Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Volebný program SaS – prejav Richarda Sulíka z programovej konferencie

Dňa 17. októbra 2015 predstavil Richard Sulík na programovej konferencii volebný program SaS pre parlamentné voľby 2016. Hlavnou časťou volebného programu strany SaS je súbor ekonomických reforiem Agenda 2020 „Aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť.“ Tieto ekonomické reformy sú namierené od zníženia daní, cez zavedenie Zákonníka práce, ktorý by umožnil opätovné …

… vytváranie pracovných miest či oslobodenie občanov od šikanovania úradmi, až po zastavenie kradnutia a zneužívania moci. Samozrejme, to je len malá časť toho, čo volebný program strany SaS obsahuje.

Ktoré dôležité oblasti Volebný program SaS zahŕňa

Volebný program SaS, teda ekonomické reformy Agenda 2020, ktoré strana SaS pre parlamentné voľby 2016 predstavuje, sa týka nasledujúcich oblastí:

 • Dane
 • Odvody
 • Trh práce a zamestnávanie
 • Podnikateľské prostredie
 • Štátna byrokracia
 • Transparentnosť a boj proti korupcii

Volebný program SaS pre voľby 2016 však nezabúda ani na ďalšie dôležité oblasti, akými sú:

 • Verejné financie
 • Sociálna politika a sociálne vylúčené spoločenstvá
 • Školstvo
 • Zdravotníctvo
 • Vnútro a obrana
 • Zahraničná politika
 • Súdnictvo a spravodlivosť
 • Energetika
 • Doprava

Strana SaS si nerobí ilúzie, že každý volič podrobne číta alebo študuje každý volebný program jednotlivých politických strán. Jej členovia sú však presvedčení, že ísť do parlamentných volieb bez poctivého volebného programu by bolo verejným priznaním, že politická strana a jej kandidáti na post poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky nevedia, kam sa má Slovensko uberať a že strana nemá víziu. To určite nie je prípad strany SaS. Strana SaS mala vždy jasnú predstavu, a preto sú jej členovia na čele s Richardom Sulíkom presvedčení, že práve toto voliči na strane SaS oceňujú aj bez toho, aby každý z ich voličov po večeroch čítal volebný program SaS pre voľby do parlamentu 2016.

A ako Richard Sulík, predseda strany SaS a poslanec Európskeho parlamentu v jednej osobe, v prejave na programovej konferencii okrem predstavenia volebného programu SaS oznámil:

„Dnešný deň je zároveň začiatok našej oficiálnej volebnej kampane pre parlamentné voľby 2016. V najbližších 140-ich dňoch sa budeme stretávať s našimi voličmi, kde ich budeme mať možnosť informovať o našich ekonomických reformách, teda o Agende 2020 „Aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť.

Kandidátka strany SaS pre voľby 2016

Kompletná kandidátka strany SaS pre parlamentné voľby 2016 by mala byť predstavená v najbližších týždňoch. Dnes je už známe, že na čele kandidátky strany SaS bude stáť jej predseda Richard Sulík. Nasledovať budú tímlidri strany SaS, ktorí sú vychýrenými odborníkmi vo svojich oblastiach. Dve miesta na kandidátke strany SaS pre voľby 2016 boli ponúknuté aj kolegom zo strany OKS, konkrétne umiestnenie na 20. a 30. pozícii. Strana SaS sa tak rozhodla, pretože ich spájajú tri veci, a to odborné riešenia, boj proti korupcii a postoj ku komunistom.

Volebný program SaS a prísľub

Predseda strany Richard Sulík dal na záver za svojich kolegov a stranu SaS svoje slovo, ktorým sa zaviazal, že jeho primárnou snahou bude do maximálnej miery naplniť Volebný program SaS a jeho navrhované ekonomické reformy, ktoré Slovensko potrebuje ako soľ.

„Vážené dámy a páni, sme dobrou, poctivou voľbou. Dávam vám moje slovo, že sa v zásadných otázkach neotočíme. Že v prvom rade budeme hájiť záujmy Slovenska a jeho občanov a že spravíme všetko preto, aby sa nám čím viac bodov z nášho volebného programu, obzvlášť z časti AGENDA 2020, podarilo zrealizovať.“

Samozrejme, aby to bolo možné, strana SaS potrebuje váš hlas, o ktorý sa týmto uchádza. Mandát, ktorý strane SaS dáte, budú zvolení poslanci do Národnej rady Slovenskej republiky vykonávať čestne a zodpovedne.

Volebný program SaS nájdete tu >>

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.