Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Zo zrušenia zdravotných odvodov bude profitovať PENTA
Stránka o slovenskej politike, politikoch, politických stranách.

Zo zrušenia zdravotných odvodov bude profitovať najmä PENTA

V poslednom čase sa opäť diskutuje o zrušení zdravotných odvodov a financovania nákladov na zdravotníctvo zo štátneho rozpočtu, teda zo všeobecných daní (daň z príjmov, DPH, spotrebné dane). Bol by to vážny …

Zdravotné odvody - zrušenie

… zásah do existujúceho systému daní a odvodov, a preto je dobré takýto návrh najprv domyslieť.

Dnešný stav

Každý zamestnanec platí 4 percentá zo svojej hrubej mzdy a ďalších 10 percent z hrubej mzdy zamestnanca odvádza zamestnávateľ. Hovorí sa síce, že týchto 10 % platí zamestnávateľ, ale nie je tomu tak. Zamestnávateľ ich len odvádza, no zarobiť ich musí zamestnanec, a teda ich aj platí.

Okrem toho platia zdravotné odvody živnostníci a keďže nemajú zamestnávateľa, platia celých 14%. Tu je však prvá zrada, lebo zatiaľ čo u zamestnancov sa odvod platí z hrubej mzdy, u živnostníkov je to z celého príjmu (tomu zodpovedá u zamestnanca takzvaná superhrubá mzda, teda hrubá mzda plus odvody zamestnávateľa). Na kompenzáciu tejto nezrovnalosti vymyslel niekto takzvanú bulharskú konštantu (v súčasnosti to je 1.6), ktorou sa príjem živnostníka vydelí.

Zdravotné odvody platia aj tí, ktorí nemajú žiaden príjem (dobrovoľne nezamestnaní) a to vo výške 56 eur mesačne. Za nedobrovoľne nezamestnaných platí zdravotné odvody štát a to vo výške 32,20 Eur (4% z hrubej priemernej mzdy). To je aj dôvod, prečo je na úrade práce veľa ľudí registrovaných ako nezamestnaných, i keď prácu v skutočnosti nehľadajú – dôvodom je ušetrených 56 eur mesačne. Prečo sa za toho istého nepracujúceho človeka platí raz 56 eur a raz 32,20 eur, je jedna zo záhad dnešného odvodového systému.

Zrušenie zdravotných odvodov

Ak by sme zrušili zdravotné odvody a premietli financovanie zdravotníctva do daní, bude nutné vybrať o vyše dve miliardy eur viac na daniach. To znamená, že daň z príjmu by bola cca 30 percent alebo DPH cca 27 percent, prípadne nejaká kombinácia týchto sadzieb. Proti zrušeniu hovoria nasledovné štyri dôvody:

Po prvé, narazí zrušenie zdravotných odvodov na Ústavu, ktorá v článku 40 jasne požaduje zdravotné poistenie.

Po druhé, chýbajúce zdravotné odvody nás pripravia o akúkoľvek informáciu o tom, kto koľko prispel (budeme len vedieť, kto koľko čerpal). To znamená, že nebudeme napríklad vedieť niekomu vrátiť určitú časť z poistného, ktoré zaplatil z titulu, že zdravotnú starostlivosť nečerpal, resp. čerpal málo. Nebudeme ani len vedieť, kto je aký veľký neplatič.

Zdravotné odvody a nákupy v zahraničí

Po tretie, ak premietneme náklady na zdravotníctvo do DPH a tá by bola povedzme 27%, budú sa ľudia snažiť tejto dani vyhnúť. Ešte viac sa budú snažiť nakupovať bez bločkov a celkom legálne budú nakupovať v zahraničí. Všetky slovenské mestá nad 40 tisíc obyvateľov s výnimkou Banskej Bystrice a Prievidze sú menej než hodinu jazdy vzdialené od nejakej hranice. Spraviť veľký rodinný nákup v zahraniční je v čase Schengenu najmenší problém. Nehovoriac o tom, že okolité štáty s výnimkou Rakúska majú ešte svoje vlastné meny a aj z tohto dôvodu lacnejšie domáce produkty.

Po štvrté, ak premietneme náklady na zdravotníctvo namiesto zdravotných odvodov do dane z príjmov, budú veľkú časť týchto nákladov platiť firmy. Firmy, ktoré nebývajú „choré“, teda nečerpajú zdravotnícke služby. Toto by výrazne zhoršilo podnikateľské prostredie. Slovensko by sa zrazu naraz stalo neatraktívnym pre veľkú časť investorov. Tí investori, ktorí majú relatívne veľký podiel nákladov na pracovnú silu, by za určitých okolností mohli čosi ušetriť (ak by ich zákonodarca nedonútil zvýšiť hrubú mzdu o doterajšie zdravotné odvody zamestnávateľa), avšak všetci ostatní by v každom prípade tratili.

Šetrenie na úkor firiem

Áno, zamestnanci by pri zrušení zdravotných odvodov šetrili, avšak ostatní by tratili a kompenzovali by si to – firmy s relatívne nízkymi nákladmi na zamestnancov (zrazu s vyššou daňou z príjmu) by zo Slovenska mohli odísť alebo by na Slovensko ani neprišli, ľudia by sa kvôli zrazu vyššej DPH viac vyhýbali bločkom a nakupovali by v zahraničí, a potom je tu aj veľká skupina dôchodcov alebo žien na materskej a rodičovskej dovolenke, ktoré by v prípade vyššej DPH boli na tom ešte horšie ako zamestnanci.

Zákon pre PENTU

Zo zrušenia zdravotných odvodov by ale profitovali tí, ktorí v zdravotníctve podnikajú, v prvom rade teda PENTA, a to z tohto dôvodu:

Dnes sa zdravotná starostlivosť platí z odvodov, ktoré sa vyberajú na základe pevne stanovených (i keď komplikovaných) sadzieb a pravidiel. Po zrušení odvodov si budú poisťovne priamo so štátom (resp. zdravotné zariadenia priamo s VšZP, ak sa súkromné poisťovne zrušia) dohadovať, koľko dostanú peňazí. Myslím, že všetkým je jasné, čo to znamená – len viac peňazí pre súkromný biznis, a to bez adekvátneho zlepšenia kvality zdravotnej starostlivosti.

