Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Peniaze ušetrené na dôchodok poputujú do životných poisťovní

Richard Sulík: Dnešná tlačová beseda je venovaná zmenám, ktoré pripravuje strana Smer-SD v oblasti dôchodkového sporenia. Návrh sa týka povinnosti vložiť svoje vlastné peniaze našetrené na dôchodok počas veľa rokov do životných poisťovní. Tomu doteraz tak nebolo, môj kolega povie k tomu o chvíľku viac. Každopádne zmeny v dôchodkoch, to, že štát bude nútiť ľudí …

… ich súkromný majetok vkladať do nejakých súkromných spoločností, považujeme za silný zásah do súkromného vlastníctva. Ľudia, ktorí si desať rokov a viac na dôchodok šetrili a mali vtedy čo sa dôchodku týka nejaké prísľuby, ktoré boli uzákonené, napríklad to, aká má byť minimálna výška dôchodku a teraz sa táto výška dôchodku len tak zmení, považujeme za veľký zásah, za porušenie právnej istoty. V týchto zmenách ohľadom výšky dôchodku vidíme naháňanie biznisu pre životné poisťovne, navyše sa nám vôbec nepozdáva, že nie je v rámci dôchodkov obmedzená miera zisku a takisto ani výška poplatkov. Poprosím Jozefa Mihála, aby bližšie povedal, o čo ide.

Na programový výber dôchodku budú mať nárok len bohatí

Jozef Mihál: Návrh ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pokiaľ ide o takzvané anuitné dôchodky z druhého dôchodkového piliera je na prvý pohľad možno dobre technicky pripravený, ale veľmi nás zarazila skutočnosť, že na takzvaný programový výber dôchodku budú mať nárok len tí dôchodcovia, ktorých dôchodok dosiahne výšku najmenej 4-násobku životného minima. To znamená len tí, ktorým dôchodok vyrátajú na približne 800 eur. Skúsenosť hovorí, že takýto vysoký dôchodok je priznávaný menej ako dvom percentám dôchodcov, to by teda znamenalo, že takzvaný programový výber dôchodku budú môcť v praxi využiť len necelé dve percentá ľudí, ktorí dosiahnu dôchodkový vek a to je jednoducho príliš málo. Ďalej si treba pripomenúť, že podľa súčasného zákona o dôchodkoch, podľa ktorého vstupovali do druhého dôchodkového piliera tisíce ľudí, desaťtisíce, státisíce ľudí, tento súčasný zákon o dôchodkoch im dal prísľub, že doživotný dôchodok si budú musieť zakúpiť len do výšky 0,6-násobku životného minima a všetky ďalšie svoje dôchodkové úspory môžu použiť formou programového výberu dôchodku. Táto zmena, ktorou sa stanoví hranica 4-násobku životného minima, síce pre celý dôchodok, ale 4-násobku životného minima, to je príliš radikálna, príliš drastická a dramatická zmena a nie len kozmetická zmena zákona, dôchodkové sporenie takto ľuďom dáva celkom iný zmysel.

Retroaktivita zákona o dôchodkoch je protiústavná

Čiže tie státisíce sporiteľov dôchodku sa pri schválení takéhoto zákona o dôchodkoch budú cítiť oprávnene oklamaní, pretože nedostanú to, v čo dúfali, v čo verili a čo očakávali. Čiže s takouto zmenou dôchodkového systému zásadne nemôžeme súhlasiť a považujeme takúto vlastne retroaktívnu zmenu zákona o dôchodkoch, je to retroaktívne, pretože sa to týka sporiteľov, ktorí desať rokov na dôchodok za určitých podmienok sporili, považujeme túto retroaktivitu zákona o dôchodkoch za protiústavnú. Samozrejme budeme túto podľa nás protiústavnú retroaktivitu zákona o dôchodkoch konzultovať s právnikmi a za predpokladu, že sa potvrdí náš názor aj po konzultácii s právnikmi, ak si Smer presadí takéto znenie zákona o anuitných dôchodkoch, budeme iniciovať podanie na Ústavný súd, pretože ide okrem iného o závažný zásah do súkromných úspor ľudí sporiacich si na dôchodok, do ich vlastného majetku a to je neprípustné.

