Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Voľby 2016 - Kam mám ísť voliť?
Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Kam mám ísť voliť – kde budú voľby 2016 do NR SR?

Parlamentné voľby 2016 sa v prípade naplnenia štvorročného mandátu jednofarebnej vlády Roberta Fica uskutočnia najneskôr 5. marca 2016. Tak ako predchádzajúce voľby, aj parlamentné voľby 2016 sa uskutočnia vo volebných …

Voľby 2016 - kam mám ísť voliť

… miestnostiach po celej republike. O tom, kde sa volebná miestnosť nachádza, informuje voličov najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb obec. Toto „Oznámenie o mieste a čase konania volieb“ bude podľa nového volebného zákona obec doručovať systémom jedna zásielka do domácnosti (teda nie každému voličovi). Oznámenie musí okrem informácie, kde budú parlamentné voľby 2016, obsahovať čas konania volieb, volebný okrsok, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Ak by náhodou občan toto oznámenie pre parlamentné voľby 2016 nedostal, je potrebné sa informovať na príslušnom obecnom úrade.

Voličský zoznam । Ako zistiť, či ste zapísaný/á vo voličskom zozname pre nadchádzajúce voľby 2016?

Pre všetky voľby, teda aj voľby 2016, sa vyhotovuje voličský zoznam. Čo voličský zoznam je? Je to zoznam voličov pre jednotlivé volebné okrsky, ktorý vyhotovuje obec zo stáleho zoznamu (zoznam voličov s trvalým pobytom v obci). Voličský zoznam obec odovzdá okrskovej volebnej komisii najneskôr jednu hodinu pred začatím hlasovania.

Ak má volič záujem pripraviť sa na parlamentné voľby 2016 zodpovedne a chce si overiť, či je zapísaný v stálom voličskom zozname, môže tak urobiť v úradných hodinách obecného úradu. V prípade, že údaje v stálom voličskom zozname nie sú úplné alebo pravdivé, môže volič požiadať o ich doplnenie či vykonanie úprav. Obec je vtedy povinná žiadosti vyhovieť alebo do troch dní písomne oznámiť voličovi dôvody, pre ktoré žiadosti vyhovieť nemôže.

Zmena vo voličskom zozname । Čo robiť, keď obecný úrad nevykonal zmenu vašich údajov?

Čo ak zmena vo voličskom zozname nenastala aj po podaní vašej žiadosti o ich úpravu? Zo zákona vám prislúcha možnosť obrátiť sa na príslušný súd s návrhom na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení stáleho voličského zoznamu. Obec je povinná na základe rozhodnutia súdu vykonať potrebné zmeny, pričom v deň konania volieb 2016 vykoná zmeny vo voličskom zozname okrsková volebná komisia.

Aké doklady totožnosti je potrebné zobrať so sebou do volebnej miestnosti?

Pri vstupe do volebnej miestnosti je každý volič povinný zobrať si so sebou doklady totožnosti. Vo voľbách 2016 vo všeobecnosti voličovi postačuje preukázať sa platným občianskym preukazom, prípadne iným úradným dokladom s podobizňou voliča a všetkými údajmi uvedenými v zozname voličov.

Doklady totožnosti musia mať pri volebnom akte aj obvinení alebo odsúdení, ktorí na preukázanie svojej totožnosti potrebujú preukaz odsúdeného, preukaz obvineného alebo svedectvo dvoch príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

A čo robiť v prípade, ak pri sebe nemáte žiadne doklady totožnosti?

Volebný zákon č. 180/2014 Z. z. hovorí, že …

„ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.“

Preto v prípade, že si svoj občiansky preukaz alebo iné doklady totožnosti zabudnete priniesť, jedinou možnosťou je vrátiť sa po ne a prísť ešte raz.

Volebná miestnosť । Čo robiť po vstupe do volebnej miestnosti?

Aby ste sa neocitli v situácii, kedy prídete na parlamentné voľby 2016, volebná miestnosť je plná ľudí a vy neviete, čo robiť, tu je niekoľko základných krokov, ako postupovať:

  1. Preukážte sa preukazom totožnosti. Okrsková volebná komisia zakrúžkuje vaše poradie vo voličskom zozname a vydá vám hlasovacie lístky a obálku, ktorých prevzatie potvrdíte vlastnoručným podpisom v zozname voličov.
  2. Hlasovacie lístky spolu s obálkou si zoberte do volebnej kabínky (za „plentu“), kde si vyberiete hlasovací lístok s vami preferovanou politickou stranou alebo koalíciou. Na vybranom hlasovacom lístku je možné zakrúžkovaním poradového čísla maximálne štyroch kandidátov udeliť tzv. prednostný hlas.
  3. Správne upravený hlasovací lístok následne vložíte do obálky naň určenej.
  4. Po opustení volebnej kabínky vložíte obálku pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky umiestnenej vo volebnej miestnosti.

Hlasovacie lístky । Čo ak sa pomýlim pri zaškrtnutí politickej strany alebo kandidátov do NR SR?

Keďže mýliť sa je ľudské, v prípade, že sa pri zaškrtnutí politickej strany, koalície alebo kandidátov do NR SR pomýlite, požiadate okrskovú volebnú komisiu o nové hlasovacie lístky. Ich počet nie je obmedzený. Nesprávne upravené hlasovacie lístky potom vložíte do schránky určenej na odloženie nepoužitých hlasovacích lístkov.

Ukončenie hlasovania । Čo ak uplynula záverečná hodina pre hlasovanie, keď ešte stále stojím v rade?

Často sa stáva, že mnohí voliči kvôli svojim povinnostiam navštevujú volebné miestnosti tesne pred ukončením hlasovania. Preto je možné predpokladať, že ani voľby 2016 sa podobným situáciám nevyhnú. V prípade, ak uplynula záverečná hodina pre hlasovanie, teda 22:00 hod., a vy ešte stále stojíte v rade, nezúfajte.

Po uplynutí času určeného na hlasovanie môžu totiž hlasovať už len tí voliči, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Až potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási ukončenie hlasovania.

Čo sú prednostné hlasy?

Pre pomerný volebný systém, ktorý máme na Slovensku, sú typické tzv. preferenčné alebo prednostné hlasy. Kandidáti na kandidátnych listinách majú totiž poradové číslo, ktoré je dôležité a určuje ho politická strana (čím vyššie postavenie, tým väčšia pravdepodobnosť zvolenia). Preferenčný princíp dáva právo voličom zakrúžkovaním maximálne štyroch poradových čísel konkrétnych kandidátov uprednostniť niektorých z nich, udeliť im tak prednostné hlasy, a tým zmeniť poradie kandidátov na volebnej listine. Toto udeľovanie prednostných hlasov sa potom odzrkalí na konečnom zložení Národnej rady Slovenskej republiky. V rámci jednotlivých politických strán alebo koalícií, ktoré dosiahli volebné kvórum (potrebný minimálny počet hlasov na účasť na prerozdeľovaní mandátov v NR SR), dostane najskôr mandát ten z kandidátov, ktorý získal aspoň 3 % z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu.

„Ak volič dal na hlasovacom lístku prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, hlasovací lístok sa počíta v prospech politickej strany alebo koalície, na prednostné hlasy sa však neprihliada.“


Jana Kiššová Parlamentné voľby 2016

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.