Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Zlúčenie zdravotných poisťovní | SaS nesúhlasí s vytvorením jednej zdravotnej poisťovne

Zlúčovanie zdravotných poisťovní do jednej je fixná a nebezpečná idea Róberta Fica a strany Smer-SD, ktoré bude stáť Slovensko stovky miliónov eur. Róbert Fico sa už počas svojej prvej vlády snažil zdravotným poisťovniam zakázať zisk. To sa ukázalo ako protiústavné, ale slovenských daňovníkov toto Róbertove Ficove experimentovanie stálo len na právnych službách …

…25 miliónov eur. Zlučovaním zdravotných poisťovní do jednej, Róbert Fico a strana Smer-SD opäť raz riskuje neústávnosť svojích krokov a hazardovanie s peniazmi daňovníkov, čo sa predbežne odhaduje od 400 miliónov až do jednej miliardy eur.

Prvou vecou na zamyslenie je, že 1,8 milióna občanov, poistencov, je poistená v súkromných zdravotných poisťovniach. Nikto ich tam nenútil. Je to viac, ako strana Smer-SD ziskala vo voľbách a preto by im nikto nemal brať toto právo tam zotrvať. Rozhodne nie Róbert Fico.

Druhou vecou, presnejšie povedané iróniou je, že slovenské zdravotníctvo trápia problémy, ale ani jeden nesúvisí s počtom zdravotných poisťovní. Miesto toho, aby vláda Róberta Fica, vláda strany Smer-SD, riešila problém stúpajúcich cien liekov, nízke platy sestričiek, platy lekárov a nedostatočné finančné zdroje na budúci rok, sú odhodlaní platiť stovky miliónov za zlučovanie zdravotných poisťovní.

Takto plytvať peniazmi daňovníkov, obzvlášť v čase, keď nám prudko rastie celkový dlh, je vyslovene nezodpovedné.

Veď Róbert Fico so svojou vládou stranou Smer-SD nielenže zadlžuje Slovensko rýchlejšie ako ktokoľvek pred ním (o rok to už bude 55%), ale aj všade, kde sa to dá.  Zlučovanie zdravotných poisťovní do jednej, je jednym z ďalších nehoráznych plytvaní peňazí daňovníkov, socialistickou politickou stranou Smer-SD.

*****

Richard Sulík: Dnešná tlačová beseda bude venovaná zdravotníctvu, ohľadom zlúčenia zdravotných poisťovní do jednej alebo inými slovami, vytvorením jednej zdravotnej poisťovne navrhovanej stranou Smer-SD. Najdôležitejší problém v zdravotníctve je jeho obrovská neefekektivita. Je spôsobená v prvom rade tým, že štát ovláda viac ako polovicu slovenského zdravotníctva. Najmä toto veľké plytvanie má za následok, že pri existujúcich zdrojoch, nie je možné poskytovať takú zdravotnú starostlivosť, akú by si občania zasúžili. Práve v tejto nepriaznivej situácii sa Róbert Fico a strana Smer-SD chystá zvýšiť podiel štátu v zdravotníctve, zlúčením zdravotných poisťovní do jednej, čím celkovú situáciu ešte viac zhorší.

Peter Kalista: Slovenské zdravotníctvo trápi viacero problémov, z nich ani jeden nesúvisí z počtom zdravotných poisťovní. Stačí spomenúť neustále stúpajúce náklady na lieky, nedoriešené platy sestričiek, platy lekárov, absolútne nedoriešené platy ďalších zdravotníckych pracovníkov a v neposlednom rade, nedostatočné finančné zdroje na budúci rok. Vláda strany Smer-SD, podľa návrhu rozpočtu, chce na budúci rok o 70 miliónov eur menej za poistencov štátu ako tohto roku, temer 78 miliónov eur.

