Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /zeta/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Rozpočet strany Smer-SD ohrozuje budúcnosť Slovenska
Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Rozpočet strany Smer-SD ohrozuje budúcnosť Slovenska

Socialistický rozpočet Róberta Fica a strany Smer-SD postavený na zvyšovaní štátnych výdavkov, zvyšovaní počtu úradnikov, šklbaní občanov a míňaní peňazí na záchranu súkromných španielskych bánk, ohrozuje budúcnosť Slovenska a jeho ľudi. V období, keď celá Európa a civilizované vyspelé krajiny šetria, šetria a šetria, tak Róbert Fico so stranou Smer-SD …

…miesto reforiem, ktoré by znížili stav nezamestnaných a zvýšili platy učiteľom a sestričkám, idú zvyšovať prebujnelý počet úradníkov v ústrednej štátnej správe o ďalších 7 634. Aby to bolo možné, tak pre nás Róbert Fico pripravil vyššie dane a vyššie odvody. Toto je štátny rozpočet strany Smer-SD.

*****

Richard Sulík: Dobrý deň prajem dámy a páni. Predtým, ako sa budeme venovať rozpočtu strany Smer-SD na rok 2013, dovoľte mi z histórie objasniť, ako vznikla napätá situácia v slovenskom rozpočte.

História vzniku napätej situácie v slovenskom rozpočte

  • V rokoch 2002 až 2006 sa darilo slovenskej ekonomike aj kvôli hospodárskym reformám, napríklad daňovej reforme, konsolidovať štátny rozpočet s výsledkom, že ročný deficit kontinuálne klesal. Takisto klesal a bol nízky celkový verejný dlh Slovenska.
  • V roku 2006 Róbert Fico zdedil doslova plnú špajzu a tak, ako je to socialistom vlastné a kedy najradšej rozdávajú peniaze cudzích ľudí, stalo sa to, že po štyroch rokoch vlády Róberta Fica, kedy Slovensko zažilo najvyššie miery zadlžovania sa, najvyššie deficity, tak sme dospeli do takéhoto mimoriadne zlého stavu.
  • Vláda, ktorá došla v roku 2010 bola veľmi krátka na to, aby stihla špajzu opäť naplniť a tak musí Róbert Fico robiť niečo, čo socialisti nikdy poriadne nevedeli, konsolidovať štátny rozpočet.

Konsolidácia Róberta Fica – zvyšovanie štátnych výdavkov a mínanie cudzích peňazí

A presne tak aj vyzerá to, čomu Róbert Fico hovorí konsolidácia, ale pritom je to len socialistický rozpočet, rozpočet strany Smer-SD, ktorý je postavený na míňaní cudzích peňazí. Žiadne znižovanie výdavkov štátu, práve naopak, štát míňa čoraz viac. Zvyšujú sa výdavky štátu a zvyšuje sa aj počet zamestnancov štátu a konkrétne o 7 600 úradníkov ráta rozpočet, že sa stav úradníkov zvýši v najbližších rokoch. A tu by som chcel pripomenúť uznesenie vlády číslo 856 z roku 2006, čiže to je uznesenie vlády Róberta Fica , ktorým zaviazal seba a svoju vládu znížiť počet úradníkov o 20%. Tak toto znižovanie v praxi znamená, že v najbližších rokoch stúpne počet úradníkov o 7 600.

Jedíní, ktorí sa budú musieť uskromniť sú občania, najmä tí občania, ktorí tvoria hodnoty. Takíto ľudia, ktorí sa dokážu živiť vlastnou prácou a nie sú odkázaní na štát, boli socialistom už vždy podozriví a vždy boli niečo ako triedny nepriateľ. Čakajú nás teda vyššie dane, vyššie odvody, žiadne šetrenie. Toto je rozpočet strany Smer-SD, ktorý sa chystá predložiť socialistická vláda jednej strany. Poprosím teraz kolegu, aby uviedol konkrétnejšie fakty rozpočtu. Nech sa páči.

