Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek musí prestať naháňať potkany

Dôrazne vyzývame ministra pôdohospodárstva SR Ľubomíra Jahnátka, aby začal konať v záujme Slovenska a aby začal hájiť v Bruseli záujmy slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Minister pôdohospodárstva Jahnátek do dnešného dňa nebol schopný v Bruseli ani len naformulovať pozíciu Slovenska. Ako je to možné? Jednoducho, minister Jahnátek sa totiž rokovaní v …

… Európskom parlamente ani nezúčastňuje. Slovensko nemá v AGRI výbore Európskeho parlamentu ani jediného poslanca, zatiaľ čo Poliaci v AGRI výbore majú štyroch zástupcov. Ak má niekto, kto je tým poverený, hájiť záujmy slovenských poľnohospodárov a potravinárov v Bruseli, tak je potrebné, aby minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek prestal naháňať potkany po slovenských hypermarketoch. Minister pôdohospodárstva nie je deratizér, veterinár a ani hygienik. Miesto pána Ľubomíra Jahnátka ako ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky je v Bruseli, kde je potrebné, aby začal bezodkladne vyjednávať a zasadil sa o spravodlivé rozdeľovanie dotácií v rámci Európskej únie. Keď to bude takto naďalej pokračovať, tak čoskoro vláda Roberta Fica vykope hrob a minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek sa stane hrobárom slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva.

*****

Sulík: Momentálne prebieha v parlamente rokovanie k štátnemu rozpočtu. Chceme ale upozorniť na jednu mimoriadne dôležitú tému. V Bruseli sa rozhoduje o spoločnej poľnohospodárskej politike na najbližších sedem rokov od roku 2014 do roku 2020. Práve teraz sa kráti čas kedy je možnosť ešte niečo v Bruseli pre Slovensko vyjednať. Žiaľ v tejto veci sa nič nerobí.

Vyzývame ministra pôdohospodárstva Jahnátka, aby začal hájiť v Bruseli záujmy slovenských poľnohospodárov a potravinárov

Už niekoľko týždňov vyzývame ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka, aby konečne začal konať a začal hájiť záujmy slovenských poľnohospodárov a potravinárov na rokovaniach v Bruseli. Žiaľ, toto sa nedeje a sme tým veľmi znepokojení. Keď v najbližších týždňoch a mesiacoch minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek prepásne príležitosť niečo vyjednať pre slovenských poľnohospodárov, a to konkrétne lepšie podmienky, respektíve bližšie podmienky k tým, aké majú poľnohospodári zo Západnej Európy, tak to definitívne zlikviduje slovenské poľnohospodárstvo. Čas sa nebezpečne kráti, pán minister pôdohospodárstva Jahnátek tvrdí, že to nie je problém, keď nemáme v AGRI výbore Európskeho parlamentu zástupcu a že to rokovania nijak neovplyvní. Bohužiaľ nie je to pravda, preto, lebo sa nezúčastňujeme na rokovaniach, ani na tých, na ktorých by sme sa mohli.

Poprosím môjho kolegu Ľuba Galka, aby vás informoval o podrobnostiach.

Náš minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek nie je schopný v Bruseli ani len naformulovať pozíciu Slovenska

Galko: Dámy a páni, každý z nás veľmi dobre vie ako funguje tvorba európskej legislatívy. Komisia síce príde s návrhom, ale rozhodovanie o konečnej podobe konkrétnej politiky závisí na rozhodnutí Rady ministrov a na Európskom parlamente. Minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek v rade ministrov pôdohospodárstva nerobí nič. Náš minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek doteraz nebol schopný ani len naformulovať pozíciu Slovenska. Ak minister pôdohospodárstva Jahnátek nevie, čo chceme, tak ako môže vyjednávať? No, nemôže vyjednávať.

A potom je tu ešte Európsky parlament, ale aj to má háčik.

Slovensko nemá v AGRI výbore Európskeho parlamentu ani jediného poslanca

Ako spomenul Richard Sulík, v poľnohospodárskom tzv. AGRI výbore Európskeho parlamentu nemá Slovensko svojho poslanca. Z 27 krajín Európskej únie nemajú v AGRI výbore Európskeho parlamentu zastúpenie štyri krajiny- Cyprus, Malta, Estónsko. Všetky tieto tri krajiny majú v AGRI výbore Európskeho parlamentu minimálny počet šesť poslancov. A áno, tušíte správne, tou štvrtou krajinou je Slovensko.

