Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /zeta/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Volebný program SaS | Parlamentné voľby 2016
Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Volebný program SaS pre parlamentné voľby 2016

Na programovej konferencii dňa 17. októbra 2015 predstavil europoslanec a predseda strany SaS Richard Sulík volebný program SaS pre parlamentné voľby 2016. Volebný program SaS je zložený zo súborov ekonomických …
Volebný program SaS pre parlamentné voľby 2016

Volebný program SaS pre parlamentné voľby 2016 - PDFKliknite na ikonku PDF pravou stranou myšky a uložte si “Volebný program SaS pre parlamentné voľby 2016” do počítača na vami vybrané miesto >>
Prečítať volebný program online môžete kliknutím sem!

… reforiem pod názvom Agenda 2020 „Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť“. Navrhované ekonomické reformy SaS pre budúce roky sú mierené prevažne na zastavenie rozkrádania štátu, zneužívania moci, zníženie daní, oslobodenia občanov od šikanovania úradmi či zavedenia Zákonníka práce, ktorý by umožnil opätovné vytváranie pracovných miest. Samozrejme, to je len malá časť toho, čo volebný program pre parlamentné voľby 2016 strany SaS obsahuje.

Na programovej konferencii Richard Sulík okrem predstavenia volebného programu SaS pre parlamentné voľby 2016 oznámil:

„Dnešným dňom začína naša oficiálna volebná kampaň, počas ktorej sa budeme stretávať s našimi voličmi. Hlavným účelom predvolebnej kampane bude predstaviť a informovať našich voličov o navrhovaných ekonomických reformách, teda o Agende 2020 „Aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť“.

Volebný program SaS a jeho obsah

Volebný program SaS pre voľby 2016 si máte možnosť nižšie stiahnuť v PDF formáte do svojho počítača. Tu v stručnosti vyberáme iba dôležité oblasti a ekonomické reformy, ktoré v sebe volebný program strany SaS zahŕňa.

1. Dane

Navrhovaná reforma sa týka zníženia daní, zjednodušenia ich výberu všeobecne pre právnické osoby, ako aj pre živnostníkov a zníženia dane z pridanej hodnoty.

2. Odvody

Reforma sa týka zavedenia odvodového bonusu. Ten ma prostredníctvom zavedenia jednej dane zjednodušiť, ale hlavne znížiť odvody, aby ľudia platili menej.

3. Trh práce a zamestnávanie

Volebný program SaS prichádza s návrhom zavedenia Zákonníka práce, ktorý vytvorí pracovné miesta predovšetkým znížením byrokracie pri zamestnávaní.

4. Podnikateľské prostredie

Strana SaS plánuje odľahčiť podnikateľov od zbytočnej byrokracie, zníženia finančnej záťaže, zbúrania bariér v podnikaní a navrátenia právnych istôt.

 5. Štátna byrokracia

V súčasnosti je štátna byrokracia v plnom „rozkvete“. Preto SaS vo svojom volebnom programe navrhuje zoštíhlenie a zefektívnenie štátnej správy a zastavenie šikanovania občanov pokutami. Viac info nájdete na strane 19.

6. Transparentnosť a boj proti korupcii

Jedným z nosných pilerov volebného programu SaS pre parlamentné voľby 2016 je boj proti plytvaniu, kradnutiu a zneužívaniu moci. Podrobné info nájdete na 24. strane.

7. Verejné financie

SaS myslí aj na budúce genarácie. Preto chce do konca volebného obdobia dosiahnuť štrukturálne vyrovnaný rozpočet verejnej správy a znížiť štátny dlh.

8. Sociálna politika a sociálne vylúčené spoločenstvá

Navrhovaná reforma zahŕňa predovšetkým zreformovanie systému pomoci v hmotnej núdzi, ochranu detí, starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutím a podporu rodičov na materskej dovolenke, ako aj pracujúcich a študujúcich rodičov.

9. Školstvo

Školstvo pripravuje žiakov a študentov na budúcnosť. Preto chce strana SaS presadiť takú zmenu paradigmy v školstve, ktorá prinesie diverzitu obsahu a metód. S tým súvisí viac slobody v riadení škôl, zabezpečená voľná súťaž pre zriaďovateľov škôl, príprava pedagógov a ich kontinuálne odborné vzdelávanie, optimalizácia školskej správy či zastavenie plytvania finančnými prostriedkami na priamo riadené inštitúcie Ministerstva školstva SR.