*****

Jozef Kollár: Ďakujem pekne. Dámy a páni, na úvod mi dovoľte dve všeobecné charakteristiky predloženého návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2013 až na rok 2015.

Rozpočet strany Smer-SD je dôkazom reformy prázdnej socialistickej vlády

Po prvé, rozpočet v tej forme, v akej bol predložený a publikovaný na stránke Ministerstva financií, jasne dokazuje reformu prázdnej socialistickej vlády jednej strany vlády strany Smer-SD.

Rozpočet strany Smer-SD je príkladom nekonsolidácie verejných financií

Po druhé, predložený rozpočet je skutočne modelovým príkladom nekonsolidácie verejných financií. Ide síce o krátkodobé kvantitatívne zníženie deficitu štátneho rozpočtu, ale treba jedným dychom dodať, že pri súčasnej miere zníženia dlhodobej udržateľnosti verejných financií, čo je na rozpočtovaných číslach celkom evidentné. Iste, ešte máte v čerstvej pamäti vyjadrenia  SMERu po marcových voľbách tohto roku, keď v programovom vyhlásení vlády sa objavila veta, že budú prijímať po vzore možno aj francúzskych socialistov prezidenta Olanda opatrenia, ktoré majú podporiť ekonomický rast na Slovensku a znižovať mieru nezamestnanosti.

Všetky rozpočtové opatrenia strany Smer-SD majú iba jednorázový efekt

Ja chcem len na číslach ukázať, že ani jedno, ani druhé, nie je pravda a nenašlo to nejaký odraz v štátnom rozpočte. Všetky opatrenia, ktoré už boli parlamentom schválené, znamenajú, jednak sa odohrávajú všetky tieto opatrenia na príjmovej strane rozpočtu a znamenajú celkovú sumu približne jednu miliardu dvestoštyridsať miliónov eur. Podotýkam, že mnohé z týchto opatrení majú dokonca jednorázový účinok, jednorázový efekt a preto tvrdím, že z dlhodobého hľadiska to povedie k zníženiu udržateľnosti verejných financií.

  • Hovorili sme o zákone o sociálnom poistení niekoľko dní, skoro myslím, dva týždne trvala diskusia v parlamente a viete veľmi dobre, že efekt týchto navrhovaných zmien a v tomto zákone má byť viac ako jedna miliarda tridsať miliónov eur.
  • Potom to bol zákon o osobitnom odvode finančných inštitúcií, kde vláda očakáva v budúcom roku prínos, ale zase len na príjmovej strane rozpočtu, 89 miliónov eur. Zákon o osobitnom odvode podnikov v regulovaných odvetviach, vplyv plus 81 miliónov eur.
  • Zákon o spotrebnej dani tabakových výrobkov, plus 8 miliónov eur
  • Zákon o správnych poplatkoch, plus 32 miliónov eur.

Tieto čísla, keď spočítame dokopy, dostávame tú spomínanú miliardu dvestoštyridsať miliónov eur.

Ešte nás samozrejme do konca roku čakajú ďalšie legislatívne úpravy, hlavne pokiaľ ide o daň z príjmu fyzických a právnických osôb a všetky tieto opatrenia do jedného, sa odohrávajú na jednej príjmovej strane rozpočtu.

Zabudnuté ambície socialistickej vlády SMERu o ekonomickom raste a boji s nezamestnanosťou

Rovnako si pamätáte vyjadrenia premiéra Róberta Fica, ktorý hovoril o tom, že osobitné príjmy štátneho rozpočtu budú akumulované v akomsi pomyselnom fonde na podporu hospodárskeho rastu a budú vlastne použité na stimuláciu rastu ekonomického výkonu Slovenska. Chcem povedať, že o takomto fonde ekonomického rastu niet v rozpočte ani zmienky.

