohužiaľ nenaplnili, ale to neznamená pre nás, že budeme odvracať hlavu a tváriť sa, že budúcoročne voľby prezidenta Slovenskej republiky sa nás netýkajú. Týkajú sa nás a veľmi. Hlavu štátu, ktorá bude dôstojným reprezentantom navonok, morálnou autoritou, rozvážnym sprievodcom počas ťažkých časov, takéhoto prezidenta potrebujeme. Potrebujeme na čele štátu osobnosť, na ktorú môžeme bez obáv ukázať prstom a povedať našim deťom: „Slovensko má prezidenta, na ktorého sú vaši rodičia hrdí, berte si z neho príklad.“

Potrebujeme prezidenta, ktorý nebude menším zlom

V nadchádzajúcom období sa pokúsime získať pre nášho prezidenta aj podporu politických strán, občianskych združení a osobností, ale na prvom mieste sú občania. Oni nám svojimi podpismi dajú signál, že ideme správnou cestou. Azda to nebude trúfalosť, keď poviem, že v tomto prípade je možné nájsť širokú zhodu. Tento oddaný priateľ slobody a húževnatý bojovník proti nepriateľom slobody na to má. Dovoľte mi privítať medzi nami kandidáta strany SaS na prezidenta, Petra Osuského a jeho pani manželku Milenu. Peter, nech sa páči.

*****

Kandidát na prezidenta Slovenskej republiky – Peter Osuský

Peter Osuský:  Milí priatelia, boli to možno veľmi láskavé slová, ktoré zazneli na moju adresu. Niekedy mi až ťažko padá počúvať niečo, čo sa počúva o sebe samom bežne skromnému človeku ťažko. Genéza mojej prezidentskej kandidatúry bola ako viete, tiež nie dramaticky aktivistická. Ak sa kedysi vyskytli jednotlivé hlasy v prostredí SaS a i mimo tohto prostredia, ktoré si predstavovali mňa ako kandidáta na prezidenta, celkom prirodzene som musel na takéto úvahy reagovať zdržanlivo, i keď boli prajným posúdením môjho dovtedajšieho životného príbehu.

Kandidatúry Petra Osuského

Nikdy vo svojom živote som sa na žiadnu kandidatúru neponúkol sám. Všetky kandidatúry boli výsledkom toho, že ma oslovili ľudia, ktorých som z daného prostredia poznal, ktorých mienku som si vážil a ktorých postoje boli garanciou, že ich vedie dobrý úmysel. Od porevolučnej kandidatúry na funkciu predsedu Zväzu slovenských filatelistov, kde ma navrhli ľudia, ktorí ma poznali, cez návrh revolučných študentov Lekárskej fakulty, ktorí chceli Petra Osuského ako svojho prodekana pre štúdium, aj keď to možno niekedy potom ľutovali, lebo som urobil prísnejší študijný poriadok ako si možno priali, cez mojich priateľov lekárov, ktorí ma navrhli na viceprezidenta Lekárskej komory v čase, keď zdravotníctvo na Slovensku reprezentoval Viliam Soboňa, ktorý ma na druhý deň po rozprave v televízii zbavil takzvaného zdravotníckeho úväzku. Boli to vždy ľudia, na ktorých mienke sa dalo stavať.

Ako prorektor Univerzity Komenského

Tak som sa stal prorektorom Univerzity Komenského a osem rokov som slúžil myslím v rámci mojich síl svojej univerzite a bystrým hlavám mladých študentov. Chápal som to vždy ako službu a takmer nikdy to nebola vec, ktorá bola vopred vyhratým zápasom. Nikdy som neuvažoval o niečom inom ako o tom, či stojím na správnej strane, správnej strane podľa seba a podľa tých, na ktorých mienke mi záležalo a nikdy som nepristupoval k takej veci pod zorným uhlom toho, či víťazstvo je isté. Na Slovensku nie vždy bolo víťazstvo isté.

Peter Osuský: Porazili sme Mečiara

Keď som v rokoch 96, keď tu vybuchovali autá, unášali sa občania, terorizovali sa novinári, prišiel do mestečka Spišská Stará Ves v Zamagurí, kam nedoletelo nič, okrem darmovízie a kubišvízie, tak som presvedčil alebo presviedčal ľudí, že Mečiar sa dá poraziť. Uplynul rok a trištvrte a Mečiara sme porazili a Slovensko sme vrátili z cesty za Ural do orientálnych despocií.

Samozrejme, človek neprivykne len na víťazstvá, samozrejme, ale že nemôžu byť kritériom, pretože je malé hrdinstvo ísť do vopred vyhratých zápasov. To väčšie je pokúsiť sa urobiť niečo, čo nesľubuje vavríny, v duchu krásneho sokolského hesla: „Ni zisk, ni slávu.“ Chcel by som povedať, že moja občianska, akademická i politická cesta životom bola cestou, kde som sa snažil presadzovať to, čo som považoval za správne, aj keď to ten zisk, slávu a vavríny vždy neprinášalo.