Poliaci nemajú v AGRI výbore Európskeho parlamentu jedného poslanca ale rovno štyroch

Pre porovnanie, Poliaci majú v AGRI výbore Európskeho parlamentu štyroch členov, z toho dvoch podpredsedov a troch náhradníkov. Česi a aj Maďari majú po dvoch členov. Čo to znamená? Poslanec môže na výbore kedykoľvek vystúpiť a prezentovať pozíciu svojej krajiny a ovplyvňovať rozhodnutia v tejto oblasti. Dobre, povedzme si, že sme menšia krajina a že máme málo poslancov. A práve preto musí podstatne viac pracovať minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek. Minister Jahnátek však tvrdí, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR si poctivo v úvodzovkách obšliapava všetky zasadnutia AGRI výboru Európskeho parlamentu.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR nereprezentuje záujmy Slovenska v Európskom parlamente – pretože sa rokovaní ani nezúčastňuje

Dámy a páni, tento dokument , ktorý dostanete k dispozícii, je zoznam poslancov, tak z Európskeho parlamentu ako aj z národných parlamentov, ktorí sa zúčastnili veľmi dôležitej medziparlamentnej schôdze výborov dňa 25. júna 2012. Na tejto schôdzi boli prezentované aj stanoviská národných parlamentov k reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorej jednotlivé krajiny v národných parlamentoch prijali. Najprv k zoznamu účastníkov. Tušíte správne, dámy a páni. Samozrejme, poslanec Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku tam nebol ani jediný. Veď ako som už uviedol, v AGRI výbore žiadneho nemáme.

Čo je ale škandál, rokovania sa nezúčastnil ani jeden člen národného parlamentu Slovenskej republiky. Ani tie v úvodzovkách mini krajiny, čo som spomínal, toto dôležité zasadnutie nezanedbali. Bol tam Cyperčan, bol tam Lotyš, bol tam poslanec Litvy, z Malty tam dokonca boli dvaja poslanci národného parlamentu, len zástupca Slovenska tam nebol ani jeden, jediný, opäť veľká nula.

A prednesené stanoviská?

Individuálne pozície národných parlamentov prednieslo spolu 13 krajín. Medzi nimi napríklad všetky krajiny V4. To znamená Česko, Poľsko, aj Maďarsko, okrem Slovenskej republiky. Slovensko žiadnu individuálnu pozíciu neprednieslo. Nemal ju kto predniesť, lebo tam nikto nebol a nemali sme ani čo predniesť, lebo žiadnu pozíciu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod vedením nášho ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka dodnes nevypracovalo.

Minister Jahnátek sa stáva hrobárom slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva

V Októbri 2012 boli mimo iného v Bruseli prezentované aj spoločné stanoviská krajín, ktoré sa spojili, pretože majú spoločné problémy a poznáte to, keď máte viac spojencov, presadíte viac. Spoločnú pozíciu predniesli napríklad Spojené kráľovstvo, Švédsko, Dánsko, Česká republika, Nemecko a Estónsko, to znamená krajiny, ktoré majú podobné problémy ako my. Slovensko sa k ním nepridalo. My zrejme nepotrebujeme žiadnych spojencov.

Nuž, pánovi ministrovi Jahnátkovi k tomuto výkonu gratulujeme. Toto je prosím pekne to Jahnátkove obšliapavanie výborov a zasadnutí Európskeho parlamentu v praxi. Škoda, že ale nemôžeme gratulovať slovenským poľnohospodárom a potravinárom. Keď to bude takto pokračovať, čoskoro im vláda Roberta Fica vykope hrob a minister pôdohospodárstva Jahnátek sa stane hrobárom slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva.

Je nevyhnutné, aby minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek prestal naháňať potkany

Dámy a páni, je potrebné, aby minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek prestal naháňať potkany po slovenských hypermarketoch a prestal na tlačových besedách  informovať o výsledkoch kontrolných reťazcov. Je to pekné, že sa pán minister Jahnátek stará o to, aby bolo v našich hypermarketoch čisto, minister pôdohospodárstva SR ale nie je ani deratizér, ani veterinár a ani hygienik. Miesto pána Ľubomíra Jahnátka ako ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky nie je medzi regálmi alebo chladiacimi vitrínami pri kontrole dátumu spotreby jogurtov – jeho miesto je v Bruseli.

Je potrebné, aby minister Jahnátek začal v Bruseli vyjednávať a zasadil sa o spravodlivé rozdeľovanie dotácií

Preto je potrebné, aby slovenskí vyjednávači na čele s ministrom Jahnátkom okamžite začali skutočne vyjednávať a zasadili sa o spravodlivé rozdeľovanie dotácií v rámci Európskej únie. Aby sa zasadili o dotovanie platieb na 100% európskeho priemeru Európskej únie. Presne tak ako nám to bolo pri vstupe do Európskej únie prisľúbené. Nie len na 90% a ešte aj to iba z jednej tretiny tak ako to bruselskí úradníci teraz zamýšľajú, lebo zatiaľ sa na vyjednávačov iba hrajú.