Pokiaľ ide o to druhé tvrdenie SMERu, že bude vlastne prijímať opatrenia, ktoré by mali znižovať nezamestnanosť, tak tu sú zaujímavé nasledovné čísla. Táto vláda si sama naplánovala v trojročnom rozpočtovom horizonte do roku 2015 zníženie nezamestnanosti na úroveň 13,2%. Ak toto číslo dáme do pomeru s nezamestnanosťou v roku 2011, 13,5%, tak sa asi všetci prítomní zhodneme v tom, že 13,5 percenta sú čísla takmer identické. Pýtam sa teda, kde sú tie opatrenia, kde sú tie ambície socialistickej vlády SMERu bojovať s nezamestnanosťou?

Návrh štátneho rozpočtu strany Smer-Sd neobsahuje žiadne ekonomické priority

Teda nenapĺňajú sa ani ambície ekonomického rastu, ekonomický rast na tento rok sa očakáva v úrovni 2,5 percenta HDP a v budúcom roku je predpoklad v rozpočte na úrovni 2,6 percenta HDP, čiže zase dva a pol percenta a dve celé šesť percenta sú čísla takmer identické. Rovnako sa zhodneme v tom, že rozpočet každej vlády v civilizovanej krajine vlastne predstavuje kvantifikované zobrazenie ekonomickej politiky vlády, no a v tomto prípade vieme dobre, že v štátnom rozpočte na budúci rok niet ani zmienky o prioritách. Tam sa doslova nachádza veta, že návrh štátneho rozpočtu neobsahuje ekonomické priority, tak teda nevieme a nedozvedeli sme sa takmer nič o ekonomickej politike tejto vlády.

Strana Smer-SD plánuje zvýšenie rozpočtových výdavkov o 389 miliónov eur – namiesto ich znižovania

Pokiaľ ide o výdavkovú stránku rozpočtu, o ktorej hovoril pred chvíľočkou Richard Sulík, tak tu by som chcel povedať, že dochádza medziročne, medzi rokmi 2013, oproti tomuto roku 2012, k  zvýšeniu rozpočtových príjmov o 389 miliónov eur. Ak si zoberiete rozpočtované výdavky budúceho roka, proti očakávanej skutočnosti  tohto roku, tak opakujem , ide o zvýšenie rozpočtových výdavkov o 389 miliónov eur. Len na pripomenutie, keď sme nastúpili my do pravicovej vlády v roku 2010, tak medzi rokmi  2011, oproti roku 2010, došlo k zníženiu rozpočtových výdavkov o 59 miliónov, to sú absolútne hodnoty na hotovostnom princípe. Chcem  podotknúť, že v tomto rozpočte opäť nenájdete ani zmienku o zvyšovaní adresnosti sociálnych dávok. Opäť pripomínam vyhlásenie ministra financií Petra Kažimíra, ktorý po voľbách povedal, že skončili sa zlaté časy plošného vyplácania sociálnych dávok, ale o zvyšovaní adresnosti sociálnych dávok niet opäť v navrhovanom štátnom rozpočte ani zmienky. Tento rozpočet má v sebe zakalkulované obrovské množstvo rizík, ja by som iba pomenoval niektoré z nich.

Rozpočet strany Smer počíta s nereálnym zvýšením objemu vybraných peňazí

Rozpočet napríklad ráta so zvýšením, s medziročným zvýšením, objemu vybraných peňazí, pokiaľ ide o daň z príjmu právnických osôb o 8,3%, je to naozaj číslo, ktoré v okamžiku, keď autori tohto rozpočtu to číslo vpísali do návrhu, tak museli vedieť, že to je nereálne. Je to nereálne hlavne preto, že aj v budúcom roku budú právnické subjekty, firmy na Slovensku, ešte rozpúšťať svoje hospodárske straty z uplynulých rokov a preto očakávať, že sa objem vybraných peňazí z dane príjmu právnických osôb zvýši o 8,3%, je naprosto nereálne.

