Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek likviduje poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Richard Sulík: Strana SaS už dlhší čas pomenúva problémy, s ktorými sa potykajú slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Nedeje sa takmer nič, práve naopak. Pod vedením ministra pôdohospodárstva SR Ľubomíra Jahnátka sa nami pomenované problémy neustále prehlbujú. Dnes by sme sa radi venovali dvom témam, ktoré zarezonovali v parlamente tento týždeň.

Zákon o podpore poľnohospodárskej nafty v roku 2013 – zákon o červenej nafte

Ako viete, Národná rada SR včera schválila v prvom čítaní zákon o podpore poľnohospodárskej nafty v roku 2013 takzvaný zákon o červenej nafte. Červená nafta bol niekoľko rokov, šesť rokov, veľkým problémom na Slovensku preto, lebo robili sa okolo nej veľké podvody a štát prichádzal na dani z minerálnych olejov aj v takých prípadoch, kde to nebolo odôvodnené.

Teraz ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR opätovne zavádza tento systém. Už naftu síce nebude farbiť, nebudú to robiť colníci, ale poľnohospodárska platobná agentúra. Opäť týmto spôsobom sa zvyšuje administratívna náročnosť.

Bude treba kontrolovať nejaké bločky a robiť nejaké výkazy a samozrejme opäť otvára priestor korupcii alebo podvodom alebo neúčelovému využitiu takto dotovanej poľnohospodárskej nafty preto, lebo v podstate idú vydotovať komplet celú spotrebu nafty, ktorú odhadujú, to je asi 65 miliónov litrov nafty ročne.

My vravíme, poľnohospodárom treba pomôcť, len toto je nesprávna forma pomoci. Keď tak treba im zvýšiť priame platby alebo, čo je najlepšie, čo vravíme už niekoľko týždňov, treba bojovať v Bruseli viac o to, aby boli platby na hektár, ktoré Slovensko z Bruselu dostáva vyššie. Aby boli aspoň na úrovni priemeru Európskej únie. O druhom probléme, ktorý vnímame ako väčší problém, poprosím, aby niečo povedal môj kolega Ľubomír Galko.

Potravinová pomoc nebude, lebo Ministerstvo pôdohospodárstva SR nedodržalo termín

Ľubomír Galko: Oveľa väčším zlyhaním bola realizácia potravinovej pomoci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré zanedbalo dodržanie termínu stanoveného Bruselom.

Sme presvedčení, že chudobní a na pomoc odkázaní občania Slovenska v roku 2013 nedostanú múku, olej, cestoviny, cukor a ďalšie potraviny, na ktoré majú nárok, nesie plnú zodpovednosť minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.

Kľúčovým zlyhaním súčasného vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR bolo to, že v termíne do 31. mája 2012 – a to bol hraničný termín, neinformoval komisiu v Bruseli o podrobnostiach týkajúcich sa realizácie potravinovej pomoci – detaily programu, harmonogram rozdávania, typ rozdávaných potravín.

Namiesto toho Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poslalo do Bruselu informáciu, že informáciu zašlú v priebehu júna. Nakoniec Ministerstvo pôdohospodárstva SR nedodržalo ani tento termín ohľadom potravinárskej pomoci a informáciu zaslalo až 10. júla 2012. Pritom každý úradník na ministerstve pôdohospodárstva SR, vrátane ministra pôdohospodárstva Jahnátka, by mal vedieť, že výnimku zo žiadneho všeobecne záväzného predpisu nie je možné uložiť.

Bolo by to v rozpore s legislatívou Európskej únie. A toto bol jeden z dôvodov, prečo komisia Slovensko vyradila z programu.

Chudobní občania nedostanú potravinovú pomoc v sume 4,5 milióna eur lebo minister Jahnátek …

Takýto amaterizmus ministra pôdohospodárstva SR Ľubomíra Jahnátka bol základným kameňom vyradenia Slovenskej republiky z programu potravinovej pomoci na rok 2013. A to ani nehovorím o tom, že v liste boli len nadefinované potraviny, ktoré chceme distribuovať v sume 4,5 milióna eur- ryža, cestoviny, cukor a múka.