10. Zdravotníctvo

Volebný program SaS myslí aj na reformu zdravotníckeho rezortu, ktorý posledné roky slúži pár vyvoleným ako objekt tunelovania, zväčša so „štátnym krytím“, čo sa odráža na zdravotnej starostlivosti občanov.

11. Vnútro a obrana

Reforma sa týka príslušníkov Policajného zboru, konkrétne dodržiavania zákonnosti a poriadku, ich výcviku a vzdelávania, ale aj ochrany hraníc či azylovej politiky.

12. Zahraničná politika

Zahraničná politika Slovenska musí byť sebavedomá, principiálna a otvorená svetu. Strana SaS stojí za uplatňovaním tzv. Modernej diplomacie.

13. Súdnictvo a spravodlivosť

Politická strana SaS, ktorej program je založený na ochrane základných práv a slobôd každého člena našej spoločnosti, má prvoradý záujem na tom, aby inštitúcie práva pracovali v prospech slušných ľudí. Preto je SaS pripravená po voľbách 2016 urobiť všetky potrebné kroky na to, aby sa stav výkonu spravodlivosti dostal čo najrýchlejšie na vyššiu kvalitatívnu úroveň.

14. Energetika

Jedným z ďalších pilerov volebného programu SaS pre parlamentné voľby 2016, ktoré čakajú na reštrukturalizáciu, je energetika. Od zamedzenia premietania politických opatrení a rozhodnutí do cien energií, až po ukončenie nesystémovej podpory ťažby uhlia, ktorá negatívne vplýva na cenu elektriny, a zároveň má negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

15. Doprava

Slovensko nutne potrebuje na ministerstve dopravy človeka, ktorý by sa začal chovať ekonomicky, využíval eurofondy výhradne na infraštruktúru a začal urýchlene budovať diaľničnú sieť do regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti.

16. Pôdohospodárstvo, výroba a spracovanie potravín

Tento bod volebného programu strany SaS zahŕňa nasledujúci súbor opatrení na skvalitnenie efektívneho fungovania: opatrenia na podporu poľnohospodárskej prvovýroby na medzinárodnej úrovni, opatrenia na podporu poľnohospodárskej prvovýroby na národnej úrovni, opatrenia na zvýšenie efektívnosti riadenia sektora a opatrenia na podporu umiestňovania našej produkcie na náš trh.

17. Životné prostredie

Návrhy strany SaS vo veci životného prostredia smerujú k systémovým riešeniam, ktoré pomôžu sprehľadniť procesy, obmedzia korupčné prostredie a vytvoria podmienky na ochranu a tvorbu zdravého životného prostredia.

18. Kultúra

Volebný program SaS pre  parlanmentné voľby 2016 myslí aj na formy financovania kultúry na Slovensku, konkrétne na vytvorenie funkčného a koordinovaného systému viaczdrojového financovania. Rovnako bolestivou témou, ktorá si bude vyžadovať urýchlenú reformu, je súčasná právna úprava autorského zákona a pokračovanie v reformách verejnoprávnych médií.

19. Osobné slobody

Ak niečo definuje stranu SaS, tak je to jej postoj k téme Osobné slobody, ktorá v sebe zahŕňa nasledujúce podtémy: rozvody dohodou, odluka cirkvi od štátu, odstúpenie od vatikánskych zmlúv, dekriminalizácia marihuany či postoj k eutanázii. Viac info nájdete na strane 89.

Ísť do parlamentných volieb bez poctivého volebného programu je priznať…

Členovia strany SaS si nerobia ilúzie, že každý volič si dokáže nájsť čas na dôkladné prečítanie celého volebného programu. Dúfajú však, že volebný program SaS poslúži aspoň k nahliadnutiu a preštudovaniu najpálčivejších životných oblastí toho-ktorého voliča.

Po druhé, členovia strany SaS sú tiež presvedčení, že uchádzať sa o priazeň a hlas voličov v  parlamentných voľbách bez poctivého volebného programu, by bolo verejným priznaním, že strana a jej kandidáti na post poslancov do NR SR nevedia, v akom stave sa štát a jeho ľudia nachádzajú a ktorým smerom by sa malo Slovensko uberať.

To však nie je prípad politickej strany SaS. SaS mala stále jasnú predstavu, o čom  svedčia aj pravidelné ocenenia o najlepší volebný program z pomedzi všetkých politických strán na Slovensku.

Preto sú členovia strany SaS na čele s Richardom Sulíkom presvedčení, že toto je jedna z ďalších vecí, ktoré voliči na strane SaS oceňujú aj bez toho, aby každý z nich musel po večeroch čítat volebný program SaS pre voľby do parlamentu 2016.