Výrazne klesne motivácia šetriť, veď si postačí vypýtať viac peňazí od štátu. To je oveľa jednoduchšie, ako zdvihnúť odvody.

Aké je teda riešenie?

Ako prvé by sme si mali zodpovedať niekoľko zásadných otázok:

 1. Má byť v súvislosti so zmenami v zdravotnom poistení menená ústava?
 2. Kto má hradiť náklady na zdravotníctvo? Len občania alebo aj firmy?
 3. Na čo má byť platba (jedno či daň alebo odvod) naviazaná? Na príjem alebo na hlavu?
 4. Má byť zdravotná starostlivosť hradená solidárne? Ak áno, neobmedzene alebo obmedzene? Ak obmedzene, aké bude obmedzenie? Zdola (fixným poistným ako dnes), zhora (stropom pre odvod zdravotného poistenia) alebo budú oboje?
 5. Má ostať zachovaný vzťah medzi platiteľom a poberateľom? Bude možné vyplácať bonusy nielen v závislosti od čerpania, ale aj od platenia?

Môj osobný názor na vyššie stanovené otázky je nasledovný:

Zdravotné odvody treba reformovať, ale mali by sme to robiť bez zmeny Ústavy, lebo nájsť 90 hlasov pre náročnú reformu je fakticky nemožné. Náklady na zdravotníctvo by mali hradiť len občania a nie firmy, lebo tieto sa zo systému „vyviažu“ a nebudú platiť ani len 19 percentnú daň z príjmu. Zdravotná starostlivosť má byť hradená solidárne, avšak solidaritu by som dole neobmedzoval (myslím si, že aj ten, kto neplatí vôbec nič, by v 21. storočí a v strede Európy mal dostať základnú zdravotnú starostlivosť), avšak solidaritu je nutné obmedziť „zhora“, aby sa nestalo, že príliš bohatí sa zo systému tiež vyviažu. Náklady by mali byť naviazané dôsledne na príjem a určite by mal zostať zachovaný vzťah medzi platiteľom a príjemcom, mali by sme teda vedieť, kto koľko zaplatil a koľko čerpal.

Z uvedeného vyplýva nasledovný systém zdravotných odvodov (resp. dane):

 • Stanoviť rozsah základnej (skutočne základnej) zdravotnej starostlivosti, ktorý bude hradený zo solidárneho zdravotného poistenia. To, čo je nad rozsah základnej zdravotnej starostlivosti, si zaplatí každý sám.
 • Kvôli Ústave ponechať názov zdravotný odvod, avšak v skutočnosti ide o zdravotnú daň, lebo každý platí podľa príjmu, i keď všetci majú nárok na tú istú základnú zdravotnú starostlivosť.
 • Zdravotný odvod (daň) sa bude vypočítavať zo všetkých príjmov poistenca – to znamená, že musí existovať jedno ročné zúčtovanie, v ktorom sa uvedú všetky príjmy.
 • Aby mohla existovať jedna jediná sadzba a nebola potrebná „bulharská konštanta“, je potrebné zaviesť takzvanú superhrubú mzdu (o tom však inokedy)
 • Na obmedzenie solidarity „zhora“ sa zavedie strop, ktorý bude pomerne nízky, lebo odvod sa bude vypočítavať zo všetkých príjmov, a teda oveľa viac ľudí ho dosiahne.

Odvodový bonus a zdravotné odvody

V mojich skorších výpočtoch v rámci Odvodového bonusu vychádzal v prípade zavedenia superhrubej mzdy (aj to je súčasť Odvodového bonusu) potrebný odvod vo výške 8% (to samozrejme závisí od rozsahu základnej zdravotnej starostlivosti) so stropom na úrovni 10-násobku životného minima, to je dnes 1980,90 eur. To znamená, kto príjem nemá, neplatil by nič, kto príjem má, platil by 8% zo všetkých svojich príjmov (aj z nájomného a pod.) a kto má príjmy vyššie ako 1980,80 eur, by platil cca 160 eur mesačne, čím by si splnil v rámci financovania nákladov na základnú zdravotnú starostlivosť svoju solidárnu povinnosť voči spoločnosti. Základnú zdravotnú starostlivosť by tak mali všetci rovnakú, čo by pri zrušení zdravotných odvodov možné nebolo.

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.

Komentáre

 1. shrek says

  Tento článok bol dobrý, ale prečíta si ho málo ľudí. Presne s takýmito témami by mala pravica prichádtzať na národnej úrovni…ale bohužiaľ to tak nie. Možno by to pravici vrátilo druhý dych a prebralo zo súčasného marazmu a predsmrtných kŕčov. Asi je v záujme celej spoločnosti, aby štát fungoval čo najefektívnejšie. Treba však začať lepšie bojovať so socialistickým populizmom a to priamo.

 2. Sviznik says

  Trošku s iného súdku

  Vedel by mi niekto vysvetliť , že prečo zmenou vymeriavacieho základu mám platiť do sociálnej poisťovne o 110 % viac ako doteraz ? Čo pre to spravilo prípadne prípadne urobí SAS aby sme odvádzali do SP neodvádzali via ako dvojnásobok ?