Strana SaS nesúhlasí so zlúčením zdravotných poisťovní

Zásadne nesúhlasíme s plánom vlády na vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne, na zlúčenie zdravotných poisťovní do jednej, z titulu, že okrem iného, tam nie je ani raz spomenutý pacient, nie je ani raz spomenuté, čo to prinesie ľuďom. Či to skráti čakacie doby, či to zvýši kvalitu zdravotnej starostlivosti, alebo čo sa vlasne stane. My hovoríme, že sa nestane nič. Že tu zlúčením zdravotných poisťovní do jednej, hrozí vážne riziko zhoršenia dostupnosti zdravotnej strostlivosti, pretože štátny monopol nemôže byť dobrým.

Smer-SD nehovorí, koľko zlúčenie zdravotných poisťovní bude daňovníkov stáť

Richard Sulík: Takisto by sme veľmi radi vedeli, prečo vláda strany Smer-SD nehovorí o tom, koľko zlúčenie zdravotných poisťovní do jednej bude stáť. Koľko budú stáť audity, koľko zaplatí novovzniknutá spoločnosť pre unitarizáciu svojím poradcom a tak ďalej. Už prvé experimentovanie Róberta Fica so zdravotnými poisťovňami stálo daňovníkov len doteraz 25 miliónov eur. To je trištvrte miliardy korún, ktoré išli na právne služby. Róbert Fico opäť raz riskuje neústávnosť svojích krokov a v samotnom materiály, ktorý jeho vláda v stredu schválila sa píše, že zámer sa javí byť s ústavou. Preto vyzívame Róbera Fica, aby prestal experimentovať, aby prestal hazardovať s peniazmi daňovníkov a v konečnom dôsledku, aby prestal hazardovať so zdravím občanov.

Otázky a odpovede na zlúčenie zdravotných poisťovní do jednej

Otázka: A ako vy identifikujete tú pohnútku, prečo to vlastne Róbert Fico alebo strana SMER-SD vlastne robia? Lebo jedna vec je, že okolo toho sú reči, ale čo je tá podstata podľa vás?

Richard Sulík: Zlučovanie zdravotných poisťovní do jednej, je ťaženie Róberta Fica proti viacerým zdravotným poisťovniam. Už počas svojej prvej vlády im chcel zakázať zisk. To sa ukázalo ako protiústavné, len slovenských daňovníkov to stálo desiatky miliónov eur.  No tak teraz poistovne ide v konečnom dôsledku zoštátniť.  Respektíve, poistovne ide odkúpiť a tie, čo nebudú dobrovoľne chcieť, tak poisťovne zoštátni. Je to mimoriadne nebezpečný krok. Je to zrejme jeho fixná idea a v čase, keď Slovensko sa zadlžuje obrovským tempom, kedy dlh Slovenska rastie najrýchlejšie v histórii, ísť platiť stovky miliónov za zlučovanie zdravotných poisťovní a tieto stovky miliónov pritom sú mnohonásobok ročného zisku, je od Róberta Fica a strany Smer-SD vyslovene nezodpovedné.

Peter Kalista: Ja ešte položím takúto otázku, že pokiaľ toto vláde Smeru prejde, logicky nastávaotázka, že kto bude ďalší? Potom dôjdeme k znárodňovaniu súkromných lekárni, potom budú súkromné ambulancie, to je síce teoretická otázka, ale môže aj táto otázka nastať. Kto bude ďalší?

Otázka: Viete o tom, že zlučovanie zdravotných poisťovní do jednej by mohlo stáť stovky miliónov eur. Máte presnejšie predstavu, že koľko by to mohlo byť? Možno okolo miliardy eur? A prípadne, tiež sa hovorí o tom, že možno by výnos z dopredaja mobilných telefónov mohol byť použitý, bol by to podľa vás dobrý obchod, tie peniaze by mohli byť na odkúpenie  tých zdravotných poisťovní?