Rovnako ďalším obrovským rizikom rozpočtu na budúci rok je skutočnosť, že rozpočet očakáva, že sa zvýši príjmová stránka jednorázovo, vďaka možnosti výstupu z druhého dôchodkového piliera o 212 miliónov eur, čo je opäť veľmi výrazné riziko.

Škodlivá zhovievavosť vlády Smer-SD k dividendovej politike

Takisto je povšimnutiahodná skutočnosť, pokiaľ ide o zvláštnu, ja to nazývam zhovievavosť  vlády k dividendovej politike, pokiaľ  ide o podniky s majetkovou účasťou štátu. Keďže hovoríme na tejto tlačovej konferencii o rozpočte, nie je možné sa vyhnúť číslam opäť, tak dovoľte, aby som uviedol zopár čísel. Pravicová vláda vybrala v roku 2011 na dividendách s podnikovou majetkovou účasťou štátu sumu 476 miliónov eur, v roku 2012 to bolo takmer 600 miliónov eur, Kažimírov (Smer-SD) rozpočet na budúci rok predpokladá z výberom dividend vo výške 365 miliónov eur. Takže zo 600 ideme dole na 365. Pýtam sa, kde sa berie taká veľká zhovievavosť vlády Smer-SD v dividendovej politike. Takže nám nenarastá tlak na efektívnejšie hospodárenie s podnikovou majetkovou účasťou štátu, ale naopak, stáva sa táto socialistická vláda Smer-SD benevolentnejšou.

Vyjadrenia Petra Kažimíra zo strany Smer

Rovnako si pamätáte všetci vyjadrenia Petra Kažimíra, ktorý sa dokonca oprel o výrok predchadzajúceho ministra  financií Ivana Mikloša, ktorý povedal, že už nie je priestor v rozpočte na plošné škrty a nakoniec sa predsa len dozvedáme z predloženého návrhu rozpočtu, že sa Peter Kažimír, vláda Smeru, chystá v budúcom roku viazať osobné výdavky vo výške 5% z úrovne roku 2012 a že sa chystá viazať výdavky na nakupované tovary a služby vo verejnom sektore vo výške desiatich percent. Ale obidve tieto viazania, jak osobných výdavkov, tak aj výdavkov na nakupované tovary a služby, by mali byť viazané na účte všeobecnej pokladničnej správy a teda budú mať opäť nulový vplyv na výdavkovú stranu rozpočtu.

Miesto toho, aby Smer-SD znižoval prebujnelý počet zamestnancov v ústavnej štátnej správe – tak ich ide zvýšit o ďalšich 7 634

Ešte na chvíľu sa zastavím pri tom, čo hovoril Richard o naraste zamestnancov do ästavnej štátnej správy a podložím to číslami. Má nastať nárast zamestnancov do ústavnej štátnej správy o 7 634 ľudí, v médiách sa objavilo číslo 6 111, ale to sa týkalo celého okruhu  verejnej správy, ktorý sa skladal vlastne z troch takých hlavných častí. Po prvé, to sú orgány ústrednej štátnej správy, po druhé, to sú orgány územnej samosprávy a nakoniec sú to fondy sociálneho a zdravotného poistenia, čiže ľudovo povedané, počet zamestnancov sociálnej a zdravotnej poisťovne. Vzhľadom k tomu, že počet zamestnancov v územnej samospráve má medziročne neklesnúť, počet zamestnancov vo fondoch sociálneho, zdravotného poistenia má rovnako medziročne klesnúť, tak nám narastá počet ľudí v ústavnej  štátnej správe o 7 634.