Dôrazne vyzývame ministra pôdohospodárstva SR Ľubomíra Jahnátka, aby začal konať v záujme Slovenska

Richar Sulík: Dôrazne vyzývame ministra pôdohospodárstva Jahnátka, aby začal konať v záujme slovenských poľnohospodárov a potravinárov v Bruseli. A nie je jedno, kedy minister pôdohospodárstva Jahnátek s tým začne, preto, lebo teraz, práve teraz, v týchto týždňoch je to obdobie, kedy sa ešte niečo dá pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov v Bruseli zachrániť. A keď minister Jahnátek naďalej bude k tomu tak pristupovať ako doteraz, tak jednoducho pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov nevyjedná nič a potom znovu sedem rokov s tým nikto nebude vedieť pohnúť. A až v roku 2020 bude môcť dôjsť k nejakým prvým zmenám. Keď sa teraz nič rozumné nevyjedná, tak dovtedy, do roku 2020 slovenské poľnohospodárstvo už nemusí prežiť. Už teraz je slovenské poľnohospodárstvo výrazne zdecimované a minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek, keď bude takto pokračovať, tak sa stane skutočne hrobárom slovenského poľnohospodárstva. Ďakujem vám.

*****

Otázky a odpovede na témy – minister pôdohospodárstva Jahnátek a slovenskí poľnohospodári a potravinári

Otázka: Viem, že v AGRI výbore Európskeho parlamentu pre pôdohospodárstvo nemáte poslancov, ale máte tam nejakých vo Výbore pre európske záležitosti. Ministerstvo by tam pravdepodobne mohlo predložiť nejakú správu podľa toho v akom stave to je, aká je pozícia Slovenska. Pokúšali ste sa, aby tam bolo niečo takéto?

Ľubomír Galko: Pri začiatku tejto schôdze som dal návrh, aby minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek predložil na najbližšiu schôdzu správu, kde bude informovať Národnú radu práve o týchto veciach. Je to presne definované;

1) Prvý bod je v akom štádiu minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek prebral rokovanie o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky. To znamená, aká bola pozícia, keď sa zmenila vláda v marci a teda od októbra 2011 do konca februára. Kedy začali prebiehať rokovania.
2) Či došlo k zmene pozície rezortu po zmene vlády v marci 2012.
3) Aký pokrok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek
dosiahol v Bruseli za obdobie marec 2012 až po súčasnosť do decembra a
4) Časový harmonogram schvaľovacieho procesu o postupe nasledujúcich krokov vo vyjednávaniach.

Chcem oceniť poslancov Zákonodarného zboru, že tento návrh bol prijatý naprieč celého politického spektra, to znamená, že zahlasovali za tento návrh aj poslanci Smeru a dnes máme istotu, že na najbližšej schôdzi, ktorá je myslím koncom Januára, sa bude o tejto pozícii Slovenskej republiky diskutovať aj v pléne Národnej rady Slovenskej republiky.

Napriek tomu si myslíme, že ten čas, ktorý je do konca toho januára je treba využiť na to, aby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR skutočne začalo rokovať. Aby Ministerstvo pôdohospodárstva SR skutočne začalo presadzovať záujmy slovenských poľnohospodárov a potravinárov v Bruseli.

Nie na Slovensku, pretože to, že tu sa vydávajú nejaké deklaratórne vyhlásenia a podpisujú sa nejaké memorandá s predstaviteľmi nejakých komôr na Slovensku, nám tie pozície a podmienky pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov, ktoré Slovenská republika potrebuje, v Bruseli nevyjednajú.

Richard Sulík: Ideme na to postupne, ale samozrejme, keď tieto kroky alebo opatrenia nebudú stačiť, tak budem iniciovať aj takéto konanie vo Výbore pre európske záležitosti.

Otázka – Slovenská televízia: Ja sa chcem spýtať, v /…./slovenskí poľnohospodári a potravinári povedali, že ak by sme nemali dorovnané dotácie, tak sú pripravení napríklad ísť do štrajku. Vy by ste ich podporili v tom štrajku, ak by sa také niečo stalo? Ďakujem.

Richard Sulík: Ja si nemyslím, že všetko sa dá riešiť štrajkom. Štrajk slovenských poľnohospodárov a potravinárov je naozaj krajné riešenie a veľakrát potom sú už tie fronty tak zablokované, že sa rozumné riešenie hľadá o to ťažšie. Treba vyjednávať v Bruseli. Treba tlačiť na to, aby slovenskí poľnohospodári neboli ďalej diskriminovaní. Čiže nechajme teraz bokom štrajk a teraz práve, keď je to obdobie, kedy sa v Bruseli ešte niečo vyjednať pre slovenských poľnohospodárov dá, tak treba sa koncentrovať na toto. My budeme na toto stále upozorňovať až pokým tá možnosť niečo v Bruseli vyjednať neskončí. Keď by sa situácia nemala zlepšiť, a nič by v Bruseli nebolo vyjednané, tak ako sa to črtá, tak až potom sa môžeme baviť o nejakých ďalších krokoch.