  JSS

 3. Dušan says

  Zdravím všetkých diskutujúcich, vidím, že Slovensko ešte má šancu, lebo mnohí z vás, majú vcelku zdravé postoje nielen k tejto téme, ale aj k celkovému dianiu v našom štáte. Ja sa nebudem vyjadrovať k tejto téme, lebo by som asi neprispel ničím novým, keďže vyjadrení o tejto problematike padlo už v celkom hojnom počte, aj pre, aj proti. Svojím príspevkom chcem vyjadriť p. Sulíkovi podporu a poďakovanie, že aj v zahraničí a nielen doma sa snaží pracovať pre všetkých slušných občanov Slovenska. Keby som nevidel a nepočul na youtube jeho diskusie a vyjadrenia ohľadom eurovalov a iných závažných tém, tak by som teraz ani nepísal tento príspevok. Podotýkam, že vo všeobecnosti nemám rád slovenských politikov a slovenskú politiku, lebo za 25 rokov slovenskí politici zničili svojou činnosťou veľa slovenských rodín a nepriamo zapríčinili predčasný odchod zo života mnohým ľuďom na Slovensku a mnohí z nich by mali dostať doživotné tresty a zhabanie majetku celej rodiny. Ale po mnohých rokoch tichého pozorovania ma postoje( aj keď nie všetky ) a snaha p. Sulíka zaujali natoľko, že som musel dnes vám diskutujúcim, skvelým ľuďom, vyjadriť tento svoj postoj a nádej, že na Slovensku sa snáď nájdu ozajstní a čestní zástupcovia slovenských občanov a že témy, ako je aj táto, budú riešené ku spokojnosti všetkých ozajstných občanov Slovenskej republiky. Prečo ozajstných? Lebo ozajstným občanom Slovenskej republiky je ten občan, ktorý ( aj keď som bez vierovyznania ), miluje toho druhého, ako seba samého a chce, aby sa aj ten druhý mal dobre, lebo je oveľa lepšie žiť v zdravej a uvoľnenej atmosfére, ako vidieť denne, koľko nešťastia a nenávisti sa množí v našej krásnej vlasti. Všetkým diskutujúcim prajem veľa dobrého a pokoj v duši.

 4. Ladislav Strmeň says

  Solidárnosť ??? !!! Celkom s týmto pojmom nesúhlasím. Sú prípady keď solidárnosť má svoje opodstatnenie ale väčšinou je zneužívaná. Uvediem príklad riešenia. Darmožráč , zlodej a príživník vkladá do systému s prepáčením HOVNO a čerpá HOJNO to je SOLIDARITA ??
  Čo tak zaviesť systém SÚVAHY MÁ DAŤ – DAL – rovnováhy v prírode, spoločnosti či vesmíre. Koľko vložíš toľko čerpaj. V prípade ak poistenec ešte nemal možnosť/ vek, štúdium. atď/ stanoviť hranicu kvázi preddavku či úveru čerpania. Verím že slušný človek sa počas života sa systému rentuje. Darmožráč nikdy.
  Prípady postihnutia je tu možnosť úhrad – vyfinancovania zdr.starostlivosti formou dotácie z kumulovaných zdrojov nadštardantných odvodov super produktívnych poistencov samozrejme so súhlasom – dobročinnosti super poistenca.
  Je tu síce riziko že darmožráčovi nik nič nevenuje – je to tvrdé ale nech SKAPE. Zákon slušnosti a prírody !!!
  Časom by to prinieslo ovocie vo forme rošírenia slušnosti a poctivosti . Ľudstvo by sa prestalo prispôsobovať zlodejstvu a temnote a očitilo by sa od PARAZITOV.

 5. Daniela says

  Dobrý deň,
  tak v prvom rade si myslím, že by rozhodne nemala byť menená ústava. Nie je dobré, ak sa ústava stále otvára a mení. Navyše v ústave máme zakotvené právo na základnú zdravotnú starostlivosť. A toto právo by malo zostať zachované.
  Náklady na zdravotnú starostlivosť by mala niesť spoločnosť ako celok, mal by byť zachovaný princíp solidarity. Je to možno neefektívne, ale humánne. Každý občan by mal prispievať v závislosti od výšky príjmu, teda som za percentuálnu sadzbu odvodu.
  Dôležitá je ale špecifikácia pojmu “základná zdravotná starostlivosť” a čo sa za ňu v 21.storočí považuje a aké lekárske úkony zahŕňa. Ak výsledkom takej starostlivosti by mali byť ľudia, ktorí by umierali len preto, lebo nemajú v rámci “základnej zdravotnej starostlivosti” nárok napríklad na RTG vyšetrenie, tak s tým určite nebudem súhlasiť. Ale je potrebné vymedziť pojmy “základ” a “nadštandard”.
  A celkovo konštatujem, že ten, kto prispieva do systému viac, by mal mať možnosť aj z neho viac odčerpať. V každom prípade, zdravotníctvo SR potrebuje reformu, ktorej cieľom bude zefektívniť finančné toky.

  • Zuzana Timková says

   súhlasím sa názorom Daniely, zhrnula do “kocky” to, čo rozpísal p. Sulík, takže klobúk dolu, tak nejako by to malo byť a hlavne realizovať

 6. Hanka says

  Po prvé by sa malo stanoviť, kam chceme súčasné zdravotníctvo dostať za obdobie do 5 ak nie do 10 rokov a tam nasmerovať všetko úsilie bez ohľadu na politickú príslušnosť. To však pri dnešných podmienkach a politickej príslušnosti zdravotníckych záujmových skupín nie je možné. Môžeme len sa dohadovať ako na to do nekonečna – nikam to nevedie. Zdravotníctvo je tak zdevastované, že ho hádam nedá dokopy nik a nič. K lekárovi špecialistovai treba ísť už ráno o 5.00 hod. a čakať, čakať, čakať. Mala by si to vyskúšať aj ministerka aj predseda vlády a nie len v televízií tlachať, čo dosiahli. Nedosiahli v praxi nič. Zlatí komunisti, tam stačilo ísť k lekárovi o 8.00 hod. a človek sa dostal.