Tu by som chcel trošku parafrázovať výrok ministra financií Petra Kažimíra, ktorý hovoril, že na Slovensku máme bohužiaľ rozbujnenú štátnu správu a teda počet ľudí, aparát celého okruhu štátnej správy a že to je vlastne akýsi dôsledok z čias monarchie Rakúsko- Uhorskej, no tak čísla, ktoré sú zakomponované v štátnom rozpočte jasne hovoria o tom, že v týchto monarchistických trendoch Slovensko bude pokračovať bohužiaľ aj naďalej. A to všetko v situácii, keď celá Európa, civilizované vyspelé krajiny šetria, šetria, šetria, tak my ideme zvyšovať počet zamestnancov práve v ústrednej štátnej správe.

Pokles pracovníkov vo verejnej správe v podaní vládnucej strany Smer-SD

Dokonca, táto vláda (Smer) , keďže opakujem, opäť rozpočtujeme v trojročných cykloch, tak si naplánovala do roku 2015 pokles pracovníkov vo verejnej správe a teraz dobre počúvajte, o 0,3%, čiže vlastne sa nejedná o žiadny pokles. Len pre informáciu uvediem, že na osobné výdavky zamestnancov verejnej správy, Slovensko vynakladá ročne sumu 4,5 miliardy eur, čo predstavuje 16% rozpočtových výdavkov, rozpočtu verejnej správy.

Ja sa teda pýtam v tejto súvislosti opäť, kde sa podel toľkokrát v médiách omieľaný projekt ministra vnútra Róberta Kaliňáka, projekt ESO, ja sa pýtam, či takto vyzerá efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa v podaní SMERu, alebo je to len socialistická politika udržiavania zamestnanosti? Že štát bude zvyšovať počet ľudí pracujúcich vo verejnej správe len preto, aby udržala zamestnanosť? Bez ohľadu na to, či títo ľudia vykonávajú prácu užitočnú, osožnú a pre niekoho naozaj potrebnú, naopak ideme zvyšovať počet zamestnancov.

Takže chcem na záver povedať, že rozpočet ako je tento, predložený na budúci rok, skutočne výrazne ohrozí budúcnosť Slovenska. Ďakujem pekne.

*****

Rozpočet strany Smer-SD nie je o šetrení, ale je o šklbaní ľudí

Richard Sulík: Tento rozpočet je zlý preto, lebo táto vláda (Smer-SD) nevie hospodáriť. Ako sme počuli dopad všetkých konsolidačných opatrení na zvýšenie príjmov je vyše jednej miliardy, 1,2 miliardy eur. To je presne tá suma, ktorú  vzápätí pošle Róbert Fico na záchranu súkromných španielskych bánk. Rozpočet nie je o šetrení , rozpočet je o šklbaní ľudí a to sú práve tie istoty, ktoré sľúbil pred voľbami Róbert Fico. Rozpočet je ale aj o tom, že táto vláda nevie reformovať napriek tomu, že má 83 poslancov, nie je schopná spraviť dobré reformy , ktoré by znížili stav nezamestnaných.

To sú tie sľubované istoty Róberta Fica a strany Smer-SD

No dovoľte mi úplne na záver jednu ilustráciu. Samotná vláda Róberta Fica (Smer-SD) predpokladá, že počet nezamestnaných klesne z 13,5% na 13,2%. To sú tri desatiny percenta za tri roky. V absolútnom vyjadrení je to asi 6 000 osôb. Čiže vláda Róberta Fica vo svojom rozpočte ráta, že behom troch rokov bude mať Slovensko o 6 000 nezamestnaných menej a zároveň rátajú s tým, že o 7 600 osôb stúpne počet úradníkov. Defakto teda sa nezamestnanosť v súkromnej sfére nie že nezníži, ale naopak zvýši. To sú tie sľubované istoty Róberta Fica, on sám ráta s tým, že v súkromnej sfére bude viac ľudí bez práce. Toto,čo predložil Róbert Fico, tento rozpočet strany Smer-SD, by mal roztrhať. Je to socialistický rozpočet, postavený na míňaní cudzích peňazí. Takéto rozpočty ohrozujú budúcnosť Slovenska. Ďakujem vám veľmi pekne.

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.