Alternatíva pre slobodných občanov

Chcel by som povedať, že budem veľmi rád, ak budem alternatívou slobodným občanom, slobodným a zodpovedným občanom, ktorí nehlasujú stádne, ktorí si svoj výber rozmyslia. Je to ťažšie, samozrejme, pretože sú kritickí, zvažujú, posudzujú, nikto im nevelí, ale musím povedať, že ak sa tu hovorilo o osobnostiach, tak chcem povedať jednu vec – každý zodpovedný a slobodný občan, ktorý je pripravený rozhodnúť sa slobodne a potom zodpovedne niesť následky svojho rozhodnutia, je pre mňa osobnosťou. I keď ho nepoznáme z dosiek, ktoré znamenajú svet, či z najvyšších vedeckých fór a myslím si, že ak si niektorý z takýchto občanov, ktorí sa snažia myslieť a kriticky súdiť, berie mňa ako toho, ktorému dá svoj hlas, tak to bude pre mňa cťou.

Nebudem kývalom politikov

Chcem povedať, že ako najvyšší ústavný predstaviteľ, i keď to vyzerá teraz strašne vzdialene, hypoteticky a inak, by som nikdy nebol tým, ktorému chodia politici vymeniť názory. Doba, keď našim súdruhom chodili vymieňať, keď chodili na výmenu názorov do Kremľu, je preč. Nebudem kývalom nijakých politikov, nebudem zastávať nič než to, o čom budem presvedčený, že je správna vec. Nikdy som nebol ničí kýval a budem veľmi rád, ak ako ten, ktorý to bude mať v popise práce, by v rámci ústavných pravidiel  a nie za ich hranou plnil zodpovedne svoju povinnosť zastupovať občanov, nezastupovať politické strany.

Verím že budem pre mladých, starších, slobodných a kritických istou zárukou

Zastupovať možno mladú generáciu, ktorá má pocit, že už niet nádeje a že to nie je to pravé a že odíde niekam inam. Osem rokov som ako prorektor pre mobilitu na Univerzite Komenského vysielal stovky študentov, bystrých hláv do sveta v pevnej nádeji, že sa vrátia, že kontakty, ktoré nadviažu, využijú k prospechu Slovenska a možno i k prospechu ľudstva a že možno keď ma títo mladí, ktorí si ma pamätajú, uvidia, tak si povedia, že majú v prezidentskom paláci nejaké zastanie.

Verím, že môj životný príbeh, i keď nie je nijak zvlášť dramatický, je pre mladých, starších, ale ešte raz, slobodných a kritických, istou zárukou, že nesklamem.

*****

Richard Sulík: Dovoľte mi na záver týmto oficiálne oznámiť, že kandidátom strany Sloboda a solidarita na prezidenta v budúcoročných voľbách je Peter Osuský.

 

Otázky a odpovede na tému: Kandidát na prezidenta Slovenskej republiky – Peter Osuský

Otázka: Aj vzhľadom na to, čo hovoril pán Osuský o mladých ľuďoch, vzhľadom na to, že má úspech na facebooku, je trochu skôr narodený. Máte pocit, že ste našli svojho Švarcenberga?

Richard Sulík: Mám pocit, že v Peterovi  Osuskovi sme našli toho správneho kandidáta na prezidenta a môžu existovať určité paralely aj k iným osobnostiam, aj k osobnostiam v zahraničí, ale hlavne som presvedčený, že Peter Osuský je náš jedinečný kandidát.

Otázka: V prípade , že by sa teda pán Osuský dostal do prezidentského paláca, už ste sa dohodli na tom, že čo by podpísal, nepodpísal, predsa len konzervatívna minulosť verzus vaša strana?

Richard Sulík: Myslím si, že Peter Osuský to veľmi dobre povedal, že bude konať tak ako bude mu kázať jeho presvedčenie a nie nejaké politické strany. My toto nielen že akceptujeme, ja obzvlášť som tomu veľmi rád, že konečne tam nebude nejaká figúrka v rukách niekoho. Čiže ja by som si už len z úcty k Petrovi Osuskému nedovolil sa s ním dohadovať, čo má podpísať, čo nemá podpísať. Mám ale to presvedčenie, že tá jeho hodnotová výbava je natoľko kvalitná a pevná, že bude podpisovať tie správne veci.

Otázka: Takže nebudete sa na pána Osuského hnevať, keď vám bude vetovať nejaké liberálne témy?

Richard Sulík: Určite nie, ale na druhej strane, ako som vravel, to jeho hodnotové vybavenie je s tým našim natoľko totožné, že niektoré veci si nedokážem predstaviť a možno pán Peter Osuský by nám mohol ešte pár slov povedať k tomu, lebo stále je vnímaný ako konzervatívny politik, kdežto ako ho poznáme my za tak krátku dobu teda, je do veľkej miery liberálne.

