Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Sklárne Poltár – podnikanie podľa Fica

Sklárne Poltár – Presne takto si socialisti predstavujú podnikanie – firma blízka mecenášovi SMERu získa pokútnym spôsobom podnik v úpadku, nasľubuje hory doly a dostane milióny na investičnej pomoci.

Sklárne Poltár

Takmer pred dvomi rokmi (6. júna 2012) dostal minister hospodárstva na výjazdovom zasadnutí vlády za úlohu „iniciovať vyhľadávanie strategických investorov prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu za účelom zachovania sklárskej výroby v meste Poltár“. Spoločnosť Slovglass Poltár bola v tom čase v úpadku a správca úpadcu Ladislav Kokavec vyhlásil na dňa 17. septembra výberové konanie na predaj časti podniku. Ponuky mali byť doručené do 12:00.

Podľa očitého svedka zišiel správca konkurznej podstaty L. Kokavec asi štvrťhoďku pred 12-dou do auta k „poórovcom“, zrejme si s nimi chcel pokecať o počasí. Každopádne pár minút neskôr zložili poórovci 455 tisíc eur na účet správcu ako 50 percentnú zálohu na kúpnu cenu, čo bolo len o 5 tisíc eur viac, ako zložil majiteľ nemeckej firmy German Crystal.

Tento moment je mimoriadne dôležitý. Samotná kúpne cena bola síce v zalepenej obálke a teda ju nikto nevedel. Ale keďže podmienka bola zložiť „najmenej 50 percent navrhovanej ceny“, mohla byť ponúknutá cena maximálne dvojnásobok zálohy. Výška zálohy sa už nenachádza v zalepenej obálke, ale na účte správcu Kokavca. A tak získali Poórovci sklárne v Poltári a minister hospodárstva považoval úlohu zo 6.6.12 zrejme za splnenú.

Minulý týždeň „šikovní“ podnikatelia, ktorí bez štátnej pomoci podnikať nevedia, požiadali o štátnu pomoc vo výške 12 miliónov €, ktorú aj dostanú a to napriek Robertovi Ficovi, ktorý sa nechal počuť, že „… nebudeme však dávať peniaze novým vlastníkom Poltáru, ktorí sa objavia odnikadiaľ. Musí to byť veľká firma, investor, ktorý pôsobí v tejto oblasti a ktorý má záujem začať opätovne výrobu v Poltári.“

Za vyše dvoch rokov, čo sklárne v Poltári nevyrábajú, stratili samozrejme všetkých zákazníkov a tu je jadro problému. Poórovci, presnejšie spoločnosť Convey a. s nemá vôbec žiadne skúsenosti s výrobou a predajom kuchynského a nápojového skla. Nepôsobí v tejto oblasti a zjavila sa doslova odnikadiaľ. Na rozdiel od nemeckej spoločnosti German Crystal, ktorej majiteľ ponúkol 900 tisíc eur, teda len o 10 tisíc eur menej ako Convey. Ale to všetko je úplne jedno, hlavne že sklárne a štátnu pomoc dostanú tí „správni“.

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.