Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Minister obrany Martin Glváč | Škandál na Ministerstve obrany SR

Minister obrany SR Martin Glváč a riaditeľ Vojenského spravodajstva Ľubomír Skuhra tvrdia, že prípad v súvislosti s vyšetrovaním tunelovania VSS v rokoch 2006 až 2010 bol odovzdaný na Generálnu prokuratúru. Generálna prokuratúra však poprela tvrdenie ministra obrany SR Martina Glváča aj riaditeľ Ľubomír Skuhra. V následnom vyhlasení námestníka Vojenského …

… spravodajstva však už minister obrany Glváč tvrdí, že o ničom nevedel. Keď mal minister obrany SR Martin Glváč informovať Výbor pre obranu a bezpečnosť SR o svojich krokoch súvisiacich s vyšetrovaním tunelovania vo Vojenskej spravodajskej službe počas prvej Ficovej vlád. Výbor pre obranu a bezpečnosť túto konfrontáciu znemožnili, čím umožnil ďalšie zahladzovanie stôp na Vojenskom spravodajstve vo vyšetrovaní tunelovania VSS. Viac o škandále z obdobia prvej Ficovej vlády sa dozviete z nasledujúcej tlačovky SaS.

*****

Richard Sulík: Sme svedkami obrovského škandálu na Ministerstve obrany. Každým dňom plávajú na povrch nové skutočnosti a myslíme si, že treba začať konať. Poprosím môjho kolegu Ľuba Galka, aby vás informoval o našich ďalších krokoch.

*****

Mediálne výstupy ministra obrany SR Martina Glváča

Ľubomír Galko: Zanalyzovali sme doterajšie mediálne výstupy ministra obrany SR Martina Glváča ako aj jeho súčasných vrcholových dôstojníkov Vojenského spravodajstva.

Glváč a Skuhra tvrdia, že prípad bol odovzdaný na Generálnu prokuratúru

Na prvej tlačovej besede, kde bol s ministrom obrany Martinom Glváčom aj riaditeľ Vojenského spravodajstva Ľubomír Skuhra, zaznelo z ich úst, že o ničom nevedia. Minister Glváč aj riaditeľ Skuhra tvrdili, že sa vlastne nič nestalo nakoľko prípad bol iniciatívne odovzdaný z Vojenskej spravodajskej služby na Generálnu prokuratúru na príkaz premiérky a Generálna prokuratúra nič nezistila.

Generálna prokuratúra poprela tvrdenie ministra obrany SR Martina Glváča

Následné vyhlásenie Generálnej prokuratúry, že žiadne informácie im nikto neposlal, ale si ich sami vyžiadali, ale v inom prípade, je v príkrom rozpore s vyššie uvedenými tvrdeniami.

Vo vyhlasení námestníka Vojenského spravodajstva však už minister obrany Glváč tvrdí, že o ničom nevedel

Navyše nasledovalo vyhlásenie terajšieho námestníka Vojenského spravodajstva Tibenského, nadväzujúce na prvú tlačovú besedu ministra obrany SR Martina Glváča a riaditeľa Vojenského spravodajstva Ľubomíra Skuhru kde uviedli, že nič nevedeli.

Róbert Tibenský a svedok smeráckeho megaškandálu plukovník Vladimír Suchodolinsky

Róbert Tibenský uviedol, že pri vyšetrovaní poskytol plnú účinnosť podľa nás korunnému svedkovi tohto smeráckeho megaškandálu plukovníkovi Vladimírovi Suchodolinskému. Taktiež uviedol, že nariadil plukovníkovi Suchodolinskému spracovať hodnotiacu správu k uvedenej kauze a ten v nej neuviedol nič, okrem falšovania podpisu.

K akej kauze Vladimír Suchodolinský spracovaval hodnotiacu správu

Otázkou je, k akej kauze mal Vladimír Suchodolinský uviesť hodnotiacu správu a čo mal vlastne vyšetrovať, keď vraj žiadna kauza neexistovala, nikto o nej nič nevedel. Pravda je taká, že plukovník Suchodolinský nič uviesť ani nemohol, lebo bol predvolaný vypovedať ako svedok v úplne inom prípade, údajne ohováranie. A aj hodnotiacu správu spracovával k tomuto inému prípadu a nie k tunelovaniu Vojenskej spravodajskej služby a Vojenského obranného spravodajstva.