Podmienky vyplácania doživotných dôchodkov budú netransparentné

Chcem ďalej ešte zdôrazniť, tak ako povedal kolega Richard Sulík, že podmienky vyplácania doživotných dôchodkov, tých anuít z úspor ľudí, budú značne netransparentné. Dá sa síce očakávať istý konkurenčný boj medzi životnými poisťovňami, ktoré budú tento produkt týkajúci sa vyplácania doživotných dôchodkov ponúkať, ale zase skúsenosť hovorí, ešte nebol na Slovensku taký poistný produkt,  na ktorom by bola poisťovňa stratová. Jednoducho, čokoľvek, čo poisťovne, či už životná alebo iné ponúkajú, je v prvom rade biznis pre ne. Taká je realita. A zákon, ktorý žiadnym spôsobom neobmedzuje výšku zisku alebo prevádzkových nákladov, volajme ich ako chcete, či si tie poisťovne budú vyplácať obrovské odmeny, budú mať luxusné budovy, zariadenie, vlastne z týchto dôchodkov, z týchto úspor ľudí, nikto a nič ich v tomto obmedzovať nebude. Zoberme si konkrétny príklad, ktorý je navrhnutý v zákone o dôchodkoch, ak sa dosiahne určité technické zhodnotenie úspor sporiteľov šetriacich si na dôchodok, ktoré získajú životné poisťovne, tak majú právo zobrať si z toho dvadsať percent, dvadsať percent z toho zhodnotenia dôchodkov si môžu zobrať. Keď si to porovnáte, to je jediný údaj, ktorý je k dispozícii z hľadiska toho, čo si môžu nechať, ktorý je ako tak transparentný, ale robí to dvadsať percent z dôchodkov, keď to porovnáte s fázou sporenia, kedy si dôchodcovská správcovská spoločnosť môže nechať maximálne desať percent z výnosu dôchodkov, tak to je jednoducho dvakrát toľko. A to pritom porovnávame takzvaný Richterov zákon, ktorý zvýšil odplatu pre dôchodcovské správcovské spoločnosti z pôvodných 5,6 percenta na 10. Čiže keby sme sa vrátili v čase do čias toho môjho zákona v druhom dôchodkovom pilieri, kedy bolo to zhodnotenie dôchodkov s odplatou 5,6 percenta pre dôchodcovskú správcovskú spoločnosť, tak tých navrhnutých dvadsiatich percentách je vlastne štyrikrát toľko. Je to premrštene veľa – dôkaz toho, že sa nachystal pre životné poisťovne biznis s dôchodkami.

Dôchodky vyplácané z druhého piliera budú neprimerane nízke

A druhá vec, ktorú si poprosím, treba uvedomiť – za takýchto podmienok budú skutočne dôchodky vyplácané z druhého dôchodkového piliera pre sporiteľov nevýhodné, dôchodky budú jednoducho nízke, taká bude realita, že dôchodky sa stanú biznisom pre životné poisťovne. A teraz si skúste predstaviť, posuňme sa v čase o rok, o dva dopredu, čo sa stane. Pán Fico bude chodiť a rozprávať ľuďom: Pozrite sa, aké nízke dôchodky životné poisťovne vyplácajú, ja som vám hovoril, že druhý dôchodkový pilier je nevýhodný. A ľudia, pod vplyvom týchto v úvodzovkách „faktov“ si naozaj povedia, že ten druhý dôchodkový pilier je nevýhodný  a keďže druhý dôchodkový pilier je nastavený tak, že sa mladí ľudia môžu slobodne rozhodnúť, či do neho vstúpia alebo nie, tak mladí ľudia do druhého dôchodkového piliera jednoducho vstupovať nebudú, pretože na vlastných očiach sa presvedčia, že životné poisťovne vyplácajú príliš nízke dôchodky a že ľudia sa nemôžu slobodne rozhodnúť možno pre také formy čerpania dôchodku, ktoré sú pre nich skutočne výhodné, či cez rôzne bankové produkty, či cez istú možnosť zainvestovania, skrátka použitia tých dôchodkových peňazí podľa vlastného zváženia.

