Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Parlamentný výbor pre Euroval (ESM) | Miliardové požičky
Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Parlamentný výbor pre euroval (ESM) | O miliardách slovenských daňovníkov nemôže rozhodovať iba jediný človek

Strana SaS žiada vládu Slovenskej republiky o vytvorenie nového špeciálneho výboru “Parlamentný výbor pre Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM)” alebo inými slovami “Parlamentný výbor pre euroval” pri Národnej rade SR. Strana SaS nežiada nič nezvyčajné. Podobné parlamentné výbory pre Európsky stabilizačný mechanizmus, ktoré rozhodujú o použití …

… peňazí svojich daňovníkov a o schvaľovaní pôžičiek pre euroval už vznikli v Spolkovej republike Nemecka, Fínska aj Rakúska. Jeden z podstatných dôvodov, ktoré vedú stranu SaS k návrhu pre vytvorenie parlamentného výboru pre euroval (ESM) je, že často krát objem peňazí, objem záväzkov, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala voči európskym stabilizačným mechanizmom sú väčšie, ako sú ročné výdavky štátneho rozpočtu. Ako jeden z negatívnych príkladov, niečo s čím sa nikdy nemalo súhlasiť, sú podmienky zmluvy o trvalom eurovale, ktorú odhlasovalo 114 poslancov a týmto aktom zadĺžilo svojich voličov, ľudí a budúce generácie zmluvou, z ktorej sa nedá vystúpiť, nie je ju možné zrušiť ani ju darovať. Zriadením parlamentného výboru pre Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM), by chcela strana Sloboda a Solidarita v budúcnosti zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu Slovenska, aby svojim perom, svojim podpisom, mohol v tomto prípade ešte nebezpečnejšie rozhodovať o miliardách slovenských eur iba jeden jediný človek – minister financií Peter Kažimír.

*****

Jozef Kollár: Strana Sloboda a Solidarita predkladá na práve prebiehajúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely rokovacieho poriadku Národnej rady a novely zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu, ktorým sa zriaďuje parlamentný výbor pre Európsky stabilizačný mechanizmus. Inými slovami, parlamentný výbor pre euroval. Dôvody, ktoré nás k tomuto predloženému návrhu vedú, sú dva.

Prvý dôvod pre zriadenie parlamentného výboru pre euroval

Po prvé, právomoc a kompetencie schvaľovať rozpočet Slovenskej republiky je priamo z Ústavy daná Národnej rade. V prípade týchto stabilizačných mechanizmov je často krát objem peňazí, objem záväzkov, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala voči európskym stabilizačným mechanizmom väčší, ako sú ročné výdavky štátneho rozpočtu. Vzniká teda úplne legitímna otázka: Ako je možné, v demokratickej spoločnosti,  kde má fungovať zastupiteľská demokracia, že o použití peňazí zo štátneho rozpočtu pri schvaľovaní zákona o štátnom rozpočte rozhoduje plénum Národnej rady a pri použití rovnakých a väčších objemov finančných prostriedkov, ktoré vytvárajú na dlhé roky dopredu záväzky, z ktorých sa nedá vystúpiť, má rozhodovať svojim perom, svojim podpisom, jeden jediný človek a tým je minister financií Peter Kažimír?

Preto navrhujem, aby takýto parlamentný výbor pre euroval vznikol. Členmi tohto výboru by boli zástupcovia politických strán, ktoré sú v parlamente, na princípe pomerného zastúpenia, plne v súlade s princípmi zastupiteľskej demokracie. Takýto parlamentný výbor pre euroval by dával súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko k pozíciám nášho zástupcu, ministra financií Petra Kažimíra v eurovale, v Luxemburgu. To znamená, buď by slovensky parlamentný výbor pre euroval podporil alebo nepodporil stanovisko zástupcu Slovenskej republiky ministra financií Kažimíra v spomínanom Európskom stabilizačnom mechanizme.

