Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Prečo voliť v parlamentných voľbách 2016 - dôvody
Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Prečo voliť v parlamentných voľbách 2016?

Mnohí sa v aktuálnom predvolebnom období možno zamýšľate, prečo voliť v parlamentných voľbách 2016? Pri odpovedi na položenú otázku si môžeme pomôcť tézou talianskeho politológa Giovaniho Sartoriho, podľa ktorého …

Prečo voliť v parlamentných voľbách 2016

… demokracia existuje vtedy, „keď vzťah medzi ovládanými a vládou dodržiava princíp, že štát má slúžiť občanom a nie občania štátu, že vláda jestvuje pre ľud, a nie naopak.“ Práve to je jeden z neopomenuteľných dôvodov, prečo si ľudia vyberajú svojich zástupcov, teda 150 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Deje sa tak prostredníctvom volieb a parlamentné voľby 2016 nebudú výnimkou. Práve od výsledku slobodných a demokratických volieb sa totiž odvíja legitimita štátnej moci ako princíp demokratickej ústavnosti – a to je len jeden z dôvodov prečo voliť v parlamentných voľbách 2016.

Ako voliči najčastejšie odôvodňujú nezáujem o parlamentné voľby

Angažovanie občanov do verejného diania je predpokladom úspešne fungujúcej demokratickej spoločnosti. Zapájanie verejnosti do riešení problémov týkajúcich sa správy vecí verejných, a teda aj tvorby verejnej politiky, prebieha prostredníctvom rôznych nástrojov občianskej participácie. Keďže predmetom tohto článku sú primárne parlamentné voľby 2016, v otázke participačných aktivít upriamime pozornosť najmä na voličské správanie.

Zo štatistických údajov vyplýva, že volebná účasť od počiatku vzniku samostatnej Slovenskej republiky výrazne nadobudla na klesajúcej tendencii. A ako teda voliči najčastejšie odôvodňujú svoj nezáujem o parlamentné voľby?

Dôvodov je hneď niekoľko:

 • Málo zrozumiteľných informácií o voľbách, o politických stranách a politikoch býva najčastejšou príčinou, prečo nielen mladí ľudia nemajú záujem o voľby. Mnohí priznávajú, že ak by mali viac informácií z tlače alebo z televízie, rozhodne by ich to povzbudilo, aby sa volieb aktívne zúčastnili.
 • V porovnaní so staršími občanmi sa mnohí prvovoliči o politiku nezaujímajú. Myslia si, že ich účasť na voľbách nijakým spôsobom neovplyvní politické dianie na Slovensku.
 • Podobne je to aj u ďalších bežných občanov, bez ohľadu na to, či politické dianie sledujú alebo nie. Veľa ľudí totiž nejde voliť preto, lebo si myslí, že ich hlas nemá žiadnu váhu. Práve opak je pravdou, každý jeden hlas má svoju váhu.

Ďalšími príčinami, prečo u občanov vzniká nezáujem o parlamentné voľby, môžu byť aj:

 • Nedôvera občanov v realizovanú politiku.
 • Nemeniace sa zloženie politického prostredia, tvorené tými istými tvárami, ktoré majú na svojich pleciach nie jeden škandál, kvôli ktorým viera občanov v ich zástupcov neustále klesá.
 • Rezignácia zo strany občanov a frustrácia z politického diania.
 • Vysoký podiel ľudí rozhodujúcich sa krátko pred voľbami.
 • Neidentifikácia s politickou stranou, kedy si občan nie je schopný vybrať žiadnu z kandidujúcich politických strán, pretože sa so žiadnou nestotožňuje natoľko, aby ju volil.

A v neposlednom rade je závažným dôvodom nezáujmu o parlamentné voľby tiež nízky počet ľudí spájajúcich si demokraciu s aktívnou účasťou občanov na verejnom dianí.

Prečo sa zúčastniť volieb do NR SR 2016?

Prečo sa zúčastniť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2016?