 7. willi says

  dobrý večer,
  sú tu odborné, skoro vedecky zdôvodnené komentáre, k tomu, čo už malo byť dávno vyriešené.Chodte, všetci pozrieť ako funguje kapitalizmus vonku, napr. v Nemecku, je to uplne niečo iné ako u nás na Slovensku.Vedia dať šikovným vzdelaným mladým ľudom od 3000 do
  7000 Eur, kde na to beru ? tam takéto jalové diskuzie nikdo nevedie.Naša vychvaľovaná
  ekonomika je napadnutá rakovinou, rozkrádaním, korupciou, rozhadovaním finančných zdrojov napríklad na platy poslancov, prokurátorov, sudcov,štátných uradníkov,primátorov atp.V spoločnosti sa podarilo vytvoriť elitu, ktorá nemá problémy, ostatní
  cca 80 % spoločnosti živorí.Tieto diskuzie, k ničomu nevedu, žiaľ pýta to revolúciu, ktorá by to dala do poriadku, lebo tá zamätová, bola len podvod.

 8. Jano D. says

  p. Sulík,
  poďme na to ako pri zzostavovaní podnikateľského plánu…. pozrime sa koľko ročne stojí kvalitné zdravotníctvo, ktorého úroveň by sme chceli dosiahnuť a odvíjamjme sa od toho… z toho vyjde, koľko je potrebné vybrať na príspevkoch a postavme systém, ktorý bude riešiť celok , nielen maskovať kozmetické chyby… súčasné zdravotníctvo je čierna diera a tí, ktorí sa v nej orientujp, na nej profitujú, ostatní platia.
  A naozaj viaceré veci nebude treba “narovnávať”, priamo ich len rovné navrhnúť.

 9. Roman says

  Aby sme sa mohli baviť o platbe za “niečo” najprv by sme mali definovať to “niečo” – teda službu alebo produkt. Takže v prvom rade ak by sa malo postupovať koncepčne – je potrebné stanoviť čo budú zdravotnícke zariadenia poskytovať a v akej kvalite. Potom sa predsa dajú porátať fixné a variabilné zložky nákladov na predmetné “niečo”… A až potom môžeme zistiť koľko je potrebné vyzbierať…
  V súčasnej situácii – keď platím nepomerne veľa za poskytnuté služby, resp. v mnoho prípadoch za neposkytnuté služby sa nemôžme baviť ani o solidarite, ani o tom či vôbec platiť! Zaveďme potom už rovno solidárnu “daň za Život” vo výške 70% z príjmu a tvárme sa že je to OK!

  • Rolland says

   > Zaveďme potom už rovno solidárnu “daň za Život” vo výške 70% z príjmu a tvárme sa že je to OK!

   Zamestnanec po zarátaní všetkých možných daní, odvodov a poplatkov už teraz platí 70% daň.

 10. peter says

  Tymto tahom nasa vlada znizi extremne pocet nezamestnanych… Kedze uz nebudu mat motivaciu sa registrovat ako nezameatnani…

 11. Juraj says

  Obavam sa, ze “Stanoviť rozsah základnej (skutočne základnej) zdravotnej starostlivosti, ktorý bude hradený zo solidárneho zdravotného poistenia.” je formulka, s ktorou budu vlady aktivne pracovat a teda je to len a len krok k pohodlnemu kontinualnemu okliestovaniu zdravotnej starostlivosti. Ustava sa otvarat nebude, takze minimum sa tam zakotvit nemoze.

  Ked nebudu peniaze, akoze na 100% nebudu, tak co…okliestime zakladnu starostlivost. Ved doba je tazka. A o chvilu bud budeme zakopavat o ludi, ktorych “nemozno” liecit, pripadne sa nimi mozeme aj sami stat.

  Ak nezacneme najprv v skolach vyucovat realne ako svet investovania, podnikania a profesie funguje, tak je to cele reformovanie o nicom, pretoze neustale bude delit ludi na “tych, co vedia”a “tych druhych”.

  Fakt, akoby to vychadzalo zo zdravotnictva sameho: “symptomaticka liecba” bez celostneho pohladu na stav cloveka. Ignoracia energii… ako ked ma lekarka vysmiala v ambulancii, ked som spomenul energie tela…kto tie energie kedy videl? Vidiet energie? No sak nech si skoci z 10-teho, potom snad uvidi potencialnu a pritom spozoruje aj kineticku.

  Vezmite si trosku priklad z efektivneho liecenia cinskeho zdravotnictva a nie len sa hrat s ciselkami…

  • Jano D. says

   dobra poznamka, Juraj, …este to chce dobreho cinskeho lekara na sucasnu slovesnku spolocnost aspon ako konzultanta

 12. Ivan Medžo says

  Pekné úvahy, ale stále sú neúnosné z hľadiska stability systému a jeho možnosti ho postupne zdokonaľovať. Z pôvodných 12-14mld Sk v rokoch 1994-1996 sme sa rôznymi zásahmi a hlavne Zajacovými reformami dostali na úroveň takmer 4mld EUR t.j. cca 120 mld Sk/rok !!! a ešte stále je málo. Chápem, že medzitým uplynulo 20 rokov, ale asi sa nedá spochybniť pamätná veta bývalého ministra zdravotníctva Soboňu: …povedzte mi koľko peňazí zdravotníctvo potrebuje a ja zabezpečím ich dostatok …; žiaľ ani nevieme koľko peňazí zdravotníctvo potrebuje, napriek tomu, že máme veľmi presné (ak sa o štatistických údajoch také niečo dá povedať) údaje o chorobnosti a ostatných parametroch.

  1. pri zjednotení zdravotného odvodu – je to určite dobrá myšlienka, je potrebné myslieť aj na poistencov, za ktorých platíme všetci spoločne (poistenci štátu). Z čoho sa platia odvody za poistencov štátu? a z čoho za poistencov štátnych firiem, orgánov a organizácií? zo zisku štátu to asi nie je. Neviem čije nejaká štátna organizácia, ktorá má zisk. Takže potom jedine zo štátneho rozpočtu a teda z daňových príjmov. Čiže nejde len o nezamestnaných, dôchodcov, deti atd. ale aj o ďalšie početné skupiny, aj keď sa možno za nich platia iné odvody ako minimálne.