Tieto vyjadrenia všetkých zúčastnených, ktoré si jasne odporujú, dokazujú, že o všetkom vedeli ale nekonali a teraz účelovo klamú.

Výbor pre obranu a bezpečnosť znemožnili konfrontáciu ministra obrany SR Glváča

Dnes sa konal výbor pre obranu a bezpečnosť, na ktorom mal minister obrany SR Martin Glváč informovať členov tohto výboru o svojich krokoch súvisiacich s vyšetrovaním tunelovania vo Vojenskej spravodajskej službe počas prvej Ficovej vlády.
Poslanci za Smer, napriek tomu, že bol program schválený, pán minister obrany Martin Glváč bol v budove priamo pred dverami miestnosti, kde sa výbor konal, odmietli prizvať ministra Glváča, aby svoje kroky vysvetlil.
Miesto toho absolútne nepochopiteľne výbor prerušili a odložili ho o ďalších päť dní, čím znemožnili konfrontáciu ministra obrany SR Glváča s vyššie uvedenými závažnými rozpormi vo svojich tvrdeniach.

Ďaľšie zahladzovanie stôp na Vojenskom spravodajstve vo vyšetrovaní tunelovania VSS v rokoch 2006 až 2010

Zároveň tým umožnili ďalšie kamuflovanie dôkazov a ďalšie zahladzovanie stôp na Vojenskom spravodajstve, ktoré sa bude naďalej samo vyšetrovať.

Dnes má minister obrany Martin Glváč písomne informovať Osobitný kontrolný výbor pre činnosť vojenského spravodajstva o svojich krokoch v súvislosti s vyšetrovaním tunelovania VSS v rokoch 2006 až 2010.

Niekoľkokrát sme vyzývali ministra obrany Glváča, aby okamžite postavil riaditeľa Vojenského spravodajstva Ľubomíra Skuhru mimo službu a umožnil tak aspoň aké-také objektívne vyšetrovanie.

Dodnes tak nespravil.

Ak minister obrany SR Martin Glváč neodvolá Skuhru, zahájime proces odvolávania ministra

Ak v dnešnej písomnej správe nebude uvedené, že tak minister obrany Martin Glváč v najbližších hodinách učiní a ak riaditeľ Vojenského spravodajstva Ľubomír Skuhra nastúpi v pondelok ráno do práce vo Vojenskom spravodajstve, začnem zbierať podpisy poslancov Národnej rady na odvolanie Martina Glváča z funkcie ministra obrany Slovenskej republiky.

*****

Vyzývame ministra obrany SR Martina Glváča, aby odvolal Ľubomíra Skuhru

Rchard Sulík: Týmto vyzývame ministra obrany SR pána Martina Glváča, aby odvolal z funkcie pána Skuhru a keď tak neurobí, začneme sa snažiť o odvolanie ministra obrany SR Glváča preto, lebo máme za to, že sa snaží kryť tento veľký škandál na Ministerstve obrany SR.

Prokurátor Jaroslav Kozolka – agent ŠTB

Dovoľte mi ešte jednu vec, ktorá do určitej miery súvisí s týmto škandálom a to, že chcel by som vám oznámiť, že na základe zistení a nových skutočností, bol prokurátor Jaroslav Kozolka spolupracovníkom ŠTB, bol agentom. Požiadam listom Národný bezpečnostný úrad, aby opätovne preveril osvedčenie prokurátora Jaroslava Kozolku a preveril to, či bolo toto osvedčenie vydané v súlade so zákonom a či pán Kozolka nezatajil skutočnosti dôležité na vydanie tohto osvedčenia.

Preverovanie osvedčení vydavaných Národným bezpečnostným úradom (NBÚ)

Zároveň som už druhý deň, či tretí, členom Výboru pre preverovanie osvedčení, ktoré vydáva NBÚ, tak požiadam predsedu výboru pána Gála, respektíve navrhnem uznesenie, aby tento výbor si zavolal predsedu Národno-bezpečnostného úradu, aby nám mohol viac porozprávať ako to teda naozaj bolo s touto previerkou.

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.