Druhý dôvod pre vznik parlamentného výboru pre Európsky stabilizačný mechanizmus

Druhý dôvod, prečo navrhujeme zriadenie parlamentného výboru pre Európsky stabilizačný mechanizmus je ten, že krajiny, ktoré sú čistými prispievateľmi, v tomto prípade predovšetkým Spolková republika Nemecko, ale aj Fínsko, Rakúsko, už parlamentné výbory pre Európsky stabilizačný mechanizmus zriadené majú. Nemecko je ešte o jeden stupienok ďalej a tam o použití peňazí, o schvaľovaní pôžičiek pre konkrétne krajiny, ktoré o to požiadajú, rozhodujú priamo v pléne obidve komory nemeckého parlamentu. Teda aj Bundestag, aj Bundesrat.

Pýtam sa teda na záver, čoho sa politici, politické strany na Slovensku obávajú? Pýtam sa, stále počúvame naokolo, že držme sa Nemecka. Prečo práve v tomto konkrétnom prípade, kde máme jedinečnú šancu sa toho Nemecka držať, tak nerobíme a prečo stále počúvame odmietavé hlasy, pokiaľ ide o tento nami predkladaný návrh?

Richard Sulík: Úloha parlamentného výboru pre Európsky stabilizačný mechanizmus, ktorého zriadenie navrhujeme, nemá byť len o technickom chápaní. Ide aj o to, aby takýto výbor posúdil, či pôžičky, ktoré Slovensko poskytuje a bavíme sa o miliardových sumách, respektíve záruky, plnia svoj sociálny a ekonomický účel.

Ekonomika Grécka je po troch rokoch zachraňovania eurovalom zlikvidovaná

Podstatná je otázka napríklad, či má zmysel za každú cenu udržiavať Grécko v eurozóne. Bol by som rád, keby som sa v tejto veci mýlil, ale bohužiaľ musím konštatovať, že tri roky zachraňovania Grécka aj z peňazí daňovníkov Slovenska v podstate zlikvidovali grécku ekonomiku. Keď sa pozriete na vývoj podstatných ukazovateľov, napríklad priemyselná produkcia, vidíte výrazný pokles práve v tej dobe, čo je Grécko zachraňované. Naopak, vidíte výrazný nárast, keď sa bavíme o nezamestnanosti. Grécko má dnes najvyššiu evidovanú nezamestnanosť na svete. A toto je primárne spôsobené takzvaným zachraňovaním. Takisto keď si pozriete maloobchodné obraty, ktoré idú prudko dole, čo v podstate je jasný signál toho, že grécke obyvateľstvo je týmito záchrannými, takzvanými záchrannými opatreniami, zbedačované. Ľudia nemajú začo si veľa krát kupovať ani potraviny. Ekonomika Grécka je po troch rokoch fakticky zlikvidovaná, po troch rokoch zachraňovania. Jasne sa ukazuje, že toto zachraňovanie nikam nevedie a v podstate nás to stojí miliardy.

Je lepšie, keď o pôžičkách bude rozhodovať parlamentný výbor pre euroval ako jediný človek – minister financií Peter Kažimír

No aj preto navrhujeme zriadenie parlamentného výboru pre euroval. V podstate tie dôležité zmluvy nie je možné zvrátiť (ako je zmluva o trvalom eurovale), ale v takomto výbore vie byť práve vedená diskusia, či to, čo robíme, má zmysel, či náhodou nie sú iné alternatívne koncepty lepšie. Keď o rôznych týchto pôžičkách a čerpaniach z eurovalu bude rozhodovať také grémium, akým je napríklad parlamentný výbor pre Európsky stabilizačný mechanizmus, je to určite lepšie, viac legitimizované rozhodovanie, ako keď o tom bude rozhodovať jeden jediný človek, minister financií Peter Kažimír. Preto veríme, že stredopravé strany pochopia význam návrhu a minimálne ony takýto výbor podporia. Zároveň si myslím, že aj strana Smer-SD, keby tento návrh pre zriadenie parlamentného výboru pre Európsky stabilizačný mechanizmus podporila, spravila by veľmi dobre. Nie je správne, keď jeden jediný človek, minister financií Peter Kažimír, rozhoduje o miliardách eur. Veľmi pekne vám ďakujem.

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.