Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Novela zákona o verejnom obstarávaní 2013 | Smer znásilňuje demokraciu

Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) prichádza s expresnou novelou zákona o verejnom obstarávaní, v ktorej podľa predošlých prístupných informácií malo dôjsť k zmene 2 až 3 bodov v zákone o verejnom obstarávaní. V skutočnosti ide o 64 novelizačných bodov, čo je ohromný nepotrebný zásah do novely o verejnom obstarávaní.

Vládnuca strana Smer-SD však neskorým uverejnením tejto novelizácie zákona o verejnom obstarávaní na stránke Úradu vlády znemožnila poslancom NR SR jej dôkladné preštudovanie. Inými slovami, vládnuca strana Smer aj napriek tomu, že novela zákona o verejnom obstarávaní obsahuje závažné nedostatky, ktoré môžu spôsobiť veľké hospodárske škody, neposkytla poslancom ani 24 hodín na to, aby si mali možnosť preštudovať predmetný zákon. Strana SaS tento prístup považuje zo strany politickej strany Smer-SD za znásilňovanie demokratických procesov prijímania zákonov, čoho výsledkom sú zbabrané zákony. Pri tejto expresne schvaľovanej novele zákona o verejnom obstarávaní vládnou stranou Smer-SD by bolo zodpovedné, keby dokázali aspoň svojim voličom vysvetliť, či po prvé – vedel minister vnútra Kaliňák počas prípravy novely zákona o verejnom obstarávaní o hroziacich hospodárskych škodách? Po druhé prečo je týchto 64 novelizovaných bodov o verejnom obstarávaní dôležité prijať tak násilným spôsobom?

*****

Predseda parlamentu Pavol Paška a arogancia moci

Richard Sulík: Opäť sme svedkami toho, ako vládna politická strana Smer-SD zneužíva moc. Nedá sa to nazvať inak ako arogancia moci. Keď začalo toto volebné obdobie, tak predseda parlamentu, pán Pavol Paška, poprosil a navrhol ostatným parlamentným stranám, aby sme prijali uznesenie, na základe ktorého môže iba jeden poslanecký klub navrhnúť zaradenie nejakého bodu do programu. Vtedy predseda parlamentu Pavol Paška osobne prisľúbil, že toto pravidlo nebude zneužívané. Bohužiaľ, teraz sme svedkami toho, že to bude zneužité a to tak, že do skráteného legislatívneho konania príde teraz jeden bod o verejnom obstarávaní. Moji kolegovia povedia k tomuto bodu o novele zákona o verejnom obstarávaní viac, ale toto považujem za nehoráznosť. Opäť raz sa ukázalo, že strana Smer-SD, komunisti, slovo nikdy nedržali, keď došlo na lámanie chleba.

Minister vnútra Robert Kaliňák a novela zákona o verejnom obstarávaní

Juraj Miškov: Ani nie pred dvoma týždňami nám minister vnútra Robert Kaliňák (strana Smer-SD) predstavil v prvom čítaní novelu zákona o verejnom obstarávaní, kde nezabudol pripomenúť, že novela o verejnom obstarávaní vznikala veľmi dlho. Vznikala vyše šesť mesiacov. Na novele zákona o verejnom obstarávaní pracovali desiatky pracovníkov z úradov pre verejné obstarávanie, pracovníci ministerstva a rôzni externí spolupracovníci. Prišlo vyše tisíc pripomienok v pripomienkovom konaní a táto novela zákona o verejnom obstarávaní naozaj prešla riadnym legislatívnym procesom.

Ani nie po dvoch týždňoch prichádza minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) s expresnou novelou tohto zákona, kde podľa informácií, ktoré sme mali k dispozícii z médií, malo ísť o nejaké dva, tri bodíky, ktoré sa mali pozmeniť. V skutočnosti ide o 64 novelizačných bodov. Dámy a páni, toto nie sú žiadne dva, tri bodíky, ale riadna veľká novela o verejnom obstarávaní, tak by som povedal, možno aj samostatný zákon, ktorý má ísť v skrátenom legislatívnom konaní.

Vládnuca strana Smer-SD znemožnila poslancom NR SR dôkladné preštudovanie novelizácie zákona o verejnom obstarávaní

Možno k samotnému procesu. Do včerajška svietil na stránke Úradu vlády oznam, ktorý oznamoval skrátené legislatívne konanie o novele zákona o verejnom obstarávaní s tým, že materiál bude dodatočne k dispozícii. Až v neskorších poobedňajších hodinách bol umiestnený samotný materiál (alebo vlastný materiál) na stránku Úradu vlády. To znamená, že poslanci NR SR nemajú ani 24 hodín na to, aby si podrobne preštudovali takúto expresnú novelizáciu o verejnom obstarávaní. Považujeme toto zo strany politickej strany Smer-SD za znásilňovanie demokratických procesov prijímania zákonov a výsledkom takéhoto procesu sú zákony, ktoré sú nekvalitné a ktoré sú zbabrané. K samotnej obsahovej alebo vecnej stránke zákona o verejnom obstarávaní povie viac podpredseda SaS, Ľubo Galko.

Ľubomír Galko: Je to tak ako povedal kolega Juraj Miškov. Vládnuca strana Smer nám nedala ani 24 hodín na to, aby sme si preštudovali predmetný zákon. Napriek tomu, už len letmý pohľad nám stačil na to, aby sme videli, že v novele zákona o verejnom obstarávaní sú závažné nedostatky. Ja budem bližšie potom o nich rozprávať v rozprave v Národnej rade SR, ale dnes poviem dva takéto príklady.

