Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Minister financií Peter Kažimír a štátny rozpočet 2013 stojaci na vode

Minister financií Peter Kažimír a jeho štátny rozpočet 2013 vedie Slovenskú republiku do hospodárskeho úpadku. Ministerstvo financií SR na čele s Petrom Kažimírom (Smer-SD) svojimi navrhovanými opatreniami v štátnom rozpočte zastaví súčasný pozitívny rast daňových výnosov. Zvýšenie sadzby daní z príjmov právnických osôb z 19 na 23%, …

… zavedenie zdravotných odvodov z dividend, socialistický Zákonník práce, registračná daň, vyššie poplatky za stavebné povolenie a mnoho ďalších nešťastných opatrení štátnu pokladnicu nenaplní. Naopak, tých peňazí bude menej. Miesto toho, aby minister Kažimír a vládnuca strana Smer-SD hľadali spôsoby ako podporiť slovenskú ekonomiku, siahajú na rezervu, ktorá je v úrovni približne 513 miliónov eur.

Týmto prístupom strana Smer-SD a jej minister financií Peter Kažimír ženie Slovenskú republiku do hospodárskeho úpadku, výraznému nárastu nezamestnanosti a prudkému nárastu zadlženia Slovenska a jeho ľudí. Preto strana SaS vyzýva ministra financií Kažimíra, aby predložený rozpočet stiahol z rokovania Národnej rady a aby ministerstvo financií predložilo úplne nový rozpočet postavený na reálnych krokoch a číslach.

*****

Zavedenie rovnej dane – znížením daní explodovali daňové výnosy

Sulík: Keď si pozriete, graf začína rokom 2003, to je posledný rok pred zavedením rovnej dane, kde teda pre právnické osoby klesla sadzba dane z 25 na 19%. Napriek tomu, že došlo k poklesu sadzby dane, nedošlo k poklesu výnosu. V roku 2005, rok na to, nastal skutočný boom, čo sa týka daňových výnosov, tie priam explodovali, stúpli o vyše 40%. Aj ďalšie roky 2006, 2007, 2008, výnosy z dane prudko stúpali, stúpali rýchlejšie ako HDP. V roku 2009 tu už bola kríza, napriek tomu daňové výnosy ešte stále si držali svoju maximálnu úroveň.

V roku 2010 došlo k výraznému poklesu daňových výnosov u právnických osôb, my teda tvrdíme, že to je najmä preto, lebo vláda realizovala takzvané proti krízové opatrenia, ktoré mali spoločné najmä to, že boli neodborné, jedno ako od vtedy opäť daňové výnosy rastú a nie málo.

Zrušenie rovnej dane a zvyšovanie daní ľuďom zníži daňové výnosy

Keď vláda urobí opatrenia, ktoré má naplánované, konkrétne v prípade dani z príjmov právnických osôb, je to na jednej strane zvýšenie sadzby z 19 na 23%, na druhej strane zavedenie zdravotných odvodov z dividend, k tomu keď sa pridá napríklad socialistický Zákonník práce, registračná daň, vyššie poplatky za stavebné povolenie a tak ďalej, táto kombinácia faktorov je to, čo je veľmi nebezpečné.

Tvrdíme, že tento rast daňových výnosov sa zastaví a preto rozpočet, ktorý predložil minister financií Peter Kažimír nie je reálny. Ja by som teraz poprosil Jozefa Kollára, aby povedal pár slov k samotnému rozpočtu a k našim obavám týkajúcich sa štátneho rozpočtu.

*****

Minister financií Peter Kažimír a jeho štátny rozpočet 2013

Kollár: Dámy a páni, na úvod by som chcel uviesť, že štvrtok a piatok uplynulý týždeň sme prerokovávali v pléne Národnej rady prvé zákony súvisiace bezprostredne so štátnym rozpočtom na budúci rok, ktorý predložil minister financií Peter Kažimír. Predovšetkým zákon o dani z príjmu, ľudovo povedané rušenie rovnej dane, teda rušenie niečoho, čo na Slovensku fungovalo a ešte tento rok stále funguje.

Chcem povedať po prvé, že rozpočet sa ocitol na vode hlavne kvôli tomu, že dramaticky s každou novou makroekonomickou prognózou klesá odhad daňových príjmov. Ako pri dani z príjmu fyzických, tak aj pri dani z príjmu právnických osôb. Je holou pravdou a myslím, že s tým súhlasí aj minister financií Kažimír, že makroekonomické prognózy sa nám už stávajú akousi lotériou. Predposledná prognóza hovorila o ekonomickom raste na budúci rok na úrovni 2,5% HDP. Najnovšia prognóza hovorí už o ekonomickom raste na budúci rok na úrovni 2,1% HDP. My očakávame, že ten rast bude niekde pod úrovňou 1,8% HDP.

