Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Juraj Droba – kandidát za poslanca do Národnej rady SR | Voľby 2016

Mgr. Juraj Droba MBA, kandidát za poslanca do Národnej rady SR, kandiduje v nadchádzajúcich voľbách 2016 za stranu Sloboda a Solidarita z trinásteho miesta ako tímlíder pre osobné slobody a zároveň ako zástupca strany SaS v zahraničí.

Kandidát za poslanca do Národnej rady SR - Juraj Droba

Juraj Droba – tímlíder SaS pre osobné slobody

Kandidát za poslanca Juraj Droba slobodu jednotlivca chápe ako možnosť človeka plnohodnotne sa realizovať v spoločnosti, bez ohľadu na vek, pohlavie, príslušnosť k národnostnej alebo etnickej skupine, náboženské vyznanie, rasu, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, rodinný stav, farbu pleti, jazyk, sociálny pôvod a majetok.

Ako tímlíder strany SaS pre osobné slobody Juraj Droba verí, že stále sú oblasti, do ktorých štát zasahuje neprimeraným spôsobom, a preto ich navrhuje upraviť tak, aby viac zodpovedali univerzálnym hodnotám osobnej slobody. Juraj Droba sa taktiež spolupodieľal na tvorbe Volebného programu 2016.

Kandidát za poslanca do Národnej rady Juraj Droba – životopis

Juraj Droba vyštudoval učiteľstvo na Univerzite Komenského. Titul MBA získal z University of Pittsburg a M.A. z George Washington University. Svoju kariéru odštartoval vo vlastnej firme v oblasti komunikačného poradenstva a ako člen výkonného manažmentu v T-Mobile. Juraj Droba spoluzakladal medzinárodne známu a úspešnú slovenskú značku Double Cross Vodka.

V súčasnosti po druhýkrát zastáva mandát poslanca v NR SR a zároveň pôsobí ako tímlíder strany SaS pre osobné slobody. Objektom jeho záujmu sú práva menšín, ekologické formy dopravy, rozvoj cyklistiky, podpora športovania mládeže a už viac ako desať rokov patrí k jeho prioritám pomoc komunite nepočujúcich. Svoj voľný čas venuje najmä štvorročnému synovi a medzi jeho záľuby patria športy v prírode.

Reformy, ktoré by pomohli vytvoriť tolerantnejšiu spoločnosť

Ako kandidát za poslanca do Národnej rady SR 2016 a tímlíder strany Sloboda a Solidarita chce Juraj Droba presadzovať také reformy, ktoré by pomohli vytvoriť tolerantnejšiu spoločnosť, ktorá by zabezpečovala plnohodnotnú kvalitu života pre všetkých jej príslušníkov bez ohľadu na ich vzájomné odlišnosti.

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.