  2. solidárny prvok – najlepšia solidarita podľa mňa je adresná solidarita. Je otázka, či ju má a vie zabezpečiť štát, keď o bezdomovcov a odkázaných sa stará iba formálne tak, že sa o nich vie. A už nehovorým o dlhodobo chorých, alebo senioroch, ktorý sú v podstate odkázaný zdochnúť bez pomoci – tí šťastnejší.
  Riešením by mohlo byť pochopenie zdravotného poistenia a platieb naň aj ako nákladu na dosiahnutie príjmu a tým by sa mohla aj vytvoriť motivácia prispievať nielen na seba, ale povedzme na členov svojej rodiny, nielen priamej, prípadne príbuzných známych a pod. protiváhou povedzme za nižšiu sadzbu dane z príjmu. Čiže platím konkrétne rovnako za hlavu, bez ohľadu na príjem, dostávam konkrétne, podľa toho čo platím. Ak platím len za seba, mám vyššie dane z príjmu, ak mám malý príjem, tak mi to nevadí, ak ho mám vyšší a chcem nižšie dane (nie nižšie len o výšku zdravotného poistenia), budem platiť aj za niekoho ďalšieho.
  Mimochodom, zrušenie odvodov nemôže vykompenzovať vyšší výber daní o 2mld. eur, ako sa píše vyššie, ak sú náklady na zdravotnú starostlivosť len z poisťovní 4 mld. eur ročne.

  3. do systému zaviesť prvky skutočného poistenia a nie len výberu daní: vytvára to motiváciu starať sa o svoje zdravie (napr. zubárska starostlivosť už na tom funguje), motivuje lekárov nie len liečiť ale sa aj starať o svojich pacientov, poznať ich, motivovať k zdravému životnému štýlu, stravovaniu, a pod. rozvíjať osvetu atd. Myslím, že v tomto by napr. Angličania mohli poskytnúť ich skúsenosti.
  Vytvoriť tlak na ceny v zdravotníctve pripustením konkurenčného boja a preferovaním lacnejšej a úspešnejšej starostlivosti – dnes žiaľ nie je konkurencia žiadna (teda aspoň v poskytovaní starostlivosti a v cene za ňu), zrušiť povinnú 33% maržu na lieky;

  aspoň toľko. Keby jestvoval jednoduchý recept, nemuseli by sme viesť diskusie o tom. V každom prípade znakom funkčného systému by mala byť možnosť zlepšovania na základe samotného fungovania systému a nie “rôznymi” stopercentnými zásahmi.

 13. Roman says

  Zo všetkým súhlasím okrem naviazania zdravotného odvodu (daňe) na výšku príjmu. Malo by to byť plošne (napr. 3% priemrnej mzdy) pre všetkcýh ľudí z príjmom a malo by to pokrývať iba superzákladnú zdravotnú starostlivosť. Nadštadard by mal byt riešený súkromne.

 14. Vladimir says

  1) Suhlasim, ze sme v 21. storoci a v relativne civilizovanej krajine. Preto suhlasim, ze kazdy by mal prispievat do systemu zdravotneho poistenia, aby sme tu nezakopavali o umierajucich ludi, ktori nemaju na lekara.
  2) Nesuhlasim, aby SZCO platiaci priklad 100€ zdravotky mesacne dostaval rovnaku zdravotnu starostlivost ako dlhodobo nezamestnany/neprisposobivy/neplatic/kriminalnik/atd. a musel vedla neho sediet v cakarni na ukor svojho casu a zdravia.
  To znamena: treba stanovit rozsah a aj casove rozmedzie poskytovania zakladnej zdravotnej starostlivosti pre tych, ktori ju potrebuju, ale nefinancuju. A stanovit rozsah a casove rozmedzie pre tych, ktori cely system tahaju. Zial, nie sme si vsetci rovni. Aj ked ti, co nic nerobia, sa za rovnost biju (logicky), voci tym, ktori ich vsetkych krmia, je to vrcholne nespravodlive a casto az arogantne paradoxne. Taki SZCO alebo zamestnanec vyssej urovne si jednoducho nemoze (casovo) dovolit valat sa doma pred TV na marodke.

  • Vladimir says

   A suhlasim so stropom zdravotneho odvodu: ano, ti bohatsi by mohli zaplatit trosku viac (v desiatkach, rozhodne nie v stovkach €) a narocnejsia zdravotna starostlivost by mala byt komercne poistitelna – napriklad ako PZP. Nie je to idealny stav, uznavam.
   Keby sa nerozkradalo vo velkom, bolo by aj na lepsiu zdravotnu starostlivost. Ale cerveni kmeri nas ucia, ze stat nevedia riadit, nevedia hospodarit, prave naopak – robia to horsie ako tzv. “primitivne kmene” v amazonskom pralese (a vedome). Preto sa musi kazdy postarat sam o seba, aby mali kmeri mensi obnos na rozkradnutie. Co uz vlastne ludia robia nakupmi v zahranici, obchadzanim blockov, optimalizaciou dani, atd.
   PS: Ospravedlnujem sa tym skutocnym Kmerom za urazku.

  • Jano D. says

   suhlasim, a pridat este znizenie zdravotnych odvodov pre tych, ktori zdravotne poistenie necerpaju (staraju sa o svoje zdravie alebo ziju prirodzene zdravsie)… mozno to konecne ludi motivuje k zdravsiemu sposobu zivota? Proti tomuto asi budu farmafirmy i cely sucasny zdravotnicky retazec… :/

 15. Ing. Václav Vacula says

  Vážený pán Sulík a spol.,
  pravdepodobne by ste chceli zreformovať financovanie nášho zdravotníctva rovnako nevýhodne pre celkom obyčajných ľudí, ako pravica zreformovala dôchodkový systém zavedením 2. “Kaníkovho” darebácko-výpalníckeho dôchodkového piliera, ktorý de facto ožobráčil dôchodcov poberajúcich dôchodky z jestvujúceho I. priebežného dôchodkového systému.