Slovenský spôsob ako zlikvidovať dôchodkové sporenie

A ďalšia obava, ktorú mám, je táto: obávam sa, že súčasťou legislatívneho procesu a schvaľovania tohto zákona o dôchodkoch bude poslanecký návrh na poslednú chvíľu v parlamente, ako je to dobrým v úvodzovkách „zvykom“ u pána Fica a jeho družiny, poslaneckým návrhom otvoria znovu druhý dôchodkový pilier a dajú možnosť ľuďom z neho vystúpiť už v čase, kedy bude známe, že tie dôchodky z druhého piliera pri takých pravidlách sú pre sporiteľov nevýhodné. A čo spravia sporitelia? Utečú rýchlo preč a nikto sa im nebude môcť čudovať. Jednoducho, je to veľmi rafinovaný spôsob, takzvaná slovenská cesta po maďarskej ceste. Po poľskej ceste tu máme slovenskú cestu, ktorá jasne ukazuje, akým spôsobom sa dá zlikvidovať dôchodkové sporenie. Obávam sa, že sa to naozaj stane a výsledkom bude, že súčasná mladšia a stredná generácia sa naozaj lepších dôchodkov nedočká. Poďakovať sa môžu pánovi  Ficovi a pánovi Richterovi.

Otázky a odpovede na “Úspory na dôchodok poputujú do životných poisťovní”

Otázka: Tým, že vlastne išla z deväť na štyri, tak vtedy argumentovali nejakou právnou analýzou, a teraz myslím, že sa tiež očakáva zásadná zmena a môžem povedať, že /…../.

JM: Áno, je to skutočne čo sa dôchodkov týka veľmi zásadná zmena, možnosť výberu a samozrejme aj dedenia úspor na dôchodok čerpaných formou programového výberu dôchodku, lebo tam sa dediť dá aj v dôchodkovom veku pri čerpaní programového výberu dôchodku na rozdiel od anuity, čiže ide o z rôznych dôvodov veľmi atraktívnu formu pre tých sporiteľov, ktorí majú vlastne tým zásluhovým spôsobom, o tom je druhý dôchodkový pilier, našetrených do dôchodku viac prostriedkov, najmä sa to týka mladších, stredných ročníkov, možno nie tých, ktorí pôjdu do dôchodkového veku hneď teraz, čiže táto atraktívna forma sa zo zákona de facto vytratí, hovorím, to je slovenská cesta – likvidácia druhého dôchodkového piliera.

Fico ponúkne možnosť vystúpiť z druhého dôchodkového piliera

A je samozrejme v celku logické, že pri takomto zásadnom zásahu, aby sa pán Fico a pán Richter vyhli podaniu na Ústavný súd, ktoré teda otvorene hovoríme, že ho podáme, ak by sa to takto malo schváliť, tak oni práve veľmi v úvodzovkách rafinovane ponúknu sporiteľom možnosť vystúpenia z druhého dôchodkového piliera, ak sa im tie nové podmienky nepáčia. Opakujem, to je slovenská cesta likvidácie druhého dôchodkového piliera, amen, tma, jednoducho dôchodcovia, ktorí len do dôchodku o dvadsať, tridsať rokov prídu, v tom čase žiaden druhý dôchodkový pilier existovať reálne nebude. Čiže je to veľmi neférový spôsob, ale bohužiaľ, obávam sa, že sa to takto s druhým dôchodkovým pilierom stane.

Ľudia odchádzajúci na dôchodok budú odkázaní na štát

RS: Viete, socialistom vždy prekážali ľudia nezávislí a samostatní a preto ich vždy okrádali, majú to takpovediac v krvi. Dôchodky sú navyše spojené s tým, že súkromným spoločnostiam naháňajú doslova biznis. My súhlasíme s tým, že z toho, čo si človek našetrí, aby nejakú minimálnu časť použil na dôchodok, aby nebol sociálny prípad povedzme v dôchodkovom veku, ale dať dôchodok na ten 4-násobok životného minima, to, čo oni teraz idú spraviť, to masívne zvýšenie úspor do dôchodku, to vlastne znamená, lebo je to tak silný zásah do súkromného vlastníctva, znamená to, že ľudia so svojimi vlastnými peniazmi, so svojim majetkom, nebudú môcť narábať, budú s nimi narábať životné poisťovne. Považujeme to za veľmi nebezpečnú situáciu a ako už aj Jozef povedal, za likvidáciu druhého dôchodkového piliera, za likvidáciu súčasného systému, v ktorom si na starobný dôchodok ľudia šetria sami, ľudia nebudú mať svoje vlastné úspory do dôchodku, svoj vlastný majetok. To znamená, keď nebudú mať úspory do dôchodku, opäť raz budú odkázaní všetci len na štát.