Ľubomír Galko: Ja by som si ešte dovolil doplniť Richarda. Ja som presvedčený, že keď minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek tú energiu, ktorú momentálne vkladá do svojej osobnej prezentácie a do svojho pôsobenia tu na Slovensku z hľadiska nejakého pseudoboja proti reťazcom alebo proti nejakým obchodníkom, keď túto obrovskú energiu pán minister pôdohospodárstva Jahnátek vloží do tých vyjednávaní v Bruseli, tak má šancu byť úspešný. To je alfa a omega, proste začať pracovať v Bruseli, začať zastupovať záujmy slovenských poľnohospodárov a potravinárov v Bruseli. Nie sa tuto vybíjať v nejakom boji, ktorý slúži naozaj len na nejaké PR aktivity.

Otázka – televízia Markíza: Chcem sa opýtať teda ako by ste riešili problém s tým nízkym zastúpením domácich potravín v slovenských supermarketoch, hypermarketoch, keď vlastne takúto iniciatívu ministra Jahnátka ako keby odsudzujete.

Richard Sulík: Ten problém, že na Slovensku je len 45% potravín z domácej výroby, čo je asi najmenej v Európe, Ľubo Galko povie k tomu viac, ten problém nevznikol zo dňa na deň. To je výsledok 15, 20 ročnej servilnej a submisívnej politiky Slovenska voči Bruselu. My v podstate sme doteraz od vstupu do EÚ nemali žiadnu rozumnú politiku v Bruseli, že by naozaj naši vyjednávači tam aj s určitým sebavedomím a s určitým odhodlaním išli niečo vyjednať. Už aj v iných oblastiach sme zvyknutí na to, že slovenské záujmy nie sú hájené v Bruseli, ale preto ten problém sa nepodarí zo dňa na deň zvrátiť späť. To ešte chvíľu potrvá, ale treba s tým konečne začať. A prvý krok kde treba začať je, že musíme prestať znevýhodňovať slovenských poľnohospodárov, to znamená tlačiť na to, aby tie dotácie mali z Európskej únie také, aké majú ostatní poľnohospodári. A toto keď sa stane, tak logicky budú konkurencieschopnejší voči poľnohospodárovi z Rakúska, z Dánska, z Francúzska a potom je aj vyššia šanca na to, aby podiel slovenských potravín na Slovensku stúpal.

Ľubomír Galko: Ja by som si dovolil doplniť. Áno, jedno riešenie je to, ktoré prezentoval Richard Sulík. Dnes máme priame platby na hektár na Slovensku okolo 200, myslím 205 eur, priemer Európskej únie je 268 eur. Je to naozaj obrovský rozdiel a pokiaľ sa nám podarí vyjednať spravodlivé podmienky pre Slovensko, chceme to, čo bolo Slovensku sľubované, keď do Európskej únie vstupovalo. Pokiaľ sa takéto podmienky spravodlivo podarí vyjednať, tak slovenskí poľnohospodári a potravinári budú mať oveľa lepšiu pozíciu, to je prvá vec. Druhá vec, ktorú Richard nespomínal a ktorú my ponúkame, je maximálne zjednodušiť podnikanie všetkým subjektom. To znamená, tak veľkým obchodom ako aj malým spoločnostiam. Dnes otvoriť na Slovensku malý kiosk s ovocím a zeleninou alebo nejakú malú prevádzku je pomaly tak ťažké ako otvoriť jadrovú elektráreň. Treba obrovské množstvo povolení, v mnohých veciach sme pápežskejší ako pápež. My budeme postupne prinášať návrhy a riešenia ako naozaj maximálne zjednodušiť vznik nových maloobchodných prevádzok. Máme k dispozícii prieskum, že najviacej slovenských potravín sa predáva, percentuálne teraz myslím, sa predáva práve v menších sídliskových predajniach a vo vidieckych predajniach. Treba maximálne podporiť, nie nejakými lepšími podmienkami, čo sa týka dotácií, ale treba maximálne podporiť zjednodušenie podmienok, vznik nových prevádzok, maloobchodných prevádzok a tým pádom konkurenciu na trhu čo najviacej rozšíriť. Jedine to je cesta.

Koniec otázok a odpovedí na témy – minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek a záujmy slovenských poľnohospodárov a potravinárov v Bruseli.

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.