  Druhý dôchodkový pilier mala vláda celkom zrušiť. Vyriešil by sa tak problém so zadlžením a zadlžovaním štátu, aj s tunelovaním týchto peňazí. Lepší je mať jeden dobrý a funkčný dôchodkový systém, ako dva, z ktorých ten druhý nie je pre všetkých, ale iba pre elitu a dobre zarábajúcich a diskriminuje tak tých ostatných. Elita a dobre zarábajúci občania si predsa sami môžu zo svojich elitných príjmov sporiť a odkladať peniaze na „staré kolena“ aj bez II. antisociálneho dôchodkového piliera a v prípade, že sa staroby nedožijú budú mať istotu, že ich úspory zdedia ich potomkovia alebo sa ich potomkovia o ich úspory možno aj rozhádajú.

  Ak by II. antisociálny dôchodkový pilier neexistoval bol by prílev peňazí do I. priebežného dôchodkového piliera väčší a to o čiastku delimitovanú Sociálnou poisťovňou do II. dôchodkového piliera. Ide o finančnú čiastku vo výške cca 1 miliarda Eur/rok. Za 6 rokov boli tak dôchodcovia poberajúci dôchodok z 1. priebežného dôchodkového piliera ožobračení o cca 6 miliárd EUR.

  Bolo by tak dosť peňazí na riešenie a navýšenie najmä tých najmenších dôchodkov, prípadne na zníženie veku odchodu do dôchodku bez toho, aby sa zaťažoval štátny rozpočet.

  Ak ta jedna miliarda Eur každoročne Sociálnej poisťovni chýba z dôvodu zavedenia antisociálneho II. dôchodkového piliera, tak treba tieto chýbajúce peniaze niekde vyzbierať. A jedna z ciest ako na to, je zvyšovanie daní, poplatkov, odvodov a všetkého.

  A DSS-ky svojich sporiteľov tunelujú takým spôsobom, že namiesto toho, aby našetrené peniaze svojim sporiteľom každoročne zhodnocovali, tak v skutočnosti ich znehodnocují, imanie sporiteľov sa každoročne znižuje a za toto znehodnocovanie úspor sa vôbec nehanbia účtovať si rôzne výpalnícke poplatky.

  Mladí ľudia ak majú dosť odvahy a vedomostí, tak zo Slovenska utekajú do cudziny, kde hľadajú “Zem dobrotivého kráľa Miroslava”. Aj tam síce panuje kapitalizmus, ale zdá sa byť celkom iný, ako tu na Slovensku. Tu na Slovensku chce každý kapitalista, či podnikateľ NATOTATA, čiže bleskovo zbohatnúť, mať nádhernú haciendu a to nie iba tu, ale aj niekde pri mori, mať “bohovské” auto a 3-4 krát do roka tráviť s rodinou dovolenku v zahraničí. NATO, aby týchto vytúžených cieľov čoskoro dosiahol nie je mu nič “sväté”.
  V dôsledku týchto narastajúcich majetkových rozdielov medzi ľuďmi rastie ich nespokojnosť s ich relatívnou biedou vo vzťahu k týmto zbohatlíkom, ktorí za danej situácie už nemôžu u svojich zamestnancov – robotníkov, pracujúcich de fakto v porovnaní s NIMI za mizernú almužnu, očakávať nadšenie k práci, keďže si už stále viac uvedomujú, že makajú pre majiteľov výrobných prostriedkov pre zvýšenie ich ziskov na zabezpečenie ich “bohémskeho” spôsobu života, zatiaľ čo ONI vo vzťahu k ICH spôsobu života doslova živoria.

  Preto v prvom rade treba zreformovať myslenie a správanie sa podnikateľov, ktorí nielenže často tunelujú svojich zamestnancov tým, že im za vykonanú prácu nevyplácajú adekvátnu odmenu alebo časť tejto odmeny im vyplácajú “na čierno”, či “na čierno” ich zamestnávajú,…, ale aj štát. Žiaľ zamestnanci sa zvyčajne nachádzajú v situácii, že ak vôbec chcú mať nejaký príjem, tak musia tento “diktát” zo strany podnikateľov bez reptania strpieť.

  A ako by mala táto reforma podnikania vyzerať? NATO by som si dovolil odpovedať slovami dr. Kramáře, vodcu pravicovej Národní demokracie, ktoré vyslovil 12.1.1919 na stretnutí v rámci tejto strany, cit.:

  “Jestliže dostane kapitalista méně, a třebas o hodně méně, než dostáva nyní, to není žádné neštěstí. Doba je velice těžká, žádá od nás veliké oběti, doba je taková, že to vyžaduje…”

  Áno aj dnes je doba pre kapitalistami odžubávaných zamestnancov s minimálnou slovenskou výplatou, pre dôchodcov so svojimi dúchodkovými almužnami, pre armádu nezamestnaných robokopov, pre armádu ľudí bez strechy nad hlavou, pre… chudákov s nízkymi príjmami, veľmi ťažká a preto aj dnes sú veľmi aktuálne slová, že: Ak dostane kapitalista menej, a hoci aj o hodne menej, ako dostával doteraz, nie je to pre neho žiadne nešťastie.

  A popri tom dovolím si podotknúť, že taká miera príjmovej a majetkovej nerovnomernosti, taká miera nezamestnanosti, také množstvo bezbytovcov pravdepodobne nebolo ani v čase vzniku a budovania československého štátu.

  Skúste spolu so všetkými europoslancami poradiť všetkým slovenským chudákom vo veľmi hmotnej núdzi ako na Slovensku dôstojným spôsobom vyživoriť zo slovenskej almužny 60,50 EUR mesačne a popri tom nemusieť kradnúť!

  “Z príjmu nižšieho ako životné minimum, a teda zo základnej dávky v hmotnej núdzi vo výške 60,5 eura, muselo vyžiť približne 180-tisíc ľudí.” http://komentare.sme.sk/c/7263927/chudobu-si-treba-odpracovat.html
  a to celkom bez toho – bez akéhokoľvek návodu, či nápovede zo strany zemepánov, mocipánov, politikov,… a iných papalášov, ako na NATO, ako sa dá na Slovensku z tejto nehanebne nízkej almužny dôstojným spôsobom vyživoriť a popri tom nekradnúť.

