Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Okrsková volebná komisia a jej funkcie
Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Volebné okrsky a okrsková volebná komisia

V deň konania parlamentných volieb tvorí územie Slovenskej republiky jeden volebný obvod a zároveň sa delí na menšie jednotky – volebné okrsky, v ktorých okrsková volebná komisia dohliada na správny priebeh hlasovania.

Okrsková volebná komisia

Na čo konkrétne volebné okrsky slúžia a aké funkcie plní okrsková volebná komisia, vysvetľuje bližšie nasledujúci článok.

Na čo slúžia volebné okrsky?

Na čo slúžia volebné okrsky?

Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov utvára starosta obce a primátor mesta, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starosta mestskej časti (ďalej len „starosta obce“) volebné okrsky a určuje volebné miestnosti v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. Starosta obce pri určovaní volebnej miestnosti prihliada na čo najľahší prístup pre zdravotne postihnutých voličov.

Koľko voličov zahŕňa volebný okrsok?

Volebný okrsok musí spravidla zahŕňať 1 000 voličov.

Ako sa označujú volebné okrsky?

Volebné okrsky sa označujú poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými číslami. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice sa volebné okrsky číslujú v samostatných číselných radoch v každej mestskej časti. Poradovým číslom sa volebný okrsok označuje aj vtedy, ak je vytvorený len jeden volebný okrsok.

Aké funkcie plní okrsková volebná komisia

V jednotlivých volebných okrskoch pôsobí tzv. okrsková volebná komisia, ktorá vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky plní aj úlohu garanta ústavnosti a zákonnosti samostatného volebného aktu a prvotného sčítania hlasov. Okrsková volebná komisia teda zabezpečuje správny priebeh volieb. Okrem toho patrí k jej primárnym úlohám tiež dopisovanie voličov v deň konania volieb do zoznamu voličov.

Aké ďalšie funkcie plní okrsková volebná komisia?

  • Sčítava hlasy a písomne vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v dvoch rovnopisoch. Zápisnicu podpisuje predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie. Funkciu odborného poradcu plní zapisovateľ okrskovej volebnej komisie, ktorý zároveň zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie.
  • Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vyhlasuje predseda okrskovej volebnej komisie výsledky hlasovania.
  • Okrsková volebná komisia bezodkladne doručí jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku okresnej volebnej komisii.
  • Volebné dokumenty následne odovzdá do úschovy obci.

Okrsková volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn okresnej volebnej komisie.

Člen okrskovej volebnej komisie – ako sa ním stať?

Člen okrskovej volebnej komisie môže byť každý, kto dovŕšil 18 rokov, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Viac informácií o členstve v okrskovej volebnej komisii nájdete v článku Ako sa stať členom okrskovej volebnej komisie.

Jana Kiššová Parlamentné voľby 2016

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.