Peter Osuský: Pán redaktor, ktorý tieto otázky kládol, bol jeden z tých, ktorý sa ma ako prvý pýtal kdesi na západnej terase ako sa to zjednocuje. Ja si myslím, že aj keď to znie paradoxne, ekonomická  liberálnosť môjho politického backgroundu  a to je zase ďalší názvový paradox, reprezentovaná konzervatívnym inštitútom Milana Rastislava Štefánika, je najbližšie zo všetkých iných politických strán odjakživa práve SaS.

Domnievam sa, že aj keď možno z úplne iných východiskových pozícii ako môj milý, aktívny, angažovaný a obdivuhodný priateľ Martin Poliačik, je pre mňa napríklad otázka nelikvidovania ľudí, u ktorých nájdete jedného ubaleného jointa, záznamom v registre trestov, skôr otázka ústavnej rovnosti v krajine, kde je absolútne bežné, že sa nájde o jednej v noci strieskaná šestnástka s dvoma promile alkoholu v krvi a ani jej rodičia, ktorí by sa mali zaujímať, kde je ich šestnástka, ani ona nemá nijaký záznam. A ak si teda študent rozmýšľajúci nad /………/ ubalí jointa, tak je to niečo, čo by som ja neurobil, ale nemyslím si, že je zavrhnutiahodnejší ako priemerný strieskaný pubertiak.

V tomto zmysle, poviem k tomu ešte jednu vec, že budúcnosť Slovenska stojí oveľa viacej na naplnení hesla: „Nebát se a nekrást“ ako na debatách o spôsobe registrovaných vzťahov našich spoluobčanov, aj na to mám svoj názor a o tom, čo a ako budeme prenasledovať alebo neprenasledovať. I tam mám názor, ktorý myslím si, by nemal odsúdiť nikto, kto sa zamyslí nad tým osemnásťročným chlapcom bez zlého úmyslu.

Otázka: Pán /…./hneď na prvej tlačovke ohlásil, že chce poraziť Roberta Fica a vy si pán Osuský trúfate poraziť Roberta Fica?

Peter Osuský: Bol by som veľmi rád, keby sa svet hodnôt, ktorý reprezentujem ja v zrážke so svetom hodnôt, ktorý reprezentuje Robert Fico, presadil. Myslím, že by to bolo dobré pre túto krajinu.

Otázka:Vzhľadom na prieskumy, vzhľadom na jeho favorizovanie, bez ohľadu na to, že neoznámil kandidatúru, trúfate si ho pán Osuský poraziť?

Petre Osuský: Viete, už som hovoril o tom , či človek má chodiť len do zápasov, ktoré má jasne vyhraté. To je napríklad spôsob myslenia Roberta Fica. Podľa mňa, kto do toho nenastúpi, nenastúpi do toho preto, lebo nebude môcť počítať možno s celkom istým víťazstvom , tým nechcem povedať, že to víťazstvo bude moje. Ale keď som na štyridsiatom treťom mieste kandidátky Mostu – Híd tiahol Slovenskom v gumákoch, montérkach a s troma prascami, tak som si tiež nemyslel, že na konci bude parlamentné kreslo. Tých štrnásť dní dovolenky na rektoráte, ktorú som si vybral, som si vybral preto, lebo som si myslel, že treba slúžiť dobrej veci a idea ukázať po všetkých štvaniciach, po všetkých slotovinách, že je možné, aby slušní Maďari a slušní Slováci žili na Slovensku s pocitom, že sú doma, bolo presne to, kvôli čomu som spokojne chodil s prascami ako štyridsiaty tretí na kandidátke. To znamená, neuvažoval som o tom, že na konci sa skvie miesto v parlamente, ale bol som presvedčený, že slúžim dobrej veci.

Richar Sulík: Dovoľte ešte mne odpovedať na túto istú otázku. Pozrite, keby sme sa mali vždy riadiť prieskumami, tak SaS-ka by nikdy nebola vznikla; v 2008 roku tie prieskumy, stačí si pozrieť ako vyzerali. Robert Fico aj vtedy už mal okolo tých 40%, veď tie má v podstate už odkedy existuje môj politický život – tak by sme nikdy nemohli založiť stranu, lebo veď aj tak ho neporazíme. Je omnoho viac ľudí, ktorí to vzdajú ako tých, ktorí stroskotajú. Čo vám môžem povedať za mňa a za SaS je to, že spravíme všetko pre to. Bolo by zrejme trúfalé teraz povedať jasné, bez problémov ho porazíme. Ale ja vám garantujem, my spravíme všetko preto, aby sme ho porazili. Preto, lebo Robert Fico pre nás predstavuje človeka, ktorý pácha na našej spoločnosti veľké zlo. Tak veľké zlo, že sa oplatí ísť aj do takéhoto súboju.