  Alebo čo tak reformovať veci na zlepšenie existenčnej situácie bezbytovcov?
  Helena Schmidtová, 9. februára 2014
  “Bezdomovci mají průměrnou dobu života nejvýše 4 až 5 let, nemocný a postižený člověk ještě méně. Bezdomovec je stejně bezbranný, jako to zvíře, jen s tím rozdílem, že jeho týrání, oproti bezdomovci, trestné je. Společnost jimi pohrdá, ačkoli nedávno a před návštěvou exekutora mohli být velmi slušnými a zaměstnanými občany. Zamykají se před nimi prostory, kde by se mohli ohřát, zamykají se kontejnery supermarketů, kde by se mohli najíst s minimální možností nákazy. Často jsou nuceni z hladu krást či se dopouštět jiné trestné činnosti, kdy je pro ně dokonce vězení jedinou možností, jak přežít, najedeni, v teple a s lékařskou péčí. Bezdomovec má menší práva a zákonnou ochranu než zvíře. K radosti brněnských cestujících, budou vykazováni i z veřejné dopravy. Je ještě vůbec bezdomovec člověkem?”

 16. Peter Suchy says

  “Náklady [teda zdravotna dan] by mali byť naviazané dôsledne na príjem..”

  Ako moj prijem suvisi s mojim zdravim? Ja mam len jeden zivot, tak ako ten, co dostava napr. minimalnu mzdu.
  Ak uz nejaka zdravotna dan ma existovat, tak nech je rovnaka pre vsetkych a nech zohladnuje realny zdravotny stav a zivotny styl kazdeho jednotlivca. Ktory .huj kedy vymyslel, ze moj prijem suvisi so zdravotnymi vydavkami mojich spoluobcanov. Je to obycajny podvod.

  Videl niekto niekedy, aby cena nejakeho poistneho produktu komercnej poistovne bola priamoumerna vyske vasho prijmu? Ved je to totalne na hlavu.

  Pan Sulik, este par takychto napadov, a v najblizsich volbach o vas nikto ani nezakopne. Na socialisticke napady tu mame byvalych komunistov. Sa mozete hanbit.

  • ferino says

   Aj ja som niekedy myslel že ako veduci pracovnik s prijmami vyžšie 3000 eur platim zbytočne vela do zdravotne poitovne, preto dodnes uznavam vrchny strop …
   Ale život nie je taky jednoducho a dobry a teda ako vysledok krizu mi zrušili poziciu vykonny riaditel a momentalne som 2 roky a 9 mesiace bez prace…
   V tom pripade by ste boli aj vy radi keby aj liberal dal nejaky navrh ktory ma aj zmysel aj je predsa solidarny!
   Privital by som ešte aby sa tento stat konečne zaradil poriadne do Europi a nevyplatil len davky v nezamestnanost iba 6 mesiacov (jasne aj s poriadne kontroli proti zneuživanie) lebo je nezmyselny že ked priemerna doba nezamestnanost trva 2 a Pol rokov , že stat da len pol rok davky… Kde je tam ta solidarita a prečo som ja s tych velkych prijmy odviedol tolko peniaze do fondu nezamestnanost???

   • Ivan Medžo says

    to bude asi tým, že dávku v nezamestnanosti poberajú aj tí, ktorí došli o robotu vlastnou vinou alebo dokonca dali výpoveď ! Potom sa netreba čudovať. Zase jedno poistenie, ktoré poistením nie je.

   • Jano D. says

    …nič v zlom, ferino, ale ak v tak krátkom texte dokáže niekto spraviť viac ako jednu hrúbku, nečudujem sa, že mu zrušia pozíciu :/ …alebo si podľa napísaného inozemec, ktorý sa naučildosť slušne po slovensky 🙂

 17. Juraj Basar says

  Pán Sulík, chýba mi tam niečo bombasticko populistické. Bez tohto prvku žiaľ nezaujmete ľudí v strede gausovej krivky. A bez masívnejšej podpory sa z tejto dobre mienenej iniciatívy nič neuskutoční. Držím palce.

 18. Vladimir Rucel says

  System “Odvodovy bonus”, ako aj jeho cast tykajuca sa zdravotneho poistenia ma hlavu a patu, mne sa paci. Co sa mi ale nepaci je to, ze ked sa p. Sulik so svojou stranou dostal k moci a mal moznost tento system (alebo podla moznosti aspon jeho casti) presadzovat a zavadzat do praxe, on a jeho poslanci povalili vladu, ktorej boli sucastou. Toto teda hlavu a patu nema. Naco potom volit taku stranu p. Sulik ?

  • Jozef Gergely says

   pan Rucel, ako moze byt niekto este dnes taky kratkozraky, ze obvinuje SaS z padu vlady? Ak ja rok tvrdim, ze pojdem do prava a vy to viete, ze 100% pojdem do prava, potom ale zavelite, ze ak nepojdem aj ja do lava, tak skocite z mosta, tak to je ake vydieranie. A ja mam byt potom zodpovedny, ze ste skocili z mosta?
   Bola to cista samovrazda zorchestrovana MikimDz. Hop alebo trop. A teraz sa treba spravne pytat: kvoli comu by MikiDz a cele SDKU obetovali svoje posty? Ze, aby sme neutrpeli hanbu v EU? Nieee, MikiDz musel mat na to iny dovod, pretoze vedel, ze SaS je zasadna. Rozhodne za pad vlady je zodpovedna SDKU a iba kratkozraki si to nevsimli. Boze, ved je to take priehladne. Stale ma trapi ten Mikiho dovod. Pomozte mi ho odhalit. A este ma trapi, ze ak sa ihned mohlo za spolupraci SMERu separatne hlasovat o eurovale, preco sa nemohlo ihne separatne hlasovat aj o dovere Radicovej. Jozef

   • Michal says

    Myslim ze Galko konzultoval s Radicovou MOKYS. Musel byt okamzite odvolany.