Richard Sulík: Myslím si, že privatizácia Telekomu je samo o sebe správny krok preto, lebo štát je zlý vlastník. Ale to je práve to, čo Róbert Fico, teda roky, roky hovorí, že v žiadnom prípade sa nesmie privatizovať. To je tiež jeho ďalšia dogma, ale ako vidieť, keď ide o takéto ciele, tak zrazu aj to je dovolené. No každopádne, doprivatizáciu Telekomu považujem za správny krok. Za mimoriadne nešťastný a nesprávny krok považujeme to, keby tieto peniaze mali byť vynaložené na zlučovanie zdravotných poisťovní do jednej, na kúpu súkromných zdravotných poisťovní. Toto je jednoducho nehorázne, takto plytvať peniazmi daňovníkov, obzvlášť v čase, keď nám prudko rastie celkový dlh. My 50% dlh sme už prekročili a bude to naďalej prudko rásť. O rok, o dva to už bude 55%. Veď Róbert Fico so svojou vládou nás zadlžuje rýchlejšie ako ktokoľvek pred ním. A toto je tiež len ďalší krok k zadlžovaniu Slovenska.

Peter Kalista: K tej sume je veľmi náročné sa vyjadriť, samozrejme lietajú sumy od 400 miliónov až do jednej miliardy eur, ale skutočne bez nejakého seriózneho auditu je o čísle predčasné hovoriť. Ja si myslím, že je úplne jedno, koľko by zlučovanie zdravotných poisťovní do jednej stálo, lebo podľa nás, aj jedno euro vynaložené na tento účel, nie je použité správne.

Richard Sulík: Ešte by som rád doplnil, keď si všimnete pri druhom pilieri, akú kampaň dokázal Róbert Fico robiť za vystúpenie z druhého piliera, respektíve za návrat do prvého. A v prípade zlučovania zdravotných poisťovní do jednej, čuší ako voš pod chrastou. Ani slovo nepovie. V zmysle, že nech tí poistenci prejdú teda do tej štátnej zdravotnej poisťovne. Prednedávnom uplynul termín, kedy sa to bez problémov dalo a štát by to nič nestálo. Ale tu sa Róbert Fico chová divne, prečo chce silou mocou obchodovať s Pentou a silou mocou platiť Pente 400, alebo aj viac miliónov eur? Toto je jednoducho škandalózne.

Otázka: Ešte možno, pán Kalista, vy ste praktický lekár, čo sa zhruba dá povedať medzi lekármi, ako oni vnímajú zlučovanie zdravotných poisťovní, skrátka koľko z lekárov je za to, aby zostal tento stav zdravotných poisťovní a ktorí v prípade, ak sa prikláňajú k tomu, aby bola iba jedna silná, v úvodzovkách štátna zdravotná poisťovňa?

Peter Kalista: No, definitívne čísla nemám, môžem povedať len svoj dojem, za seba. Tak ja som určite proti a myslím si, že pluralitný systém zdravotného poistenia má svoje miesto na Slovensku. Neviem, či vám je známe, ale Slovensko ako súčasť Uhorska, bola tretia krajina na svete, ktorá zaviedla pluralitný systém zdravotného poistenia, hneď po  Nemecku, Rakúsku, sme boli ďalší. Síce nie ako samostatné Slovensko a tým pádom tá história toho pluralitného zdravotného systému je jedna z najdlhších na svete, práve u nás. Takže si myslím, že má to svoje miesto.

Ďalšia otázka, 1, 8 milióna občanov je poistená v súkromných zdravotných poisťovniach. Nikto ich tam nenútil byť, nikto ich tam nenútil prestupovať a nikto ich tam nemôže držať. 1,8 milióna poistencov je viac ako mala ktorákoľvek politická strana na Slovensku voličov. To značí, že týto ľudia, sami o sebe potrebovali alebo chceli rozhodnúť, v akej zdravotnej poistovni chcú byť. Myslím si, že majú právo zotrvať v svojom rozhodnutí bez toho, aby im ich niekto bral spôsobom zlúčenia zdravotných poisťovní do jednej, o čo sa teraz tak veľmi snaží Róbert Fico a vládnuca strana Smer-SD.

Strana Sloboda a Solidarita tiež nesúhlasí s vytvorením jednej zdravotnej poisťovne.

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.