Novela zákona o verejnom obstarávaní – prepadnutie zábezpeky

Prvým závažným nedostatkom navrhovanej novely zákona o verejnom obstarávaní je prepadnutie zábezpeky. Dnes to platí tak, že o zábezpeku príde podnikateľ v prípade, že odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk. Podľa predloženého návrhu o verejnom obstarávaní to bude tak, že o túto zábezpeku príde, ak nedodá v požadovanom čase potrebné doklady, ku ktorým sa zaviazal v čestnom prehlásení. To znamená, že môže sa stať taký príklad, že podnikateľovi nebude dodané načas nejaké potvrdenie, trebárs z daňového úradu alebo zo sociálnej poisťovne a kvôli tomu príde podľa navrhovanej novely zákona o verejnom obstarávaní o zábezpeku.  Alebo ešte bežnejší príklad – často krát sa stáva, že podnikatelia nosia tieto ponuky alebo doklady osobne do podateľne. V prípade, že takýto podnikateľ bude mať haváriu alebo ho zachytí nejaká dopravná zápcha a nejakým spôsobom nedodá tieto požadované doklady, tak príde o celú zábezpeku. Tieto podmienky zahrnuté v novele o verejnom obstarávaní sú neprimerane tvrdé.

Novela zákona o verejnom obstarávaní – podprahové zákazky

Druhým príkladom závažného nedostatku navrhovanej novely zákona o verejnom obstarávaní sú takzvané podprahové zákazky. Podprahové zákazky vieme, že pri tovaroch a službách sú od 10 000 do 40 000 eur a pri stavebných zákazkách sú od 20 000 do 200 000 eur. Práve podprahové zákazky sa v minulosti stali zdrojom najväčších podvodov a najčastejšie pri podprahových zákazkách boli nastavované diskriminačné podmienky, ktoré diskriminovali podnikateľov. Často krát sa tieto podprahové zákazky používali na to, aby tieto súťaže vyhrali vopred vybraní uchádzači. Podľa tejto predloženej novely o verejnom obstarávaní, podľa teda predloženého návrhu zákona, nebude Úrad pre verejné obstarávanie kontrolovať tieto podprahové zákazky. Toto pokladáme za veľmi závažný nedostatok, pretože tá kontrola, ktorá bude umožnená a tie námietky, ktoré uchádzači budú môcť podávať len k verejnému obstarávateľovi, sú jednoznačne nedostatočné. Verejný obstarávateľ vykoná kontrolu, zamietne tieto námietky a uchádzači nebudú mať možnosť sa sťažovať.

Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany

Dámy a páni, my strane Smer-SD proste neveríme. Zhruba pred mesiacom sme upozorňovali na netransparentné podmienky, ktoré boli nastavené na rezorte obrany, keď bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany, predávala vojenskú ubytovňu v Košiciach. Upozorňovali sme na to, že podmienky sú nastavené tak, aby súťaž, v úvodzovkách transparentnú súťaž, vyhral vopred vybraný uchádzač. Pred niekoľkými dňami sa ukázalo, že k tejto vojenskej ubytovni sa dostal podnikateľ blízky strane Smer-SD. Podnikateľ, ktorý prenajíma kanceláriu krajskej organizácii strany Smer a takisto aj kanceláriu krajskému funkcionárovi strany Smer. A taktiež sa ukázalo, že o túto vojenskú ubytovňu by mala záujem aj košická radnica. Táto však nestihla zohnať 100% sumy, ktorá bola určená, ktorú bolo treba nejakým spôsobom zložiť na účet. Chcem povedať, že dôrazne protestujeme proti takejto hochštaplerskej tvorbe legislatívy, ktorú predvádza strana Smer-SD.

Juraj Miškov: Vzhľadom na to, že ide o veľmi významný zákon, vďaka ktorému sa na Slovensku ročne obstará 5 miliárd eur, čo je 150 miliárd korún v starej mene, je možno potrebné položiť si dve otázky.

Nevedel minister vnútra Kaliňák počas prípravy novely zákona o verejnom obstarávaní o hroziacich hospodárskych škodách?

Tá prvá otázka je rečnícka a súvisí s dlhou prípravou samotnej novely zákona o verejnom obstarávaní: či minister vnútra Robert Kaliňák, respektíve tie desiatky, ba možno stovky pracovníkov z úradov pre verejné obstarávanie, pracovníci ministerstva a externí spolupracovníci, ktorí pripravovali túto novelu o verejnom obstarávaní, nevedeli o hroziacich hospodárskych škodách, ktorými sa argumentuje v dôvodovej správe k skrátenému legislatívnemu konaniu? To znamená: či za tých šesť mesiacov, kým pripravovali riadnu novelu zákona o verejnom obstarávaní, nikoho nenapadlo, že hrozia veľké hospodárske škody?

Prečo je týchto 64 novelizovaných bodov o verejnom obstarávaní dôležité prijať tak násilným spôsobom?

A druhá otázka je rečnícko-špekulatívna: prečo je tak dôležité prijať alebo posunúť účinnosť týchto jednotlivých novelizovaných bodov z 1. apríla na 18. februára? Aké hospodárske škody hrozia Slovensku medzi 18. februárom a 1. aprílom, že je tak dôležité prijať takýmto legislatívnym spôsobom týchto 64 novelizovaných bodov o verejnom obstarávaní tak, aby platili 18. februára? Prečo to obdobie medzi 18. februárom a 1. aprílom je tak mimoriadne dôležité? Čiže toto je možno aj otázka, ktorú som vyslovil smerom k médiám a takisto, ktorú vyslovujem smerom k vládnej strane Smer. Ďakujem veľmi pekne.

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.