Otázka: Spýtam sa pán Osuský takto: Aký je teda váš cieľ? Trúfate si postúpiť do druhého kola?

Peter Osuský: Samozrejme, priame karty ešte nie sú rozdané. To, či si trúfam alebo netrúfam, by som odpovedal asi takto: Urobím všetko pre to, aby sa to, čo sa snaží, skromne a bez megalomanských predstáv a bez mesiášskych predstáv presadzovať, sa presadilo a to je zhruba to, čo k tomu môžem povedať. Viete, keď som prevzal po porážke Pavla Hagyariho v priamej voľbe na predsedu demokratickej strany stranu, ktorá umierala, ktorá mala 1,14% preferencií, 1,5 milióna dlhu ešte po predsedovi strany Holčíkovi a my sme sa skladali na kávu a všetci si mysleli, že predseda strany má nejakú apanáž a ja som za svoje peniaze chodil po Slovensku nočnými vlakmi. Vracal sa k mojej zlatej žene a k jednoročnému synovi v tom čase, čo ona hrdinsky znášala a niesla a tiež to vtedy možno nevyzeralo dobre. Potom prišiel, by som povedal, môj vzácny priateľ Ján Langoš a spojili sme sa so skupinou cenných ľudí, ktorých priviedol do demokratickej strany. Sedem rokov som mu slúžil ako prvý podpredseda, tak sme v momente, keď vznikalo SDK boli koltovaní štatistikami na 5,14 alebo 5,17 %. A nechcem povedať, že sme porazili Mečiara, že Osuský alebo Langoš porazili Mečiara. Prispeli sme k tomu, že Mečiar bol porazený a že jeho ďalšia cesta viedla už len dole, tam, kde skončil. To znamená, keby sme si boli vtedy, aj ja na sneme v Košiciach povedal, že mi hrozí byť predsedom 1,14%- nej strany, ktorá je na umretie, tak do toho tiež nepôjdem, ale to nebolo kritérium.

Otázka: Pan Sulík, máte svojho kandidáta, Petra Osuského, čo teda poviete opozičným partnerom alebo teda kolegom opozície, ak vám teda budú vyčítať, že práve touto kandidatúrou sa rozbíja de facto nejakým spôsobom alternatíva voči Ficovi.

Richard Sulík: Ja si myslím, že ponúknuť slušného a kvalitného kandidáta ako je pán Peter Osuský do súťaže nemôže predsa byť nejakým ďalším trieštením síl. Približne trištvrte roka čakáme v SaS na to, aj sme sa viackrát tak vyjadrili, že teda Ľudová platforma sa dohodne a predstaví kandidáta, ktorý bude prijateľný aj pre liberálneho voliča. Toto sa žiaľ nestalo. Prečo sa to nestalo je skôr otázka na pánov z Ľudovej platformy. Za nás môžem povedať, že predstavujeme kvalitného kandidáta a treba si ešte aj uvedomiť, čím viac kandidátov na pravicovom spektre, tým je menšia šanca, že Robert Fico bude zvolený v prvom kole.

Otázka: Na to, že ste prvý, ktorý vlastne predstavil aj prípadnú prvú dámu, tak sa aj pani manželky chcem opýtať, ak by pán Osuský reálne miešal karty a bol skutočne súperom smeráckeho kandidáta, tak to môže byť pomerne tvrdé. Ste na to pripravená?

Pani Osuská: Samozrejme, za tie roky kráčame spolu a vždy som mala ten pocit, že sme na tej správnej strane a práve preto musím povedať, že som presvedčená, že vždy budem stáť  po jeho boku a naozaj som pripravená postaviť sa akejkoľvek výzve. Takže nie je to problém pre mňa.

Otázka: Pán Osuský v prípade, že by pani Radičová ohlásila svoju kandidatúru, zmenilo by to niečo na vašom rozhodnutí, prípadne povedali by ste svojim voličom, aby dali hlas jej, ak by ste videli, že má naozaj najväčšie šance?

Peter Osuský: K akýmkoľvek úvahám o odporúčaniach voličom by som sa vyjadril a začal o nich uvažovať vtedy, keby by takáto situácia vznikla. Samozrejme, že je predčasné podľa mňa predvídať niečo, čo nie je a ešte jednu vec by som rád povedal. Keď pani profesorka Radičová odmieta kandidatúru, robí tak s dobrým uvážením. Keď ju kategoricky odmietla, tak to urobila podľa mňa s dobrým uvážením. Samozrejme, že zmena názoru je možná vždy, ale mám pocit, že to, či sa na to odhodlá je predovšetkým jej záležitosť a moje úvahy budú podmienené i inými faktami.

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.