Otázka: Ako by ste nastolili ten výber vy, z toho liberálneho pohľadu, /……/?

RS: No, zásadne my vravíme, že meniť podmienky počas hry je vždy nebezpečné a treba byť preto veľmi opatrný. Podmienky boli nejako nastavené pred desiatimi rokmi, na základe týchto podmienok sa množstvo ľudí rozhodlo vstúpiť do druhého dôchodkového piliera a pokiaľ to je možné, podmienky nemeniť. V prípade dôchodkového minima si myslíme, že to je nastavené celkom rozumne. Jozef, nech sa páči.

Na životný dôchodok 0,6 násobok jeho výšky

JM: Prvá vec je, že nemalo by sa hýbať s tou podmienkou, podľa ktorej je dnes v zákone dané, že na doživotný dôchodok stačí 0,6 – násobok výšky toho doživotného dôchodku, čiže úspory na dôchodok, ktoré si musí sporiteľ previesť do životnej poisťovne, by mali zodpovedať doživotnému dôchodku vo výške 0,6 – násobku životného minima, čiže približne 120 eur mesačne. Alternatíva by mohla byť aj v zmysle filozofie, ktorú prinieslo ministerstvo, to znamená, bral by sa do úvahy v súčte dôchodok z prvého dôchodkového piliera, z druhého dôchodkového piliera, ale potom pripomínam, aj z tretieho dôchodkového piliera, aj výsluhový dôchodok, lebo aj to sú dôchodky, prípadne aj dôchodok poberaný zo zahraničia, lebo aj to je dôchodok, ktorí poberajú desaťtisíce Slovákov, čiže kumulovane celý dôchodok zo všetkých tých zdrojov, ktoré dôchodca poberá a tento dôchodok by sa posudzoval voči životnému minimu, kde si myslíme, že maximálna možná hranica pre takúto diskusiu ohľadom dôchodkov by mala byť daná ako dvojnásobok životného minima, čiže 400 eur, určite by od hranice celkového dôchodku 400 eur vyššie mal mať sporiteľ pri takejto alternatíve právo na programový výber dôchodku alebo na iný slobodný spôsob naloženia so svojimi dôchodkovými úsporami. Čiže opakujem, buď ponechať doživotný dôchodok vo výške 0,6 – násobku životného minima z druhého dôchodkového piliera alebo zobrať teda do úvahy celkový dôchodok dôchodcu zo všetkých zdrojov, kde maximálna možná hranica dôchodku, o ktorej sme ochotní diskutovať, je dvojnásobok životného minima a menej.

Otázka: /……./

JM: Vieme si predstaviť diskusiu o určitom kompromise čo sa dôchodkov týka, pretože skutočne berieme ten argument, že dôchodca by nemal zostať na staré kolená bez finančných prostriedkov a nemal by úspory, ktoré získal v druhom dôchodkovom pilieri obrazne povedané „prejesť“ dva dni po tom, ako si ich vyberie a potom zostať na krku štátu, čiže v rámci tej diskusie aká má byť hranica, ktorú má dôchodca čerpať vo forme doživotného dôchodku, či už celkového alebo druhopilierového, by sa mala otvoriť aj diskusia o prípadnom nastavení programového výberu dôchodku, napríklad tak, že by ten programový výber dôchodku bol povedzme minimálne po dobu piatich alebo desiatich rokov, čiže súčasťou toho posudzovania majetku dôchodcu na nárok pre prípadu pomoc štátu, napríklad v prípade, že by šiel do penziónu pre starších ľudí, pre dôchodcov, čerpal by skrátka nejaké služby v rámci balíka sociálnych služieb, ktoré sú istým spôsobom dotované štátom alebo samosprávou, čiže bral by sa do úvahy nielen jeho dôchodok, ale aj to, čo si čerpá formou programového výberu dôchodku, respektíve my aj sme ochotní navrhnúť alebo diskutovať o formách rôznych bankových dlhodobých vkladov a čerpania takejto formy úspor počas dôchodkového veku, čiže aby sa pri posudzovaní bonity dôchodcu bral do úvahy aj ten programový výber dôchodku, aby to dávalo logiku a aby argument, ktorý používa pán štátny tajomník Burian, že pri nižších dôchodkoch, bude dôchodca čerpať niečo od štátu, aby bol tým pádom negovaný.

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.