Ostatné požadované informácie sa minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek do Bruselu ani len nenamáhalo zaslať. Dámy a páni, Ministerstvo pôdohospodárstva SR tri mesiace rozmýšľalo nad tým, aké potraviny vlastne naši chudobní občania potrebujú a to je neskutočné.

Ak by sme nad víkendovým nákupom takýto čas rozmýšľali ja so svojou manželkou, už dávno by sme boli celá rodina aj s našim kocúrom, aj s našim psom, umreli od hladu. Všetky ostatné kroky Ministerstvo pôdohospodárstva SR, či už rokovania so ZMOS-om alebo so Správou štátnych hmotných rezerv, s ministerstvom vnútra, či s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, boli už len také alibistické tančeky, ktoré mali imitovať nejakú snahu v tomto vopred prehranom zápase.

Richard Sulík: Dámy a páni, počuli ste fakty.

Minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek vedie úspešné slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo do likvidácie

Veľmi vážne alebo takmer žiadne rokovania v Bruseli o podpore slovenských poľnohospodárov spôsobia to, že ďalších sedem rokov, keď sa tie terajšie rokovania uzavrú, na čo už upozorňujeme celé týždne, tak toto môže slovenské poľnohospodárstvo viesť až do likvidácie.

Toto sú tie prehry ministra pôdohospodárstva SR Ľubomíra Jahnátka.

Zároveň tu vidíme aj najväčšie výzvy. Treba si stanoviť priority, ešte stále je čas naštartovať seriózne rokovania a pomôcť našim poľnohospodárom a potravinárom a naozaj ich začať podporovať. No a k tejto našej výzve pripájame ešte kolega Ľubo Galko a ja, príjemné Vianočné sviatky, obzvlášť ministrovi pôdohospodárstva Jahnátkovi.

Otázky a odpovede na tému minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek a potravinová pomoc z Bruselu

Otázka: Pán Galko, ja sa chcem opýtať, vy ste povedali, že za to je plne zodpovedný pán minister pôdohospodárstva Jahnátek. Zároveň ste však povedali, že to nestihnutie termínu je jednou z príčin, prečo nám tu pomoc v Bruseli zamietli. Nemá to nejakú súvislosť s predchádzajúcim volebným obdobím? Ešte mesiac po voľbách tam bol predsa pán Šimko.

Galko: Áno, vidím tam určitú súvislosť, tá komisia v Bruseli uviedla tri dôvody. Jeden dôvod bol premeškanie tohto kľúčového termínu a ďalšie dva dôvody boli tie, že komisia nedostala od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ani oneskorene tie informácie, ktoré potrebovala. To znamená o rozsahu tej potravinovej pomoci, ktorú budeme potrebovať, o počte organizácii, ktoré budú na to využité a osobne som presvedčený, že na ten rok 2013, práve preto my rozprávame o roku 2013, bolo možné tieto informácie zozbierať a bolo ich možné dodať počas tých prvých dvoch mesiacov, takže 4. apríla prebrala rezort Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vládna strana Smer na čele s ministrom pôdohospodárstva SR Ľubomírom Jahnátkom a odvtedy dva mesiace sa prakticky nič nedialo. Iste, že určitý faktor pri rozhodovaní komisie v Bruseli zohralo aj to, že my sme zlyhali hlavne v realizácii potravinovej pomoci ešte v roku 2011. Rok 2011 bol v réžii ministra Šimona, na druhej strane treba povedať, že z toho obrovského balíka, ktorý bol pridelený pre Slovenskú republiku, 82% tej potravinovej pomoci minister Šimon dokázal realizovať. Kdežto v roku 2013 bude pánom ministrom pôdohospodárstva SR Ľubomírom Jahnátkom realizovaná veľká nula.

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.