Pretože:

 • Som občan Slovenskej republiky, ktorý má aktívne volebné právo.
 • Volebné právo je moje základné občianske právo a podľa Ústavy SR čl. 12 ods. 1: „základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.“
 • Hoci volebné právo nie je mojou právnou povinnosťou, je mojou povinnosťou morálnou.
 • Nechcem, aby o mojej budúcnosti rozhodovali iní bez mojej účasti.
 • Mám svoj názor a chcem ho vyjadriť.
 • Aj môj hlas môže rozhodnúť o výsledku volieb.
 • Parlamentné voľby 2016 rozhodnú o zložení zastupiteľského zboru, ktorý bude ďalšie štyri roky rozhodovať o veciach, ktoré sa ma týkajú.
 • Ak sa na parlamentných voľbách 2016 nezúčastním, podporím aj tie hlasy, s ktorými nesúhlasím.
 • Nechcem si v budúcnosti vyčítať, že som mal šancu niečo zmeniť a nevyužil som ju.

Čo by vám mohlo pomôcť pri rozhodovaní koho voliť vo voľbách 2016?

Ak vám parlamentné voľby 2016 nie sú ľahostajné, ale neviete, ako sa správne rozhodnúť, tu je niekoľko možností, ktoré by vám mohli rozhodovanie koho voliť vo voľbách 2016 uľahčiť:

 • Porada s rodinou a kamarátmi, ktorí majú v politike možno väčší prehľad, ako si myslíte. V tomto prípade je však dôležité dbať len na odporúčací charakter vašich známych. Konečné rozhodnutie je totiž len na vás.
 • Každá politická strana má svoj volebný program a ciele, ktoré prezentuje. Pre správne rozhodnutie koho voliť vo voľbách 2016 je preto potrebné nájsť si chvíľu a porovnať volebné programy jednotlivých strán, prípadne prečítať si aspoň programy vašich preferovaných strán.
 • Sledovať alebo sa aktívne zúčastňovať predvolebných kampaní politických strán. Politické strany sa orientujú na rôzne skupiny občanov, a preto môžu byť pre vás zaujímavé tie, ktoré myslia práve na vašu vekovú kategóriu.
 • Médiá snáď informujú o všetkom, čo sa deje. Preto ak chcete mať prehľad o politike a nadchádzajúcich parlamentných voľbách 2016, stačí, ak budete venovať viac pozornosti politickým správam. Na to, aby človek získal prehľad a zároveň tiež istý nadhľad, je dobré na sledovanie politického diania využívať viacero druhov médií.
 • Uľahčiť rozhodovanie koho voliť vo voľbách 2016 môže takisto doterajšie pôsobenie jednotlivých politických strán.

Môžno sa tiež pýtate, či vám v rozhodovaní koho voliť vo voľbách 2016 pomôžu často medializované predvolebné prieskumy? Pomôcť môžu, ale len orientačne. Zvyknú totiž zvádzať k voľbe iného politického subjektu, ako sme pôvodne zamýšľali a takisto bývajú často zmanipulované, prípadne samy ľahko manipulujú verejnou mienkou.

Tak prečo voliť?

Ak stále niekomu nie je jasné, prečo voliť v parlamentných voľbách 2016, je nutné si uvedomiť, že Slovenská republika je zastupiteľská alebo inak povedané parlamentná demokracia, v ktorej občania uskutočňujú svoju vôľu prostredníctvom volených zástupcov. Ak sme občania žijúci v demokratickom systéme, mali by sme prostredníctvom vlastnej politickej participácie tento systém potvrdzovať a v najvyššej možnej miere ho prostredníctvom účasti na voľbách aj legitimizovať. A v neposlednom rade – tak prečo voliť? Pretože bežní občania sú jediní, ktorí sa svojou aktívnou účasťou vo voľbách môžu podieľať na zmene pretrvávajúceho kultu uzavretosti volených zástupcov a zbaviť sa tak zástupcov, ktorých počínanie vyhodnotili ako nesprávne.

Jana Kiššová Parlamentné voľby 2016

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.