  • ameron says

   to slovo povalil to co prosim vas znamena? To znie ako keby to vymyslel Hrusovsky, Figel alebo nejaky iny nechutny farizejsky kadehak.
   Vladu povalili predovsetkym “povalaci”, ktori v predcasnych volbach volili SMERacku juntu a takisto aj infiltrovani insideri vo vlade (volatilna Radicova, manipulator Dzurinda atd…), ktori sa tvarili ze su pravicovo a zdravo ekonomicky orientovani, ale nemali problem sa spojit s komunistickou juntou aby zahlasovali za eurosocialisticky zlodejsky euroval ;).

 19. Michal says

  Tato myšlienka sa mi pozdáva. Aj by som rád vedel čo je chápane základnou zdravotnou starostlivosťou. Doporučujem pouvažovať nad tým , aby to, čo je nad základnou zdravotnou starostlivosťou, bolo možné pripoistiť v komerčných poisťovniach a ak vydá , aby si zamestnávatelia mohli odpočítať z dani sumu , ktorú zaplatia svojim zamestnancom za komerčné pripoistenie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti. Prípadne aby to mohlo byť hradene zo soc. fondu.

 20. Mirexx says

  Veď Fico je veľký kamarát Penťákov, dohodil im aj mnoho iných dobrých kšeftov, a tiež bude tlačiť aj na toto….

 21. Peter Mazúr says

  Mne najviac na odvodoch prekáža, že sa z nich platí iba západná medicína. Kým na akútne stavy, traumatológiu a pod. je západná medicína veľmi efektívna, pri chronických chorobách je oveľa efektívnejšia napr. čínska medicína či ajurvéda. Takto som v stave, že platím vysoké odvody štátu, ale do nemocnice s problémami nechodím.

 22. DECENTRALIZOVAŤ všetky odvody na kraje! A nech si kraje samé určia vlastné modely výbery odvodov. Prečo by sme mali na východe počúvať hlúpe rady človeka, ktorý nebol schopný pochopiť škodlivosť Eura pre Slovensko!

  • Mario Nano says

   No tak ja ti to obratim.
   Preco by sme mali my na zapade pocuvat niekoho, kto nepochopil skodlivost Fica a jeho populizmu pre Slovensko?
   Mimochodom predostri prosim presne argumenty a cisla dokazujuce ze nam euro uskodilo.
   Cakam…

 23. Lubomir says

  To znamená, že nebudeme napríklad vedieť niekomu vrátiť určitú časť z poistného,
  ktoré zaplatil z titulu, že zdravotnú starostlivosť nečerpal, resp. čerpal málo.

  A uz sa niekomu vratili nejake peniaze?
  Vyse 14 rokov z mojho uctu sa cerpa len ciastka za to, ze som niekde evidovany.
  A vratil mi niekto jeden halier alebo jeden cent? Figu borovu?

  Zdravotnictvo je cierna diera, kde sa strati vsetko, co sa tam dostane!
  Preco oblbujete ludi? Docerta, zacnite uz hovorit pravdu!!!

  • Lukas says

   Lubomir, pravdepodobne sa v problematike velmi nevyznate. Ked mate preplatok na zdravotnych odvodoch (podla aktualnych pravidiel), tak vam ho poistovna vrati. Ak pracujete ako zamestnanec, tak sa to s velkou pravdepobnostou nestane, pretoze zamestnavatel za vas odvadza taku ciastku, aby to vyslo presne – t.j. bez preplatku aj nedoplatku.

  • milan says

   a už niekto doplácal zdravotnej poisťovni, keď mu poisťovňa hradila drahú zdravotnú starostlivosť, na ktorú postenec neodviedol dostatok perňazí? Napríklad, keď novorodencovi zistia vrodenú chybu srda a musia ho operovať, tak poisťovňa to zaplatí a pýta to potom od rodičov toho dieťaťa? Inak sa spýtam – aj MV SR má vracať časť zaplatených daní tým ľuďom, ktorí dane platia, ale ktorých nikto neokradol, neznásilnil, nezavraždil… A teda službu polície nevyužili tak, ako iní občania?

 24. Jozef Schmiedl says

  V celej úvahe mi chýbajú tri veci:
  1. pri zjednotení zdravotného odvodu (mimochodom je to chvályhodná myšlienka) je potrebné myslieť aj na poistencov, za ktorých platíme všetci spoločne (poistenci štátu). Odvod za nich by mal byť rovnaký, ako u ostatných poistencov. To by umožňovalo celoplošne ZNÍŽIŤ základný odvod a dosiahnuť menšie zaťaženie ako zamestnávateľov, tak aj zamestnancov a SZČO a vyriešiť to, po čom prahne každý normálny aktívny človek v tejto krajine – celková nižšia cena práce. Tiež by sa tým odstránila diskriminácia aktívne pracujúcich ľudí.
  2. solidárny prvok – naozaj objektívne existuje skupina ľudí, ktorí sa do neschopnosti zarobiť si sami dostali bez vlastného pričinenia. Systém zdravotného poistenia by mal obsahovať prvok, ktorý by umožňoval, aby sme zdravotné poistenie všetci spoločne za týchto ľudí zatiahli. Nebolo by to drahé. Som si istý, že pri výkonoch dnešných bohatých ekonomík (naša je našťastie medzi nimi) sa to dá hravo zvládnuť. Musia tu ale byť vytvorené jasné, transparentné a hlavne jednoduché pravidlá, určujúce, o koho ide.
  3. skúsiť pouvažovať nad spoločným rodinným poistením. Takáto forma je podľa mňa (je to pocit, neviem to podložiť faktmi) lacnejšia, ako poistenie individuálne. Ak by sa to správne nastavilo, umožnilo by to čiastočne odbremeniť štát, teda nás všetkých spoločne, ale aj každého aktívne pracujúceho individuálne. To by malo za následok ďalšie odľahčenie nákladov na prácu.