Dramaticky poklesne výber daní, aj napriek zvýšeniu sadzby dane z príjmu právnických osôb  z 19 na 23%. Tento dynamický efekt bude mať mínusové znamienko, teda vyberie sa v celkovom objeme menej daní ako predchádzajúci rok a ako predpokladá minister financií Peter Kažimír.

Máme tu ešte aj niektoré ďalšie riziká, niektoré z nich už spomenula aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá skonštatovala, že len čisto v rezorte zdravotníctva dôjde k výpadku približne 100 miliónov eur.

Minister financií Peter Kažimír vedie Slovenskú republiku do hospodárskeho úpadku

Ak dáme dokopy všetky tie spomínané dynamické efekty s mínusovým znamienkom, vyjde nám z toho, že v rozpočte bude na budúci rok ministrovi financií Petrovi Kažimírovi chýbať suma približne 450 až 500 miliónov eur. To je ten hlavný dôvod, prečo považujeme rozpočet ministra financií Kažimíra budúci rok za absolútne nereálny, stojaci na hlinených nohách.

Čo je ale úplne zlé, že ministerstvo financií na čele s ministrom financií Kažimírom sa snaží tento rozpočet opraviť jedným veľkým rozsiahlym pozmeňovacím návrhom, ktorý neurobí nič iné, len skonštatuje zníženie príjmovej strany rozpočtu a na strane druhej rozpustenie celej rezervy, ktorá je na úrovni približne 513 miliónov eur.

S výdavkovou stranou rozpočtu ministerstvo financií neplánuje urobiť nič

Teda výpadok na príjmovej strane rozpočtu v súčte cez 500 miliónov a na strane druhej rozpustenie spomínanej rezervy bude znamenať, že opäť s výdavkovou stranou rozpočtu neplánuje ministerstvo financií urobiť absolútne nič. Počkáme teda ako zajtra dopadne mimoriadny výbor pre financie a rozpočet. Ak sa udeje to, čo očakávame, že minister financií Peter Kažimír predloží jeden rozsiahly pozmeňovací návrh, tak preto budeme trvať na tom, aby takýto rozpočet, ktorý povedie  Slovenskú republiku budúci rok do hospodárskeho úpadku a k výraznému nárastu nezamestnanosti, aby takýto rozpočet bol z rokovania pléna Národnej rady Slovenskej republiky stiahnutý, aby ministerstvo financií predložilo rozpočet úplne nový.

*****

Výzva na ministra financií Petra Kažimíra na stiahnutie predloženého štátneho rozpočtu

Sulík: Takže ako práve povedal môj kolega, vyzývame ministra financií Petra Kažimíra, aby predložený rozpočet stiahol z rokovania Národnej rady. Štátny rozpočet 2013 je postavený na vode preto, lebo obsahuje čísla, ktoré už dnes sú nereálne.  Ministra financií Kažimíra žiadame aby do štátneho rozpočtu zapracoval:

  1. reálne čísla a
  2. zohľadnil aj takzvané dynamické a multiplikačné efekty a nie len nejaké lineárne prepočty, aby teda sme sa dopracovali k reálnejším číslam.

Strana SMER a jej ministerstvo financií ide prudko zadlžiť Slovensko a jeho ľudí

Úplne na záver by som rád ešte upozornil na čo som ukazoval v tom grafe, na tie modré stĺpce, tam si môžete pozrieť ako fungovali odhady na daniach z príjmov, keď malo ministerstvo financií, keď  spravovala strana SMER v roku 2009, 2010, tie odhady boli výrazne vyššie. Presne toto je to, čo máme na mysli, nezohľadňujú sa alebo nie sú zohľadnené dynamické efekty. Jednoducho vidíte už dva roky oveľa vyššie odhady výnosu daní a presne to nám hrozí aj tento rok, že do rozpočtu je možné napísať čokoľvek. Papier znesie veľa. Budú tam nejaké nereálne vysoké odhady daní z príjmov právnických osôb a nie len z tejto dane, ale aj z iných daní s tým výsledkom, že realita bude iná. To už dnes v podstate každý ekonóm vidí a cíti a opäť buď budeme potrebovať nejaké mimoriadne opatrenia alebo, to je naša najväčšia obava, opäť budú rásť dlhy, bude rásť deficit a tým aj celkový dlh Slovenska. Veľmi pekne ďakujeme.

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.